XX Łódzki Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza

 
REGULAMIN KONKURSU

 1. XX Łódzki Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza jest organizowany przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przy współpracy łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
 2. Konkurs jest częścią II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Grażyny Bacewicz w Łodzi. Jubileuszowa edycja Konkursu jest szczególnie poświęcona twórczości kameralnej Grażyny Bacewicz.
 3. Konkurs jest dwuetapowy.
  Pierwszy etap Konkursu odbywa się w dwóch kategoriach:
  Kategoria A: duet instrumentalny i wokalno-instrumentalny;
  Kategoria B: trio fortepianowe, kwartet fortepianowy, kwintet fortepianowy.
  W obu kategoriach dopuszcza się uczestnictwo instrumentów smyczkowych oraz dętych drewnianych.
  Najlepsze zespoły poszczególnych kategorii zostaną zakwalifikowane do przesłuchań drugiego etapu, w którym będą klasyfikowane łącznie.
 4. Program Konkursu:
  I etap – utwór lub utwory skomponowane przed 1900 rokiem.
  Czas trwania: do 20 minut.
  II etap – program dowolny.
  Czas trwania: do 30 minut.
  Program II etapu nie może zawierać utworów wykonanych w I etapie.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych, w których średnia wieku wszystkich członków formacji nie przekracza 30 lat w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 31 marca – 7 kwietnia 2019 roku, w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną następujących dokumentów:
  a) formularz zgłoszeniowy (w języku polskim lub angielskim)
  b) skan dowodu osobistego lub paszportu
  c) życiorys artystyczny
  d) dowód wpłaty wpisowego: 250 PLN od każdego członka zespołu.
  Wpisowe należy wpłacić na konto: Bank PEKAO SA
  IBAN PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  SWIFT/BIC PKOPPLPW
  z dopiskiem „Konkurs Muzyki Kameralnej 2019”.
  Wszystkie koszty bankowe powinny być pokryte przez wpłacającego.
  W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
  Dokumenty należy przesłać do 31 stycznia 2019 roku na adres Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Uczestnicy są kwalifikowani na podstawie kolejności nadsyłanych zgłoszeń. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w Konkursie do 25 lutego 2019 roku.
 9. Organizator może zażądać od uczestników partytury wykonywanych utworów.
  Czas trwania występu konkursowego podany w programie Konkursu powinien być przestrzegany. Przekroczenie limitu czasowego może spowodować przerwanie występu zespołu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator powiadomi uczestników o konieczności skrócenia czasu trwania programów przesłuchań I etapu.
 10. O zmianach w programie konkursowym należy powiadomić Organizatora nie później niż do 1 marca 2019 roku.
 11. Przewidziane są następujące nagrody:
  I nagroda – 8 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
  II nagroda – 5 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
  III nagroda – 3 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
  Wyróżnienia – 1 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
  Przewidziana jest również nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego w wysokości 1 500 PLN (dla każdego członka zespołu) oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Grażyny Bacewicz.
  Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu.
 12. Występy zespołów oceniać będzie międzynarodowe Jury złożone z wybitnych artystów muzyków i pedagogów. Zasady punktacji i przyznawania nagród Jury ustala w oparciu o odrębny regulamin. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
  Jury ma prawo zmienić ilość i wysokość nagród.
 13. Kolejność występów będzie ustalona drogą losowania. Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie opublikowany na stronie Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi do 15 marca 2019 roku.
 14. Nagrodzone zespoły wytypowane przez Jury zobowiązane są wystąpić nieodpłatnie podczas koncertu laureatów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów oraz ich nieodpłatnego wykorzystywania.
 16. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
 17. Z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkurs może zostać odwołany, nie później niż do 1 marca 2019 roku. Opłata konkursowa zostanie wówczas zwrócona wszystkim zakwalifikowanym zespołom.
 18. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
  Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator Konkursu zastrzega możliwość odwołania wydarzenia, nieprzyznania nagród finansowych oraz możliwość zmiany ich wysokości w razie nieuzyskania środków na pełne sfinansowanie Konkursu.