Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce do udziału w konkursie dla młodych kompozytorów. Przedmiotem konkursu jest utwór solowy lub kameralny spełniający wymogi określone w regulaminie.

 

VI Konkurs Kompozytorski dla Młodzieży „Moja (mi)nuta”

   
 1. Organizatorem konkursu jest Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce, nie będących jednocześnie studentami wyższych uczelni muzycznych.
 3. Przedmiotem konkursu jest utwór solowy lub kameralny na minimum dwa (maksymalnie pięć) z wymienionych poniżej instrumentów. Instrumenty mogą występować w pojedynczej lub podwójnej obsadzie.
  Instrumentarium: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, perkusja (jeden wykonawca), fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. W obydwu kategoriach dozwolone jest użycie dodatkowo partii „taśmy” w formie rejestracji na płycie CD.
  Czas trwania utworu powinien wynosić od 5 do 10 minut.
 4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa utwory.
 5. Nadesłane kompozycje nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 6. Jeden czytelny egzemplarz partytury wraz z głosami i partią taśmy (jeżeli występuje) oznaczony godłem należy nadesłać anonimowo do dnia 31 stycznia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
  ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
  z dopiskiem „VI Konkurs Kompozytorski Moja (mi)nuta”
 7. Do utworu powinna być dołączona zamknięta koperta, oznaczona tym samym co partytura godłem, z następującymi informacjami:
  – imię i nazwisko
  – data i miejsce urodzenia
  – nazwa i adres szkoły muzycznej
  – e-mail
  – numer telefonu
  – podpisane oświadczenie:
  „Wyrażam zgodę na rejestrację podczas koncertu finałowego VI Konkursu Kompozytorskiego Moja (mi)nuta utworu (tytuł).”
 8. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). Wykonanie wybranych utworów odbędzie się w kwietniu 2021 roku podczas sesji Musica Moderna w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Ze względu na pandemię organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu koncertu finałowego. Po koncercie Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagród.
  Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
  – nagrody rzeczowe,
  – konsultacje z pedagogami kompozycji Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
 9. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.
 10. W skład Jury wejdą pedagodzy kompozycji.
 11. Decyzje Jury są ostateczne.
 12. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
 13. Dodatkowe informacje:
  Sekretarz Konkursu dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.