Letnia Akademia Muzyki to kursy prowadzone przez pedagogów i gości Akademii Muzycznej w Łodzi, przeznaczone dla uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych. Do zajęć w specjalnościach: śpiew klasyczny, śpiew musicalowy i wokalistyka estradowa mogą zostać zakwalifikowani także uczestnicy, którzy kształcili się wokalnie poza systemem szkolnictwa muzycznego.

 

X Letnie Kursy Mistrzowskie

fortepian | skrzypce | altówka | akordeon | gitara | śpiew klasyczny | śpiew musicalowy | muzyka w mediach i produkcja muzyczna
Akademia Muzyczna w Łodzi, 7-11 lipca 2020

 • FORTEPIAN
  • prof. dr hab. Cezary Sanecki
  • prof. dr hab. Beata Cywińska
  • dr hab. Tomasz Bartoszek, prof. AM
  • dr hab. Witold Holtz, prof. AM
  • dr hab. Michał Drewnowski
  • dr hab. Kinga Firlej-Kubica
  • dr hab. Wojciech Kubica
  • dr hab. Łukasz Kwiatkowski
  • dr Julia Kociuban
  SKRZYPCE
  • dr Anna Ceglińska
  • dr Dominika Przech
  ALTÓWKA
  • dr Dorota Stanisławska
  AKORDEON
  • prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
  • dr hab. Leszek Kołodziejski
  GITARA
  • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
  • dr hab. Jacek Dulikowski
  ŚPIEW KLASYCZNY
  • prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski
  • prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
  • prof. dr Krzysztof Bednarek
  • dr hab. Przemysław Rezner
  • dr hab. Anna Dzionek Kwiatkowska
  • dr hab. Stanisław Kierner
  ŚPIEW MUSICALOWY
  • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
  • dr hab. Przemysław Rezner
  PRODUKCJA MUZYCZNA I MUZYKA W MEDIACH
   warsztaty z zakresu prowadzenia koncertów
  • mgr Aleksandra Bęben
 • DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH z Polski / z zagranicy:
  • fortepian, skrzypce, altówka, akordeon, gitara,
   warsztaty z zakresu prowadzenia koncertów – 500 PLN / 150 EUR
  • śpiew solowy, śpiew musicalowy – 700 PLN / 180 EUR

  Cena obejmuje zajęcia z wybranym pedagogiem przedmiotu głównego w miarę potrzeb wraz z towarzyszącym pianistą-akompaniatorem, możliwość biernego uczestnictwa w zajęciach innych uczestników kursu, możliwość samodzielnego ćwiczenia w salach Akademii Muzycznej w Łodzi, a także po zakwalifikowaniu się do koncertu finałowego – próbę przed koncertem oraz udział w koncercie finałowym.

  DLA UCZESTNIKÓW BIERNYCH
  • opłata za bierne uczestnictwo w kursie – 170 PLN / 50 EUR

  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w kursie.
  Opłaty za kurs nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.

 • REGULAMIN UCZESTNICTWA

    
  1. Organizatorem X Letnich Kursów Mistrzowskich zwanych dalej LKM jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią.
  2. X LKM są organizowane w następujących specjalnościach:
   • fortepian;
   • skrzypce;
   • altówka;
   • akordeon;
   • gitara;
   • śpiew klasyczny;
   • śpiew musicalowy;
   • wokalistyka estradowa;
   • produkcja muzyczna i muzyka w mediach – warsztaty z zakresu prowadzenia koncertów.
  3. Do zajęć mogą zostać zakwalifikowani także uczestnicy, którzy kształcili się wokalnie poza systemem szkolnictwa muzycznego.
  4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w LKM pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
  5. Zajęcia LKM odbywają się w okresie od 7 do 11 lipca 2020 r.
  6. Każdy uczestnik ma zagwarantowane trzy 45-minutowe lekcje z wybranym pedagogiem. Lista pedagogów ogłaszana jest na stronie Akademii. Wybór pedagoga następuje poprzez wypełnienie właściwej rubryki na karcie zgłoszenia. W przypadku braku wyboru pedagoga organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania pedagoga prowadzącego zajęcia.
  7. Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy dla pianistów-akompaniatorów.
  8. Każdy uczestnik może, po wcześniejszej kwalifikacji, uczestniczyć w koncercie finałowym 11 lipca 2020 r. Udział w koncercie jest bezpłatny. Uczestnikowi zakwalifikowanemu do koncertu finałowego przysługuje próba na sali koncertowej w dniu 10 lipca 2020 r. według harmonogramu podanego do wiadomości w dniu 10 lipca w godzinach przedpołudniowych. Uczestnikowi zakwalifikowanemu do koncertu finałowego przysługuje dodatkowa czwarta lekcja w formie konsultacji.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do organizacji dodatkowego koncertu w czasie trwania kursów, także poza siedzibą Akademii. Szczegółowe informacje będą podane w dniu otwarcia kursów.
  10. Uczestnicy mają prawo korzystać w miarę dostępności z sal do ćwiczeń znajdujących się na terenie Akademii.
  11. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania LKM dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
  12. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w LKM.
  13. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 1 lipca 2020 r. (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości nazwę wybranej specjalności lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
  14. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi:
   • dla specjalności fortepian, skrzypce, altówka, akordeon, gitara, warsztaty z zakresu prowadzenia koncertów – 500 PLN;
   • dla specjalności śpiew solowy, śpiew musicalowy – 700 PLN.
  15. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi 170 PLN, dla wszystkich specjalności.
  16. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
   Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
   W tytule wpłaty należy wpisać: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności
   • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
   • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
   • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
   • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
   • Akademia może udostępnić odpłatnie dla uczestników kursów pewną liczbę miejsc w Domu Studenta Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Rezerwacja miejsc w Domu Studenta oraz informacja o cenie za nocleg jest dostępna począwszy od miesiąca czerwca pod numerem telefonu: 42 662-17-01.
  17. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  18. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
  19. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
  20. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
  21. Dodatkowe informacje dotyczące LKM można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności
  22. Akademia przestrzega postanowień RODO zgodnie z polityką prywatności, której treść znajduje się pod adresem www.amuz.lodz.pl/pl/cookies.
  23. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego, formularza oznacza dobrowolną zgodę na przekazanie Akademii danych osobowych. Administratorem danych jest Akademia. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnej obsługi organizacyjnej kursów. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany lub ich usunięcia. Kontakt z Inspektorem danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

XII Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski dla Instrumentów Dętych

flet | flet piccolo
Akademia Muzyczna w Łodzi, 12–18 lipca 2020

 

VIII Letnia Akademia Organowa w Pasłęku

Kościół św. Bartłomieja w Pasłęku, 14–18 lipca 2020

  • dr hab. Krzysztof Urbaniak
  • mgr Łukasz Mosur
  • mgr Radosław Kuliberda
  • dla uczestników czynnych – 250 PLN
  • dla uczestników biernych – 100 PLN
   lub w wypadku uczestnictwa tylko w wybrane dni 50 PLN za dzień

  Dodatkowe informacje dotyczące LAO można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.