Letnia Akademia Muzyki to kursy prowadzone przez pedagogów i gości Akademii Muzycznej w Łodzi, przeznaczone dla uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych. Do zajęć w specjalnościach: śpiew klasyczny, śpiew musicalowy i wokalistyka estradowa mogą zostać zakwalifikowani także uczestnicy, którzy kształcili się wokalnie poza systemem szkolnictwa muzycznego.

 

IX Letnie Kursy Mistrzowskie

fortepian | skrzypce | altówka | wiolonczela | śpiew klasyczny | śpiew musicalowy
Akademia Muzyczna w Łodzi, 9–13 lipca 2019

 • FORTEPIAN
  • prof. dr hab. Cezary Sanecki
  • prof. dr hab. Beata Cywińska
  • dr hab. Łukasz Kwiatkowski
  • dr hab. Kinga Firlej-Kubica
  • dr hab. Wojciech Kubica (koordynator)
  • dr Michał Drewnowski
  SKRZYPCE
  • dr Dominika Przech
  ALTÓWKA
  • dr Dorota Stanisławska (koordynator)
  WIOLONCZELA
  • dr Wojciech Fudala
  ŚPIEW KLASYCZNY
  • prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski
  • prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
  • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
  • dr hab. Przemysław Rezner (koordynator)
  ŚPIEW MUSICALOWY
  • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
  • dr hab. Przemysław Rezner
 • DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH
  • fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela – 500 zł
  • śpiew solowy, śpiew musicalowy – 700 zł

  Cena obejmuje zajęcia z wybranym pedagogiem przedmiotu głównego wraz z towarzyszącym pianistą-akompaniatorem, możliwość biernego uczestnictwa w zajęciach innych uczestników kursu, możliwość samodzielnego ćwiczenia w salach Akademii Muzycznej w Łodzi, a także – po zakwalifikowaniu się do koncertu finałowego – próbę przed koncertem oraz udział w koncercie finałowym.

  DLA UCZESTNIKÓW BIERNYCH
  • opłata za bierne uczestnictwo w kursie – 170 zł
 • REGULAMIN UCZESTNICTWA

    
  1. Organizatorem IX Letnich Kursów Mistrzowskich zwanych dalej LKM jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią.
  2. X LKM są organizowane w następujących specjalnościach:
   • fortepian;
   • skrzypce;
   • altówka;
   • wiolonczela;
   • śpiew klasyczny;
   • śpiew musicalowy.
  3. Do zajęć w specjalnościach: śpiew klasyczny, śpiew musicalowy mogą zostać zakwalifikowani także uczestnicy, którzy kształcili się wokalnie poza systemem szkolnictwa muzycznego.
  4. I.Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w LKM pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
  5. Zajęcia LKM odbywają się w okresie od 9 do 13 lipca 2019 r.
  6. Każdy uczestnik ma zagwarantowane trzy 45-minutowe lekcje z wybranym pedagogiem. Lista pedagogów ogłaszana jest na stronie Akademii. Wybór pedagoga następuje poprzez wypełnienie właściwej rubryki na karcie zgłoszenia. W przypadku braku wyboru pedagoga organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania pedagoga prowadzącego zajęcia.
  7. Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy dla pianistów-akompaniatorów.
  8. Każdy uczestnik może, po wcześniejszej kwalifikacji, uczestniczyć w koncercie finałowym 13 lipca 2019 r. Udział w koncercie jest bezpłatny. Uczestnikowi zakwalifikowanemu do koncertu finałowego przysługuje próba na sali koncertowej w dniu 12 lipca 2019 r. według harmonogramu podanego do wiadomości w dniu 12 lipca w godzinach przedpołudniowych. Uczestnikowi zakwalifikowanemu do koncertu finałowego przysługuje dodatkowa czwarta lekcja w formie konsultacji.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do organizacji dodatkowego koncertu w czasie trwania kursów, także poza siedzibą Akademii. Szczegółowe informacje będą podane w dniu otwarcia kursów.
  10. Uczestnicy mają prawo korzystać w miarę dostępności z sal do ćwiczeń znajdujących się na terenie Akademii.
  11. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania LKM dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
  12. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w LKM.
  13. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 3 lipca 2019 r. (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości nazwę wybranej specjalności lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
  14. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi:
   • dla specjalności fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela – 500 PLN;
   • dla specjalności śpiew solowy, śpiew musicalowy – 700 PLN.
  15. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi 170 PLN, dla wszystkich specjalności.
  16. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
   Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
   W tytule wpłaty należy wpisać: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności
   • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
   • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
   • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
   • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
   • Akademia może udostępnić odpłatnie dla uczestników kursów pewną liczbę miejsc w Domu Studenta Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Rezerwacja miejsc w Domu Studenta oraz informacja o cenie za nocleg jest dostępna począwszy od miesiąca czerwca pod numerem telefonu: 42 662-17-01.
  17. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  18. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
  19. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
  20. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
  21. Dodatkowe informacje dotyczące LKM można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności
  22. Akademia przestrzega postanowień RODO zgodnie z polityką prywatności, której treść znajduje się pod adresem www.amuz.lodz.pl/pl/cookies.
  23. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego, formularza oznacza dobrowolną zgodę na przekazanie Akademii danych osobowych. Administratorem danych jest Akademia. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnej obsługi organizacyjnej kursów. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany lub ich usunięcia. Kontakt z Inspektorem danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

VII Letnia Akademia Organowa w Pasłęku

Kościół św. Bartłomieja w Pasłęku, 15–18 lipca 2019

Zajęcia w ramach VII Letniej Akademii Organowej w Pasłęku odbywają się w kościele św. Bartłomieja (pl. św. Wojciecha 11), na historycznych organach w stylu gdańskim z warsztatu Andreasa Hildebrandta, 1719 (36/II+P), renowacja 2010-2013 (Orgelwerkstatt Wegscheider/Dresden). Szczegółowe informacje o instrumencie na stronie www.hildebrandt-paslek.pl.

  • prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar
  • dr hab. Krzysztof Urbaniak
  • mgr Łukasz Mosur
  • mgr Radosław Kuliberda
  • mgr Adam Kowalski
  • dla uczestników czynnych – 250 zł
  • dla uczestników biernych – 100 zł
 • REGULAMIN UCZESTNICTWA

    
  1. Organizatorem VII Letniej Akademii Organowej zwanej dalej LAO jest Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwana dalej Akademią.
  2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w LAO pod warunkiem dostarczenia Akademii, wraz z formularzem zgłoszeniowym, wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
  3. Zajęcia VII LAO odbywają się w okresie od 15 do 18 lipca 2019 roku w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku przy Placu św. Wojciecha 11.
  4. Każdy uczestnik ma zagwarantowane lekcje indywidualne na historycznych organach w stylu gdańskim z warsztatu Andreasa Hildebrandta, 1719 (36/II+P), renowacja 2010-2013. Lista pedagogów ogłaszana jest na stronie Akademii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania pedagoga prowadzącego zajęcia.
  5. Repertuar realizowany podczas zajęć jest dowolny (może obejmować utwory muzyki dawnej, romantycznej i współczesnej). Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy realizowanego repertuaru.
  6. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem, w ramach trwania LAO dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
  7. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w LAO.
  8. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2019 roku (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie wiadomości „VII Letnia Akademia Organowa – Pasłęk 2019” lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „VII Letnia Akademia Organowa – Pasłęk 2019”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego.
  9. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi 250 PLN.
  10. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi 100 PLN.
  11. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
   Bank PEKAO SA II O/Łódź 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
   W tytule wpłaty należy wpisać: „VII Letnia Akademia Organowa – Pasłęk 2019”.
   • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
   • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
   • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
   • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
   • Organizator może pomóc w rezerwacji noclegów w schronisku młodzieżowym w Pasłęku
    (koszt: ok. 25 zł za dobę dla osoby).
  12. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego, formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  13. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
  14. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona do 15 osób. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników biernych jest nieograniczona.
  15. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
  16. Dodatkowe informacje dotyczące LAO można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  17. Akademia przestrzega postanowień RODO zgodnie z polityką prywatności, której treść znajduje się pod adresem www.amuz.lodz.pl/pl/cookies.
  18. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego, formularza oznacza dobrowolną zgodę na przekazanie Akademii danych osobowych. Administratorem danych jest Akademia. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnej obsługi organizacyjnej kursów. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany lub ich usunięcia. Kontakt z Inspektorem danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

XI Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski dla Instrumentów Dętych

flet | flet piccolo | obój | klarnet | waltornia | trąbka
Akademia Muzyczna w Łodzi, 7–13 lipca 2019

 • FLET
  • Prof. Carlos Bruneel – Belgia | Koninklijk Conservatorium Brussel
  • prof. dr hab. Antoni Wierzbiński – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  • dr hab. Ewelina Zawiślak – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi/Filharmonia Łódzka
  • mgr Mateusz Wojtkiw – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  FLET PICCOLO
  • mgr Hanna Turonek – Polska | Sinfonia Varsovia
   akompaniatorzy
  • dr Kinga Firlej-Kubica – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  • mgr Paulina Urbankowska – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  OBÓJ
  • Prof. Lev Zakopets – Ukraina | Rivne State Humanitarian University Institute of Arts/Solomia Krushelnytska Secondary Specialized Music Boarding School of Lviv
  • dr Agata Piotrowska-Bartoszek – Polska |Akademia Muzyczna w Łodzi/Filharmonia Łódzka
   akompaniator
  • mgr Joanna Morycińska – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  KLARNET
  • Prof. Emil Jonason – Szwecja | The Royal College of Music in Stockholm/Mälardalen University Sweden
  • dr hab. Mariusz Barszcz – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi/Filharmonia Świętokrzyska
  • dr hab. Robert Stefański – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  • mgr Wojciech Sokołowski – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
   akompaniator
  • dr Agnieszka Przybylska – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  WALTORNIA
  • dr hab. Dariusz Mikulski – Polska/Niemcy | Akademia Muzyczna w Łodzi/World Brass Association
  • dr Tomasz Bińkowski – Polska | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie/Teatr Wielki – Opera Narodowa
  • mgr Joanna Garwacka – Polska/Hiszpania | Conservatorio Profesional de Musica Pablo Sarasate Pamplona
   akompaniator
  • mgr Joanna Kowalewska – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  TRĄBKA
  • Prof. Otto Sauter – Niemcy | World Brass Association/Ten of the Best
  • dr hab. Sławomir Cichor – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi/Filharmonia Łódzka
  • dr Konrad Boniński – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi/Teatr Wielki w Łodzi
  • mgr Andriy Ilkiv – Ukraina | Philharmonia of the Nations/Würth Philharmoniker
   akompaniator
  • mgr Piotr Cłapiński – Polska | Akademia Muzyczna w Łodzi
  • dla uczestników czynnych z Polski – 700 zł
  • dla uczestników czynnych z zagranicy – 180 Euro
  • dla uczestników biernych z Polski – 170 zł
  • dla uczestników biernych z zagranicy – 50 Euro.

  Cena obejmuje zajęcia z wybranym pedagogiem przedmiotu głównego wraz z towarzyszącym pianistą akompaniatorem, możliwość biernego uczestnictwa w zajęciach innych uczestników kursu, możliwość samodzielnego ćwiczenia w salach Akademii Muzycznej w Łodzi, a także – po zakwalifikowaniu się do koncertu finałowego – próbę przed koncertem oraz udział w koncercie finałowym.

  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w kursie.
  Opłaty za kurs nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.

 • REGULAMIN UCZESTNICTWA

    
  1. Organizatorem XI Międzynarodowych Letnich Kursów Mistrzowskich dla Instrumentów Dętych, zwanych dalej MLKMID jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, zwana dalej Akademią.
  2. XI MLKMID są organizowane w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, waltornia, trąbka.
  3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w MLKMID pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym, wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
  4. Zajęcia MLKMID odbywają się w okresie od 7 do 13 lipca 2019 roku.
  5. Każdy uczestnik ma zagwarantowanych pięć 45-minutowych lekcji indywidualnych. W przypadku specjalności flet w ramach tych zajęć będzie także możliwość odbycia 2–3 lekcji na flecie piccolo. Przydział uczestników do pedagogów oraz rozkład lekcji zostanie ogłoszony na kilka dni przed rozpoczęciem kursu. Uczestnik ma zagwarantowane również zajęcia z kameralistyki.
  6. Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy dla pianistów-akompaniatorów.
  7. Każdy uczestnik może, po wcześniejszej kwalifikacji, uczestniczyć w koncertach organizowanych w ramach trwania MLKMID, także poza siedzibą Akademii. Udział w takich koncertach jest bezpłatny.
  8. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatną rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania MLKMID dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
  9. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w MLKMID.
  10. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 29 czerwca 2019 r. (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości nazwę wybranej specjalności lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
  11. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych i biernych wynosi:
   A. dla uczestników czynnych z Polski – 700 PLN,
   B. dla uczestników czynnych z zagranicy – 180 Euro,
   C. dla uczestników biernych z Polski – 170 PLN,
   D. dla uczestników biernych z zagranicy – 50 Euro.
  12. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
   Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999 – dla uczestników z kraju lub:
   Bank PEKAO SA II O/Łódź – PL45 1240 3028 1978 0010 1782 4704 – SWIFT/BIC: PKOPPLPW – dla uczestników z zagranicy
   W tytule wpłaty należy wpisać: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”.
   • Kwota, wpłacana na konto tytułem opłaty za uczestnictwo, winna być dokładnie tej samej wysokości, jak podana w regulaminie.
   • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
   • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
   • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
   • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
   • Akademia może udostępnić odpłatnie dla uczestników kursów pewną liczbę miejsc w Domu Studenta Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Rezerwacja miejsc w Domu Studenta oraz informacja o cenie za nocleg jest dostępna począwszy od miesiąca czerwca pod numerem telefonu: 42 662-17-01.
   • Uczestnik może dokonać rezerwacji obiadów przed rozpoczęciem kursu: +48 609 235 911.
  13. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  14. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
  15. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
  16. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
  17. Dodatkowe informacje dotyczące MLKMID można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w temacie wiadomości: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”
  18. Akademia przestrzega postanowień RODO zgodnie z polityką prywatności, której treść znajduje się pod adresem: www.amuz.lodz.pl/pl/cookies.
  19. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza dobrowolną zgodę na przekazanie Akademii danych osobowych. Administratorem danych jest Akademia. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnej obsługi organizacyjnej kursów. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany lub ich usunięcia. Kontakt z Inspektorem danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • REGULAMIN
   XI Międzynarodowego Letniego Kursu Mistrzowskiego
   dla Instrumentów Dętych
   pobierz plik .pdf
 • World Brass Association

   
  World Brass Association

   
  CONCORNO Kulturmanagement Berlin

   
  CONCORNO Kulturmanagement Berlin

   
  Fundacja MUZYKA DO POTĘGI

   
  Fundacja MUZYKA DO POTĘGI