Konteksty Sztuki Dyrygenckiej

Katedra Edukacji Muzycznej oraz Katedra Dyrygentury Akademii Muzycznej w Łodzi zapraszają w dniach 21-22 października 2021 r. do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty sztuki dyrygenckiej pt. Interakcje Kompozytor – Dyrygent.

Szeroki oddźwięk, liczny udział referentów oraz osiągnięte rezultaty poprzednich edycji Konferencji, które odbyły się w latach 2013, 2015 i 2017, 2019, a poświęcone były osobowości dyrygenta, jego działalności pedagogicznej i artystycznej oraz wokalnym aspektom pracy dyrygenta pozwalają przypuszczać, że kolejna edycja, także spotka się dużym zainteresowaniem i udziałem Państwa, do czego gorąco zachęcamy.

 
DO POBRANIA