6. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Grażyny Bacewicz

 
WYNIKI KONKURSU

Jury 6. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Grażyny Bacewicz obradowało w Akademii Muzycznej w Łodzi w dniach 3–5 września 2019 roku w składzie: Zygmunt Krauze – przewodniczący (Polska), Paweł Przytocki (Polska), Dan Dediu (Rumunia), Joel Hoffman (Stany Zjednoczone). Nagrodzone utwory zostały wyłonione spośród 53 partytur nadesłanych na konkurs.

Jury dokonało podziału nagród:

 • I nagroda (21 750 zł)
  SATOSHI OHMAE (Japonia)
  utwór „The Landscape” for orchestra
 • II nagroda (13 050 zł)
  NICHOLAS GOTCH (Wielka Brytania)
  utwór „Earthise”
 • III nagroda (8 700 zł)
  ANDREA NOSARI (Włochy)
  utwór „Whale, Il canto del mare”. Symphonic poem in three movements based on Whale intonation

Utwory uhonorowane I i II nagrodą zostaną wykonane podczas koncertu w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 29 listopada 2019 roku. Utwór, który otrzymał III nagrodę, zabrzmi w ramach Sesji Musica Moderna w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi 3 grudnia 2019 roku.

 

 

 
ORGANIZATORZY

 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

 

 

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

REGULAMIN KONKURSU

 
I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 31.12.2015 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych konkursach.
 4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory.
 
II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór:
  a) na orkiestrę symfoniczną,
  lub
  b) na organy i orkiestrę symfoniczną; szczegółowy opis dotyczący dyspozycji organów znajduje się poniżej:
      organy barokowe – pobierz plik .pdf
      organy symfoniczne – pobierz plik .pdf
 2. Maksymalny skład orkiestry symfonicznej:
  • 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, 1 tuba, arpa, pianoforte, 14 violini I, 12 violini II, 10 viole, 8 violoncelli, 6 contrabassi,
  • batteria (do 4 wykonawców):
   xilofono, marimba [4 ½-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambù (wood wind chimes), blocchi di legno coreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cow bells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piatti sospesi, tam-tams, tamburo basco, timbales cubani, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
 3. Nie dopuszcza się użycia nagrań i środków live electronic music.
 4. Czas trwania kompozycji 15-20 min. (należy określić w partyturze).
 
III. NAGRODY
 1. Trzy nagrody:
  – I nagroda: 21.750 PLN (ok. 5.000 EURO*)
  – II nagroda: 13.050 PLN (ok. 3.000 EURO*)
  – III nagroda: 8.700 PLN (ok. 2000 EURO*) – ufundowana przez Zygmunta Krauzego
  * Równowartość nagrody w euro została podana zgodnie z kursem NBP obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
  Wysokość nagrody jest kwotą brutto.
 2. Utwory, które otrzymają I i II nagrodę, zostaną wykonane podczas koncertu, który odbędzie się 29 listopada 2019 r. w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Wykonanie utworu, który otrzymał III nagrodę, odbędzie się w ramach sesji Musica Moderna, organizowanej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (laureat zostanie poinformowany o dokładnym terminie prawykonania najpóźniej do 31 stycznia 2020).
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 
IV. JURY
 1. Skład jury:
  Zygmunt Krauze (Polska) – Przewodniczący
  Paweł Przytocki (Polska)
  Dan Dediu (Rumunia)
  Joel Hoffman (Stany Zjednoczone)
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie września 2019 roku.
 
V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem.
 2. Do partytury należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego oraz zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane:
  • imię i nazwisko kompozytora,
  • data i miejsce urodzenia,
  • narodowość,
  • adres, telefon, adres e-mailowy,
  • oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 31.12.2015 r.
 3. Partytury należy nadsyłać w formie papierowej na następujący adres:
  VI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. G. Bacewicz
  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
  ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
 4. Termin nadsyłania partytur upływa 20 sierpnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego.
 
VI. WPISOWE
 1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 200 PLN.
 2. Kwotę należy przelać na konto:
  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  Bank PEKAO SA II o/Łódź
  97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  z dopiskiem:
  VI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. G. Bacewicz, imię i nazwisko kompozytora.
 3. Opłaty za przelew oraz inne prowizje bankowe ponosi nadawca. Kwota, która wpłynie na konto, winna być dokładnie tej samej wysokości, jak podana w regulaminie (por. p. VI.1).
 4. Czeki nie będą akceptowane.
 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
 4. Laureaci zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.
 
KONTAKT

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
 • Sławomir Kaczorowski – Dyrektor Konkursu
 • Maciej Kabza – Sekretarz Konkursu