2. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz

Regulamin
II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz w Łodzi

 
§ 1

 1. Organizatorem II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz jest Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 8–14 grudnia 2019 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla skrzypków wszystkich narodowości. W konkursie nie obowiązuje limit wieku.

 
§ 2

 1. Udział w konkursie należy zgłosić do 11 października 2019 roku na adres elektroniczny:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  lub pocztą na adres:
  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
  ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź, Polska

  z dopiskiem „II Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz”
 2. Do formularza zgłoszenia wypełnionego w języku polskim lub angielskim należy dołączyć:
  • życiorys artystyczny (nieobligatoryjnie można dołączyć linki do własnych nagrań dostępnych w Internecie),
  • fotografię w wysokiej rozdzielczości,
  • dane do faktury (opcjonalnie w przypadku chęci jej otrzymania): imię i nazwisko (nazwa instytucji), nr PESEL / NIP, dokładny adres.
 3. Wpisowe w wysokości 300 PLN należy przelać na konto:
  Bank PEKAO SA
  nr  IBAN rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

  z dopiskiem „II Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz”
 4. Dla uczestników chcących wystąpić w czasie przesłuchań z pianistą zapewnionym przez organizatorów wpisowe wynosi 400 PLN.
 5. Wszystkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
 6. Opłatę konkursową należy wnieść do 23 października 2019 r. po opublikowaniu ostatecznej listy uczestników.
 7. Ostateczna lista uczestników będzie ogłoszona nie później niż 16 października 2019 r.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 9. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia selekcji kandydatów na podstawie życiorysów i osiągnięć artystycznych.
 10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest okazanie w Biurze Konkursu przed przystąpieniem do I etapu swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

 
§ 3

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przesłuchań oraz koncertu laureatów na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym.
 2. Uczestnicy na czas Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje prawa autorskie związane z wizerunkiem oraz prezentacjami konkursowymi.

 
§ 4

  Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy i ich akompaniatorzy pokrywają we własnym zakresie.

 
§ 5

 1. Uczestnicy powinni zgłosić się do Biura Konkursu w dniu określonym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatorów.
 2. Przesłuchania będą prowadzone w dwóch etapach.
 3. O kolejności występów uczestników w I etapie decydować będzie losowanie.
 4. Do drugiego etapu przesłuchań zostanie dopuszczonych nie więcej niż 16 skrzypków.
 5. O terminie występu uczestnik zostanie poinformowany nie później niż 1 grudnia 2019 roku.

 
§ 6

 1. Program konkursu
   I etap (łączny czas prezentacji 15 – 20 min.)
  • dowolna miniatura Grażyny Bacewicz (z wyłączeniem Kaprysu polskiego),
  • dowolny kaprys z op. 10 Henryka Wieniawskiego lub z op. 1 Niccolo Paganiniego,
  • utwór wirtuozowski na skrzypce solo lub z fortepianem.
  • II etap (łączny czas prezentacji 25 – 30 min.)
  • Grażyna Bacewicz – Kaprys polski na skrzypce solo,
  • dowolny program wybrany przez uczestnika.
 2. Program dowolny w II etapie może zawierać zarówno całe formy jak i pojedyncze części. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem fortepianu napisanych w oryginale na skrzypce i orkiestrę.
 3. Program konkursowy powinien być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowią formy kameralne prezentowane w II etapie Konkursu .
 4. Program II etapu nie może zawierać utworów prezentowanych w I etapie.
 5. W przypadku zbyt długich programów Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji.
 6. Organizatorzy mogą zażądać od uczestników partytury wykonywanego utworu.
 7. Organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom pianistę-akompaniatora.

 
§ 7

 1. Nagrody
  • I nagroda – 20 000 PLN
  • II nagroda – 14 000 PLN
  • III nagroda – 8 000 PLN
  • dwa wyróżnienia po 2000 PLN
 2. Przewidziana jest również nagroda specjalna w wysokości 2500 PLN za najlepsze wykonanie utworu Grażyny Bacewicz.
 3. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu.
 4. Nagrodzeni skrzypkowie są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie laureatów oraz do osobistego odbioru nagród.
 5. Wszyscy skrzypkowie zakwalifikowani do II etapu przesłuchań otrzymają dyplom Finalisty II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz

 
§ 8

 1. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem.
 2. Jury będzie pracować według regulaminu przyjętego na pierwszym zebraniu.
 3. Jury ma prawo zmienić liczbę i wysokość nagród z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być wyższa.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 
§ 9

 1. Z przyczyn niezależnych od organizatora Konkurs może zostać odwołany nie później niż do 8 listopada 2019 roku.
 2. W przypadku odwołania Konkursu opłata wpisowa zostanie zwrócona.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie www.amuz.lodz.pl
 4. Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator Konkursu zastrzega możliwość odwołania wydarzenia, nieprzyznania nagród finansowych oraz możliwość zmiany ich wysokości w razie nieuzyskania środków na pełne sfinansowanie Konkursu.