International Conference MODALITY IN MUSIC

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Rozwój muzyki na przestrzeni dziejów wiązał się niemalże nierozerwalnie ze stosowaniem rozmaitych systemów dźwiękowych. Specyfika skal modalnych w różnych kręgach kulturowych, ale także ich warianty wypracowywane przez lokalne społeczności, stanowiły o odrębności i kolorycie muzyki tworzonej na danym obszarze w określonym momencie historii. Nawet system tonalny, tak dominujący szczególnie w XVIII i XIX w. w kręgu zachodniej kultury, ukształtował się w wyniku procesów ewolucyjnych właśnie na gruncie modalności. O ile tonalność wciąż jest atrakcyjna dla licznych kompozytorów muzyki rozrywkowej, o tyle systemy modalne wydają się stanowić ponadczasową inspirację dla twórców, którzy starają się stworzyć lub wzbogacić swój własny język dźwiękowy. Nade wszystko jednak trudno sobie wyobrazić muzykę etniczną różnych narodów bez sięgania do lokalnych tradycji m.in. w zakresie skal.

Celem naszej konferencji jest ukazanie rozmaitych aspektów modalności w różnych kręgach kulturowych, przy uwzględnieniu odmienności poszczególnych stylów muzycznych ukształtowanych na przestrzeni dziejów. Spotkanie badaczy z różnych kontynentów, specjalistów z różnych dziedzin muzycznych, winno umożliwić wymianę doświadczeń. Zgodnie z założeniami organizatorów konferencji skale muzyczne i ich rozwój mają być rozpatrywane zarówno w kontekście repertuaru artystycznego, jak i popularnego, profesjonalnego oraz amatorskiego.

Członkowie Komitetu Programowego gorąco zachęcają do zgłaszania tematów należących do następujących obszarów badawczych (chociaż inne tematy również są mile widziane):

  • skale modalne i ich znaczenie w europejskim repertuarze muzyki dawnej (starożytność, średniowiecze, renesans)
  • obecność skal modalnych w europejskim repertuarze barokowym, klasycznym i romantycznym
  • „nowa modalność” w muzyce XX i XXI w.
  • rola i miejsce skal modalnych w systemach teoretycznych różnych kultur muzycznych
  • modalność w kulturach pozaeuropejskich: repertuar zawodowy – dawniej i dzisiaj
  • skale modalne jako symbole tożsamości w kulturach muzycznych różnych grup etnicznych
  • między tradycją a nowoczesnością – modalność we współczesnym folklorze
  • skale modalne w tzw. muzyce rozrywkowej
  • rola repertuaru modalnego we współczesnych systemach edukacji muzycznej
  • modalność w historycznej i współczesnej praktyce wykonawczej (systemy intonacji, ekspresja muzyczna).

Komitet Programowy
(Katedra Teorii Muzyki; Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi):
Ryszard Daniel Golianek, Małgorzata Grajter, Marek Nahajowski, Arleta Nawrocka-Wysocka, Beata Stróżyńska

Zapraszając Państwa do udziału w konferencji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie abstraktów (maksymalnie 500 słów) i krótkich biografii na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek powinien również zawierać imię i nazwisko, afiliację (jeśli dotyczy), dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu), a w przypadku studentów, w tym doktorantów, także imię, nazwisko oraz adres mailowy opiekuna naukowego (promotora). Termin składania wniosków upływa 30 września 2018 r. Ostateczna decyzja Komisji w sprawie wyboru referatów zostanie podjęta i ogłoszona nie później niż 31 października 2018 r. Jednocześnie informujemy, że planowane jest także wydanie wybranych artykułów zaprezentowanych na konferencji.

Przewidywany czas wystąpień wynosi dwadzieścia minut. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł; dla doktorantów stawka ta jest obniżona o 50% (200 zł), zaś pozostali studenci są zwolnieni z opłat. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, noclegów i wyżywienia. Prelegenci, którzy zostaną zaproszeni do udziału w konferencji, otrzymają pocztą e-mail wszystkie niezbędne informacje (w tym dane dotyczące przelewu bankowego oraz listę sugerowanych hoteli i hosteli).