International Conference MODALITY IN MUSIC

Katedra Teorii Muzyki zaprasza w dniach 6 – 7 marca 2019 roku na konferencję naukową nt. „Modalność w muzyce” (oficjalnym językiem konferencji jest język angielski). Na wszystkie wydarzenia (wykłady i koncerty muzyki dawnej) zapraszamy do Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi przy al. 1 Maja 4, wstęp wolny.

 
Głównymi wątkami obrad pierwszego dnia są: modalność jako język muzyczny, aspekty modalności w epoce średniowiecza, reinterpretacje modalności w dobie renesansu, wizje modalności w epoce muzyki tonalnej. Tematy sesji drugiego dnia to: „Pomiędzy Azją i Europą”, „W poszukiwaniu nowej modalności”, „Aspekty modalności w muzyce XX wieku”.

W ramach konferencji odbędą się dwa koncerty muzyki dawnej. W środę 6 marca wystąpi ensemble ALTA z francuską i włoską muzyką taneczną XIII i XIV wieku (godz. 19.00). W czwartek 7 marca koncert pt. „Sonate concertate in stile moderno” z muzyką przełomu XVI i XVII wieku zagra zespół FILATURA DI MUSICA (godz. 19.00). Na obydwa koncerty wstęp wolny!

   
 • HARMONOGRAM PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI zobacz
 • HARMONOGRAM DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI zobacz

Rozwój muzyki na przestrzeni dziejów wiązał się niemalże nierozerwalnie ze stosowaniem rozmaitych systemów dźwiękowych. Specyfika skal modalnych w różnych kręgach kulturowych, ale także ich warianty wypracowywane przez lokalne społeczności, stanowiły o odrębności i kolorycie muzyki tworzonej na danym obszarze w określonym momencie historii. Nawet system tonalny, tak dominujący szczególnie w XVIII i XIX w. w kręgu zachodniej kultury, ukształtował się w wyniku procesów ewolucyjnych właśnie na gruncie modalności. O ile tonalność wciąż jest atrakcyjna dla licznych kompozytorów muzyki rozrywkowej, o tyle systemy modalne wydają się stanowić ponadczasową inspirację dla twórców, którzy starają się stworzyć lub wzbogacić swój własny język dźwiękowy. Nade wszystko jednak trudno sobie wyobrazić muzykę etniczną różnych narodów bez sięgania do lokalnych tradycji m.in. w zakresie skal.

Celem naszej konferencji jest ukazanie rozmaitych aspektów modalności w różnych kręgach kulturowych, przy uwzględnieniu odmienności poszczególnych stylów muzycznych ukształtowanych na przestrzeni dziejów. Spotkanie badaczy z różnych kontynentów, specjalistów z różnych dziedzin muzycznych, winno umożliwić wymianę doświadczeń. Zgodnie z założeniami organizatorów konferencji skale muzyczne i ich rozwój mają być rozpatrywane zarówno w kontekście repertuaru artystycznego, jak i popularnego, profesjonalnego oraz amatorskiego.

KOMITET PROGRAMOWY
  Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi:
 • Ryszard Daniel Golianek
 • Małgorzata Grajter
 • Marek Nahajowski
 • Arleta Nawrocka-Wysocka
 • Beata Stróżyńska

 

 

Międzynarodowa Konferencja MODALNOŚĆ W MUZYCE