IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu
Konteksty sztuki dyrygenckiej
WOKALNE ASPEKTY PRACY DYRYGENTA

 
I Łódzkie Forum Naukowe z okazji Światowego Dnia Głosu

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa OD BLUESA DO PIOSENKI

 


 

ARCHIWUM SESJI I KONFERENCJI
 

V Sesja Naukowo-Artystyczna
Katedry Musicalu i Choreografii
AKADEMIA MUSICALU

 
Międzynarodowa Konferencja
MODALITY IN MUSIC | MODALNOŚĆ W MUZYCE

 
Ogólnopolska Sesja Naukowo-Artystyczna
Cudze chwalicie…
Twórca opery narodowej Stanisław Moniuszko – artysta i człowiek

 
II Pianistyczne Forum Młodych Pedagogów

 
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Fortepian, Organy, Klawesyn, Kameralistyka, Muzyka Dawna i Jazz
MUZYKA WSPÓŁCZESNA. OD ANALIZY DO INTERPRETACJI

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Cztery dekady akordeonistyki w Akademii Muzycznej w Łodzi
Retrospektywa, stan aktualny, strategie kontynuacji