JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
prof. dr hab. Cezary Sanecki

Prorektor do spraw dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Prorektor do spraw studenckich i artystycznych
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos

Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
dr hab. Marcin Wolniewski

Dziekan Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu Muzyki Dawnej i Jazzu
prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Tomasz Król, prof. AM

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
prof. dr hab. Urszula Kryger

Przedstawiciele Pracowników Samodzielnych
prof. dr hab. Izabela Ceglińska
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
prof. dr hab. Ewa Piasecka
prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
dr hab. Olga Hans, prof. AM
dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
dr hab. Maciej Staszewski

Przedstawiciele Pracowników Dydaktycznych
dr Marcin Kawczyński
dr Leszek Kołodziejski
dr Eneasz Kubit

Przedstawiciele Pracowników Niedydaktycznych
Mirosława Kożuchowska

Przedstawiciele Doktorantów
mgr Magdalena Gąsior

Przedstawiciele Studentów
Katarzyna Dąbrowska
Anna Durniat
Jakub Jelonek
Michał Kawecki
Piotr Chłopicki
Sława Stronczyńska

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Małgorzata Kończak