JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
prof. dr hab. Cezary Sanecki

Prorektor do spraw dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Prorektor do spraw studenckich i artystycznych
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos

dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar
prof. dr hab. Urszula Kryger
dr hab. Tomasz Król, prof. AM

Przedstawiciele Pracowników Samodzielnych
prof. dr hab. Izabela Ceglińska
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
prof. dr hab. Ewa Piasecka
prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
dr hab. Olga Hans, prof. AM
dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM

Przedstawiciele Pracowników Dydaktycznych
dr Marcin Kawczyński
dr Eneasz Kubit

Przedstawiciele Pracowników Niedydaktycznych
Mirosława Kożuchowska

Przedstawiciele Doktorantów
mgr Magdalena Gąsior

Przedstawiciele Studentów
Anna Durniat
Piotr Chłopicki
Marta Kosiorek
Marcel Orłowski
Kamila Piecha
Maciej Reizer

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Małgorzata Kończak