JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora Uczelni
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
prof. dr hab. Urszula Kryger
dr hab. Olga Hans, prof. AM
dr hab Anna Liszewska, prof. AM
dr hab. Artur Zagajewski
prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
prof. dr hab. Agata Jarecka
dr hab. Marcin Stańczyk, prof. AM
dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM
dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
dr hab. Adam Manijak, prof. AM
prof. dr hab. Krzysztof Kamiński

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku innym niż profesor i profesor Uczelni
mgr Aleksandra Bęben
dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
dr hab. Wojciech Kubica
dr hab. Leszek Kołodziejski
dr Marcin Kawczyński

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
mgr Dorota Rossowska
mgr Elżbieta Szal-Płaza

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Małgorzata Kończak