na kadencję od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024 roku
 1. mgr Bartłomiej Barczyński – przewodniczący
 2. dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
 3. mgr Agnieszka Grochulska
 4. dr Magdalena Rytwińska-Rasz
 5. dr Bianka Siwińska
 6. mgr Krzysztof Sztekmiler
 7. stud. Katarzyna Drabik – przewodnicząca samorządu studenckiego

 

 
Uchwały Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Łodzi:
   
 • Regulamin Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Łodzi pobierz
 • Opinia Rady Uczelni o projekcie statutu Akademii Muzycznej w Łodzi pobierz