• Krzysztof Skotnicki – przewodniczący
  • Witold Krawczyk
  • Sławomir Lachowski
  • Magdalena Grajter
  • Patrycja Krzeszowska-Kubit
  • Robert Marat
  • Anna Durniat – przewodnicząca samorządu studenckiego
 
Uchwały Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Łodzi:
     
  • Regulamin Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Łodzi pobierz
  • Opinia Rady Uczelni o projekcie statutu Akademii Muzycznej w Łodzi pobierz