Uczelniana Komisja Wydawnicza

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Marta Szoka

Członkowie
 1. prof. dr hab. Piotr Grajter
 2. prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 3. prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 4. dr hab. Olga Hans, prof. AM
 5. dr Ewa Kumik
 6. mgr Aleksandra Bęben

Rada Biblioteczna

 
Przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Miciński

Członkowie
 1. dr hab. Tomasz Bartosiak, prof. AM
 2. dr hab. Marcin Wolniewski
 3. dr hab. Beata Stróżyńska
 4. dr Dorota Cegielska
 5. dr Łukasz Kwiatkowski
 6. dr Artur Zagajewski
 7. stud. Andrzej Wąsikiewicz
 8. mgr Maciej Dynkowski – dyrektor Biblioteki

Komisja Oceniająca Uczelni

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Jolanta Gzella

Członkowie Komisji
 1. prof. dr hab. Anna Domańska
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
 3. dr hab. Tomasz Bartosiak, prof. AM
 4. dr hab. Jacek Szerszenowicz, prof. AM
 5. dr hab. Tomasz Bartoszek

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 
Przewodnicząca Komisji

dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM

Członkowie
 1. prof. dr hab. Piotr Grajter – zastępca przewodniczącego
 2. prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
 3. prof. dr hab. Krystyna Rorbach
 4. dr hab. Tomasz Bartosiak, prof. AM
 5. dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. AM
 6. dr Ewa Rzetecka-Niewiadomska
 7. dr Leszek Kołodziejski
 8. dr Patrycja Krzeszowska-Kubit
 9. mgr Eugenia Daroch
 10. mgr Mateusz Wojtkiw
 11. stud. Anna Dudkiewicz
Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich
 1. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 2. prof. dr hab. Izabela Ceglińska

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Janusz Ratajczak

Członkowie
 1. dr hab. Jacek Dulikowski, prof. AM
 2. dr hab. Agata Lichoś
 3. mgr Małgorzata Pietrzykowska
 4. mgr Kamil Szulc
Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów

prof. dr hab. Elżbieta Różycka-Przybylak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Ewa Piasecka

Członkowie
 1. dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
 2. dr hab. Tomasz Guz, prof. AM
 3. mgr Michał Walczak
 4. mgr Alina Adamska-Raitarovskyi

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 
Przewodniczący Komisji

dr hab. Adam Manijak, prof. AM

Członkowie
 1. prof. dr hab. Marta Szoka
 2. dr Maciej Staszewski
 3. dr Michał Drewnowski
 4. dr Przemysław Rezner
 5. Natalia Budzyńska
 6. Andrzej Wąsikiewicz
 7. Szymon Dębkowski
 8. Agata Szmuk
Rzecznik dyscyplinarny dla studentów

dr hab. Ewa Mrowca-Kościukiewicz

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

Członkowie
 1. dr hab. Bożena Wagner, prof. AM
 2. dr Magdalena Grajter
 3. dr Agata Piotrowska-Bartoszek
 4. dr Agnieszka Przybylska
 5. Julia Owczarek
 6. Miłosz Aliszewski
 7. Dominik Domińczak
 8. Betty Ibata