Rada do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

 
Przewodnicząca Rady

prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. Studenckich i Działalności Artystycznej

Członkowie Rady
 • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
  Prorektor ds. Nauki i Dydaktyki
 • prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
  Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju
 • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
  Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
  Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego
 • prof. dr ha. Urszula Kryger
  Dziekan wydziału Sztuk Scenicznych
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
  Dziekan wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej
 • dr hab. Olga Hans, prof. AM
  Kierownik Instytutu Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury
 • dr Barbara Dominiak
  Kierownik Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej
 • mgr Aleksandra Bęben
  Kierownik Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
  Kierownik Instytutu Instrumentalistyki
 • dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM
  Kierownik Instytutu Muzyki Kameralnej
 • dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM
  Kierownik Instytutu Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych
 • dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
  Kierownik Instytutu Wokalno-Aktorskiego
 • dr Jacek Owczarek
  Kierownik Instytutu Choreografii i Technik Tańca
 • dr Marek Kądziela
  Kierownik Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej
 • prof. dr hab. Renata Danel
  Kierownik Instytutu Wokalistyki Estradowej
 • prof. dr Jerzy Swoboda
  Kierownik Katedry Dyrygentury
 • dr hab. Ewa Kowalska-Zając
  Kierownik Katedry Teorii Muzyki
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
  Kierownik Katedry Kompozycji
 • dr hab. Dawid Ber, prof. AM
  Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej
 • dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
  Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych
 • dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
  Kierownik Katedry Instrumentów Dętych
 • dr hab. Mariusz Drzewicki, prof. AM
  Kierownik Katedry Fortepianu
 • prof. dr hab. Piotr Miciński
  Kierownik Katedry Wokalistyki
 • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
  Kierownik Katedry Musicalu
 • mgr Izabela Nahajowska
  Kierownik Zakładu Badań nad Percepcją Słuchową Muzyki
 • prof. dr hab. Piotr Sutt
  Kierownik Zakładu Instrumentów Perkusyjnych
 • dr Stella Kaczmarek
  Kierownik Pracowni Muzykoterapii
 • dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM
  Kierownik Pracowni Muzyki w Mediach i Pracowni Produkcji Muzycznej
 • mgr Marta Szeliga-Frynia
  Kierownik Pracowni Realizacji Dźwięku
 • mgr Elżbieta Fesnak-Przybylska
  Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • dr Ewa Kumik, prof. AM
  Kierownik Studium Pedagogicznego
 • mgr Grzegorz Tarnowski
  Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM
  Kierownik Studia Muzyki Elektronicznej

 

   
 • Zarządzenie nr 27/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania członków Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 28/2019 JM Rektora
  w sprawie Regulaminu Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz

Uczelniana Komisja Wydawnicza

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Marta Szoka

Członkowie
 1. prof. dr hab. Piotr Grajter
 2. prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 3. prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 4. dr hab. Olga Hans, prof. AM
 5. dr Ewa Kumik
 6. mgr Aleksandra Bęben

Rada Biblioteczna

 
Przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Miciński

Członkowie
 1. dr hab. Tomasz Bartosiak, prof. AM
 2. dr hab. Marcin Wolniewski
 3. dr hab. Beata Stróżyńska
 4. dr Dorota Cegielska
 5. dr Łukasz Kwiatkowski
 6. dr Artur Zagajewski
 7. stud. Andrzej Wąsikiewicz
 8. mgr Maciej Dynkowski – dyrektor Biblioteki

Komisja Oceniająca Uczelni

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Jolanta Gzella

Członkowie Komisji
 1. prof. dr hab. Anna Domańska
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
 3. dr hab. Tomasz Bartosiak, prof. AM
 4. dr hab. Jacek Szerszenowicz, prof. AM
 5. dr hab. Tomasz Bartoszek

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 
Przewodnicząca Komisji

dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM

Członkowie
 1. prof. dr hab. Piotr Grajter – zastępca przewodniczącego
 2. prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
 3. prof. dr hab. Krystyna Rorbach
 4. dr hab. Tomasz Bartosiak, prof. AM
 5. dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. AM
 6. dr Ewa Rzetecka-Niewiadomska
 7. dr Leszek Kołodziejski
 8. dr Patrycja Krzeszowska-Kubit
 9. mgr Eugenia Daroch
 10. mgr Mateusz Wojtkiw
 11. stud. Anna Dudkiewicz
Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich
 1. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 2. prof. dr hab. Izabela Ceglińska

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Janusz Ratajczak

Członkowie
 1. dr hab. Jacek Dulikowski, prof. AM
 2. dr hab. Agata Lichoś
 3. mgr Małgorzata Pietrzykowska
 4. mgr Kamil Szulc
Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów

prof. dr hab. Elżbieta Różycka-Przybylak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Ewa Piasecka

Członkowie
 1. dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
 2. dr hab. Tomasz Guz, prof. AM
 3. mgr Michał Walczak
 4. mgr Alina Adamska-Raitarovskyi

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 
Przewodniczący Komisji

dr hab. Adam Manijak, prof. AM

Członkowie
 1. prof. dr hab. Marta Szoka
 2. dr Maciej Staszewski
 3. dr Michał Drewnowski
 4. dr Przemysław Rezner
 5. Natalia Budzyńska
 6. Andrzej Wąsikiewicz
 7. Szymon Dębkowski
 8. Agata Szmuk
Rzecznik dyscyplinarny dla studentów

dr hab. Ewa Mrowca-Kościukiewicz

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

Członkowie
 1. dr hab. Bożena Wagner, prof. AM
 2. dr Magdalena Grajter
 3. dr Agata Piotrowska-Bartoszek
 4. dr Agnieszka Przybylska
 5. Julia Owczarek
 6. Miłosz Aliszewski
 7. Dominik Domińczak
 8. Betty Ibata