Uczelniana Komisja Wyborcza

 
Przewodniczący Komisji

dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. AM

Członkowie
 1. prof. dr hab. Jolanta Gzella
 2. dr hab. Michał Drewnowski
 3. dr hab. Jacek Owczarek
 4. dr Małgorzata Grajter
 5. dr Rafał Sarnecki
 6. mgr Radosław Bolewski
 7. mgr Agnieszka Grochulska
 8. mgr Michał Kluska
 9. mgr Sławomira Wilga
 10. stud. Wojciech Glądys

Rada Biblioteczna

 
Przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Miciński

Członkowie
 1. prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 2. dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 3. dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
 4. dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM
 5. dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM
 6. dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM

Komisja Oceniająca Uczelni

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Jolanta Gzella

Członkowie Komisji
 1. prof. dr hab. Anna Domańska
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
 3. dr hab. Tomasz Bartoszek, prof. AM
 4. dr hab. Tomasz Bartosiak
 5. dr hab. Jacek Szerszenowicz

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Janusz Ratajczak

Członkowie
 1. dr hab. Jacek Dulikowski, prof. AM
 2. dr hab. Agata Lichoś
 3. mgr Zofia Dynak
 4. mgr Ayham Hammour

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Mariusz Drzewicki

Członkowie
 1. dr hab. Leszek Kołodziejski
 2. dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
 3. mgr Jan Porzuczek
 4. mgr Joanna Sochacka

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 
Przewodniczący Komisji

dr hab. Adam Manijak, prof. AM

Członkowie
 1. prof. dr hab. Marta Szoka
 2. dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 3. dr hab. Michał Drewnowski
 4. dr hab. Przemysław Rezner
 5. Szymon Nalepa
 6. Anna Chowaniec
 7. Agnieszka Gruczek
 8. Wojciech Sztyk

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Krzysztof Kamiński

Członkowie
 1. dr hab. Agata Piotrowska-Bartoszek
 2. dr hab. Bożena Wagner, prof. AM
 3. dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 4. dr hab. Agnieszka Przybylska
 5. dr Magdalena Grajter
 6. Wojciech Glądys
 7. Rafał Harasim
 8. Bogdan Ganziuk
 9. Zuzanna Hancewicz

Komisja ds. etyki nauczycieli akademickich

 
Przewodniczący

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

Członkowie
 1. prof. dr hab. Piotr Grajter
 2. dr hab. Leszek Kołodziejski
 3. dr Ewa Kumik, prof. AM
 4. mgr Małgorzata Zajączkowska-Warsza
 5. mgr Agnieszka Łuczyńska
 6. mgr Radosław Bolewski

Komisja ds. równego traktowania

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Marcin Stańczyk

Członkowie
 1. dr hab. Agata Piotrowska-Bartoszek
 2. dr Anna Werecka-Gryć
 3. dr Rafał Sarnecki
 4. mgr Małgorzata Wiech
 5. mgr Michał Kluska
 6. stud. Olga Pasek

Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Komisja do spraw nadawania stopni
doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki
na kadencję od 1 października 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.
 1. prof. dr hab. Agata Jarecka
 2. dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 3. prof. dr hab. Janusz Ratajczak
 4. dr hab. Olga Hans, prof. AM
 5. dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 6. dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 7. dr hab. Jacek Owczarek
 8. dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 9. dr hab. Krzysztof. Urbaniak, prof. AM

Komisja senacka do spraw Statutu

Komisja senacka w celu opracowania, poprawy
obowiązującego Statutu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
 1. dr hab. Wojciech Kubica
 2. dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 3. dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 4. prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 5. dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 6. dr hab. Marcin Stańczyk, prof. AM
 7. dr Małgorzata Grajter
 8. mgr Agnieszka Grochulska
 9. mec. Kamila Chmielecka
 10. mgr Michał Kluska
 11. stud. Antonina Wiatr

Zespół ds. podziału środków budżetowych

Zespół ds. podziału środków budżetowych na działalność dydaktyczną, artystyczną i badawczą

 
Przewodnicząca

prof. dr hab. Agata Jarecka

Członkowie
 1. dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 2. dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 3. dr hab. Wojciech Kubica
 4. prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 5. dr hab. Adam Manijak, prof. AM

Komisja doktorancka

Komisji doktorancka

 
Przewodnicząca

prof. dr hab. Agata Jarecka

Członkowie
 1. dr hab. Wojciech Kubica
 2. dr hab. Łukasz Kwiatkowski
 3. mgr Michał Kluska