dr hab. Bożena Wagner, prof. AM
Sopran, ur. w 1959 r. w Płocku. W 1987 r. ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski pod kierunkiem mgr Józefa Śledzickiego w Akademii Muzycznej w Łodzi. W 1985 r. została finalistką w I Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. W 1986 r. uczestniczyła w kursie wokalnym w mistrzowskiej klasie Christiana Elsnera.

W latach 1987–1994 pracowała w charakterze śpiewaczki – solistki w Teatrze Muzycznym w Łodzi. W latach 1987–1989 współpracowała z Operą i Operetką w Szczecinie (obecnie: „Opera na Zamku”). W tym samym czasie prowadziła także ożywioną działalność koncertową współpracując z Filharmonia Łódzką i Łódzkim Towarzystwem Muzycznym.
 
W latach 1994–2009 zajmowała się działalnością impresaryjną prowadząc własną firmę - Impresariat Artystyczny „Wag-Art.” Przez 15 lat jego działalności organizowała audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz koncerty dla dorosłej publiczności. Występowała w nich w podwójnej roli, jako prelegentka i śpiewaczka.
Jednocześnie, od momentu ukończenia studiów pracowała, jako wykładowca emisji głosu w Akademii Muzycznej w Łodzi.
 
Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Wokalno-Aktorskim w macierzystej uczelni, a od roku szkolnego 2005/2006 do chwili obecnej uczy śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie odnosząc sukcesy pedagogiczne w postaci znaczących nagród uczniów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych
Nadal prowadzi własną działalność koncertową występując z koncertami na terenie całego kraju. Bierze także udział w sesjach artystyczno-naukowych i publikuje swoje prace teoretyczne w wydawnictwach akademickich.
 
W 2005 r. uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej, a w 2013 r. – stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Łodzi.