dr Małgorzata GRAJTER

Małgorzata Helena Grajter Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w dwóch specjalnościach: teoria muzyki (2007; praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Daniela Golianka) i gra na fortepianie (2008; w klasie prof. dr hab. Beaty Cywińskiej). Tytuł doktora sztuki uzyskała w 2014 roku w macierzystej uczelni na podstawie rozprawy doktorskiej Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena w kontekście teorii i estetyki muzyki XVIII wieku, której promotorem był prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, a recenzentami – prof. dr hab. h.c. multi Mieczysław Tomaszewski i prof. AM w Łodzi Jacek Szerszenowicz.

Przez szereg lat prowadziła badania dotyczące twórczości wokalnej Ludwiga van Beethovena – kompozytora, który stanowił centrum jej zainteresowań naukowych już od czasów studiów. Jako uczestniczka cyklu seminariów dla młodych naukowców „Beethoven-Studienkolleg”, prowadzonych przez Beethoven-Archiv w Bonn, a następnie szeregu konferencji międzynarodowych, takich jak: Międzynarodowe Sympozjum przy Wielkanocnym Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena (Warszawa, 2011-2018) International Beethoven Conference (Manchester 2012), International Congress on Musical Signification (Kraków 2010; Cluj-Napoca 2018), zetknęła się z najwybitniejszymi badaczami muzyki Beethovena na świecie. Uzyskanie w latach 2011-2014 grantu badawczego, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację tematu pracy doktorskiej, umożliwiło jej m. in. przeprowadzenie kwerend naukowych w Niemczech i w Austrii. Regularnie publikuje artykuły naukowe w językach: angielskim, polskim i niemieckim, dotyczące różnorodnych aspektów relacji muzyki i słowa, od wczesnego klasycyzmu po współczesność.

Za działalność naukową otrzymała szereg nagród o randze lokalnej i ogólnopolskiej. Jej praca doktorska została wyróżniona Nagrodą III Stopnia Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi (2014), a następnie Nagrodą im. ks. prof. Hieronima Feichta, przyznaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (ex aequo, 2016). Jest także laureatką Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego w kategorii artystycznej za rok 2017, przyznanej przez łódzki oddział Polskiej Akademii Nauk.

Obok działalności naukowej zajmuje się pracą pedagogiczną, w której szczególną uwagę poświęca metodyce kształcenia słuchu oraz problematyce słuchowej analizy utworów pochodzących z repertuaru rozrywkowego. Jest członkinią powołanego w 2013 roku Zakładu Badań nad Percepcją Słuchową Muzyki, działającego w obrębie Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Konteksty Kształcenia Muzycznego”, wydawanego przez Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej. Była finalistką Konkursu Pomysłów Metodycznych w ramach Festiwalu Wyobraźni Muzycznej „mYear” we Wrocławiu (2012) oraz jurorką Regionalnego Turnieju Solfeżowego dla Szkół Muzycznych I Stopnia w Zgierzu (2009-2018). Swoje pomysły metodyczne, związane z wykorzystaniem muzyki popularnej na zajęciach kształcenia słuchu, prezentowała też w macierzystej uczelni: podczas dwóch edycji Warsztatów Muzyki Rozrywkowej (2011, 2013), w ramach seminarium pod hasłem Nowe technologie a rozwój świadomości słuchowej muzyków (2016), a także Solfeżowych Warsztatów Kolędowych „Śpiewamy z Pentatonix” (2016), które były jej autorską inicjatywą.

Od 2007 roku pracuje w Akademii Muzycznej w Łodzi (w latach 2007-2014 – jako asystent; od 2014 r. – jako adiunkt w Katedrze Teorii Muzyki). Współpracowała również z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina jako autorka i redaktor tekstów o muzyce.

 
Publikacje
  Książki:
 • Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena, Łódź 2015.
  Redakcje naukowe monografii:
 • The Orient of Music – Music of the Orient, red. Małgorzata Grajter, Newcastle upon Tyne, 2017.
 • Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce, red. Małgorzata Grajter, Marek Nahajowski, Łódź 2015
  Artykuły: (wybór)
 • „La Betulia Liberata” Mozarta i „Christus am Ölberge” Beethovena – dwa oblicza tradycji oratorium austriackiego [w:] Mozart i współcześniMuzyka w Europie środkowej w XVIII wieku, red. Ryszard Daniel Golianek, Beata Stróżyńska, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2007, s. 67–71.
 • „Muzyczna Unia Europejska”. Inspiracje kulturą różnych nacji jako jedno z wcieleń idei uniwersalizmu w twórczości Ludwiga van Beethovena [w:] HändelHaydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, Poznań 2010, s. 179–189.
 • Beethoven and his three Leonores: in search of a perfect woman in the composer’s life and music [w:] Beethoven: Studien und Interpretationen t. 5, red. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2012, s. 363–376.
 • Fidelio Beethovena – prawda czy fikcja, czyli kim naprawdę była Leonora? [w:] Prima la musica e poi le parole. Szkice o operze, red. Ziemowit Wojtczak, Łódź 2012, s. 53–70.
 • Od Gaveaux do Beethovena. Leonora jako zwierciadło czasów Rewolucji Francuskiej [w:] Opera wobec historii, red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, Toruń 2012, s. 219–229.
 • Jak umiejętnie połączyć poezję z muzyką? Aspekt strukturalny związków słowno-muzycznych w niemieckiej teorii muzyki XVIII wieku [w:] Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce, red. Małgorzata Grajter, Marek Nahajowski, Łódź 2015 s. 87–98.
 • The Key of War – The Key of Peace: Semantic Aspect of the D Major Tonality in Ludwig van Beethoven’s Music” [w:] Beethoven: Studien und Interpretationen t. 6, red. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2015, s. 115–131.
 • Romantischer Geist – klassische Form. Die Struktur von Beethovens Liederzyklus An die ferne Geliebte im Hinblick auf die Rhythmus- und Prosodiekonzeptionen des 18. Jahrhunderts, tłum. Peter Seraphim [w:] Beethoven: Studien und Interpretationen t. 6, red. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2015, s. 265–275.
 • Beethoven and Freedom of Creativity: The Choral Fantasy op. 80 [w:] Beethoven: Studien und Interpretationen, t. 6, red. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2015, s. 381–388.
 • Trzy języki – trzy wersje obsadowe – nieskończenie wiele możliwości: „Gwiazda” Zygmunta Krauzego [w:] Świat oper Zygmunta Krauzego, red. Ryszard Daniel Golianek, Łódź 2016, s. 159–173.
 • “Welt und Traum”. The Topos of Pleasance in the Song Cycles of Ludwig van Beethoven and Gustav Mahler, [w:] Beethoven: Studien und Interpretationen, t. 7, red. Magdalena Chrenkoff, Kraków 2018, s. 113-125.
 • The Fate of Women in the Days of the French Revolution. Beethoven’s Fidelio and Zygmunt Krauze’s Olympe of Gdańsk – a contradiction or an unintended parallel? [w:] Beethoven: Studien und Interpretationen, t. 7, red. Magdalena Chrenkoff, Kraków 2018, s. 345-359.
 • Beethoven and the Concept of Tone Painting [w:] Beethoven: Studien und Interpretationen, t. 7, red. Magdalena Chrenkoff, Kraków 2018, s. 499-511.