dr hab. Magdalena Pilch

Magdalena Pilch Flecistka, urodzona w 1972 r. we Wrocławiu. W 1997 roku ukończyła studia magisterskie w klasie fletu Grzegorza Olkiewicza w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 1998 - 2002 odbyła studia podyplomowe w klasie fletu traverso prof. dr Linde Brunmayr – Tutz w Saatliche Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy). W latach 2000 - 2015 roku współpracowała z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na stanowisku wykładowcy fletu traverso i zespołów kameralnych muzyki dawnej. Od roku 2010 jest zatrudniona w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na stanowisku adiunkta na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu, gdzie prowadzi klasę fletu traverso. W 2013 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którego tematem była Kompleksowa wizja fletu romantycznego w zakresie budowy, brzmienia, techniki gry i praktyki wykonawczej według Die Kunst des Flötenspiels in theoretisch – praktischer Beziehung dargestellt von A.B. Fürstenau op. 138”.

Prowadzi działalność koncertową jako kameralistka w różnych polskich formacjach muzyki dawnej. Współpracowała z zespołami: Harmonologia, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Orkiestra famd.pl. Gra na fletach renasansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Jest współzałożycielką zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica, który swoją działalność rozpoczął w styczniu 2016 roku. Efektem fascynacji repertuarem kameralnym z I połowy XIX wieku i fletami romantycznymi było nagranie dwóch płyt CD wydanych przez wytwórnię RECART (Flauto brillante 2011 i Brillante 2 2015).

Publikacje związane z pracą w Akademii Muzycznej w Łodzi to wykłady wydane w zeszytach naukowych w związku z udziałem w sesjach naukowo – artystycznych: Artykulacja – mowa dźwięków na flecie w muzyce XVIII wieku; (część zbiorowego wydania materiałów z sesji naukowo – artystycznej Głos ludzki i flet jako pokrewne instrumenty muzyczne, Łódź 2006); Flet w czasach Beethovena (część zbiorowego wydania materiałów z Sesji Naukowo-Artystycznej Beethoven mniej znany, Łódź 2007); Kadencje fletowe w muzyce XVIII wieku w świetle traktatu J.J. Quantza (część zbiorowego wydania materiałów z Sesji Naukowo – Artystycznej Sztuka improwizacji i realizacji basso continuo w muzyce XVII – XVIII wieku; do publikacji dołączona płyta z rejestracją programu koncertu Les Goûts Réunis, który odbył się w ramach sesji, Łódź 2011), Wibracja w świetle historycznych szkół fletowych – świadomie wykonywany ozdobnik, wyraz emocji czy mechaniczna maniera? (część publikacji związej z Ogólnopolską Konferencją Naukowo – Artystyczną Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce. Łódź 2014).

Do publikacji związanych z pracą w Akademii Muzycznej w Łodzi należy również polskie tłumaczenie traktatu fletowego Principes de la flute Jacquesa - Martina Hotteterre’a: Zasady gry na flecie poprzecznym, flecie podłużnym i na oboju, red. M.Nahajowski, ISBN 978-83-60929-36-0 (Łódź 2013) a także płyta CD François Couperin – L’ordre agréable (Łódź 2014), wydana jako materiał promocyjny Akademii.

Od października 2013 roku Magdalena Pilch pełni funkcję redaktora naczelnego „Notesu Muzycznego“, półrocznika o profilu naukowo-artystycznym, wydawanego przez Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych łódzkiej AM.