• Wzór oświadczenia
  upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
  prowadzących działalność naukową
  pobierz plik .pdf
   
 • Wzór oświadczenia
  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
  pobierz plik .pdf
 • Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 27.12.2017
  JM Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania 50%
  kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy pobierz plik .pdf
 • Nowy druk oświadczenia o kosztach twórczych pobierz plik .doc
 • Sprawozdanie z działalności artystycznej i naukowej za drugie półrocze 2016 roku
  Skrócony przewodnik po programie "e-sprawozdanie" pobierz .pdf
 • NOWE
  Wzór indywidualnego sprawozdania

  z działalności naukowej i artystycznej za I półrocze 2016 roku (1.01.2016 – 30.06.2016) pobierz .doc
 • Wzór indywidualnego sprawozdania
  z działalności naukowej i artystycznej za IV kwartał 2015 roku (1.10.2015 – 31.12.2015) pobierz .doc
  STUDIO NAGRAŃ
 • Zlecenie nagłośnienia | nagrania – obowiązuje od 3 kwietnia 2017 pobierz .pdf
 • Ocena pracy przez promotora
  dla prac pisemnych realizowanych wg zasad dyplomowania obowiązujących od 01.10.2016 pobierz .doc
 • Ocena pracy przez recenzenta
  dla prac pisemnych realizowanych wg zasad dyplomowania obowiązujących od 01.10.2016 pobierz .doc