Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej. Konkurs organizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących muzyki polskiej, a także zachęta do podejmowania badań związanych z muzyką polską w środowiskach akademickich. Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia przyjmowania zgłoszeń (30 listopada 2020 roku), które spełniają następujące kryteria:

 • ich przedmiotem jest muzyka polska;
 • nie dotyczą problematyki wykonawczej dzieła muzycznego;
 • są zgodne z metodologią postępowania naukowego w humanistyce.
   
 • Regulamin konkursu znajduje się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca: zobacz

 

Szanowni Państwo Pedagodzy, Studenci i Doktoranci,

Informuję, że rok akademicki 2020/21 w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi rozpocznie się 1 października 2020 r.

   
 • W dniach 1-2 października 2020 r. zaplanowane są spotkania organizacyjne ze studentami I roku.
   
  HARMONOGRAM SPOTKAŃ STUDENTÓW I ROKU Z WŁADZAMI WYDZIAŁÓW
 •  
 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 5 października 2020 r. i w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie zdalnym i hybrydowym (mieszanym).
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/21 przewidziana jest w dniu 7 października 2020 r.

Pomimo trudnego czasu pandemii, życzę Państwu w nowym roku akademickim wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy!

prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki

 

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem JM Rektor Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/202, informuję, że preferowanymi programami do nauczania online w naszej Uczelni są: Zoom oraz Google Meet. Ponadto w pracy zdalnej możecie Państwo korzystać także bez ograniczeń z innych komunikatorów (np. Skype, Messenger).

Jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z programu Zoom, powinien wysłać w tej sprawie informację ze swojego służbowego e-maila do Działu Informatycznego (IT) naszej Uczelni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym wprowadzeniem zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 w trybie zdalnym i hybrydowym (mieszanym) uprzejmie proszę Państwa, aby komunikowanie się pedagogów, studentów i działów administracji odbywało się za pomocą oficjalnych adresów e-mailowych obowiązujących w Uczelni.

Wobec powyższego zobowiązuję tych wszystkich Państwa, którzy nie posiadają jeszcze służbowego adresu e‑mail do jego założenia, w terminie do 28 września 2020 roku, poprzez przesyłanie wiadomości mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informuję Państwa, że po upływie ostatecznego terminu założenia służbowego adresu e-mail, nie będzie możliwe prowadzenie korespondencji e-mailowej z użyciem prywatnych adresów e-mailowych.

Z poważaniem
Prorektor ds. nauki i dydaktyki
Prof. dr hab. Agata Jarecka

 

Pracownicy Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego, chcący w roku akademickim 2020/2021 dokonać zmiany dnia lub godzin pracy proszeni są o przesyłanie powyższych informacji w terminie do dnia 20 września 2020 r. do swoich kierowników katedr lub instytutów:

 • dr hab. Michał Drewnowski
  kierownik Instytutu Kameralistyki
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Dorota Stanisławska
  p.o Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
  Kierownik Katedry Instrumentów Dętych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
  Kierownik Katedry Akordeonu, Gitary i Harfy
  maciej.staszewski.amuz.lodz.pl
 • prof. dr hab. Mariusz Drzewicki
  kierownik Katedry Fortepianu
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM
  kierownik Katedry Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Instrumentów Dawnych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo P.T. Pedagodzy,

Pomimo faktu, że okres pandemiczny pokrzyżował wiele naszych planów koncertowych a być może także i innych planów mających wpływ na Państwa osiągnięcia sprawozdawane na potrzeby ewaluacji, uprzejmie przypominam, że termin wprowadzania i uzupełniania danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych z pierwszego półrocza 2020 roku w systemie „e-sprawozdanie” upływa dnia 30 czerwca br.
Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzali na bieżąco proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne zatwierdzenie, gdyby jeszcze były niezatwierdzone.

Serdecznie pozdrawiam, życząc dużo zdrowia, owocnej sesji rekrutacyjnej a także udanego wypoczynku w zbliżającym się okresie urlopowym,

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju
prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

 

 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  pobierz plik .pdf

 

Dział osobowy uprzejmie informuje Szanownych Państwa Pedagogów, iż można składać rozliczenia godzin ponadwymiarowych według przydziału z 1 października 2019 r. Rozliczenia można składać osobiście w godzinach 9.00-15.00 lub przesyłać mailowo podpisane skany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Jednoczesnie przypominamy o obowiązku składania przez Pedagogów oświadczeń o zrealizowaniu zajęć wg załączonego wzoru.

 

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący zasady konsultacji Studentów roku dyplomowego z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020 roku, ustala się następujące zasady konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Studentów roku dyplomowego:

 1. Planowanie konsultacji odbywa się w okresach tygodniowych
 2. Student roku dyplomowego, który chce skorzystać z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, składa w formie elektronicznej wniosek do Rektora, po uzyskaniu zgody pedagoga.
 3. Wnioski składa się do czwartku poprzedzającego planowany tydzień
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
 5. Zasady korzystania z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 roku dla Studentów lat dyplomowych.

 

Uprzejmie informuję, że podania o dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego wypoczynku letniego pracowników i dzieci należy wypełnić i przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 maja 2020 r.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla siebie i dzieci według wyższej skali dofinansowania, zobowiązane są do okazania zeznania rocznego za rok 2019 (PIT-37 lub PIT-38) złożonego do Urzędu Skarbowego (wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie z pracownikiem).

Osoby ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku letniego według wyższej skali dofinansowania mogą okazać kopię PIT złożonego do Urzędu Skarbowego pracownikowi socjalnemu p. Sylwii Lewandowskiej (Mały Domek pok. nr 69) w okresie 5.05 - 28.05.2020 r. w dniach: wtorek, czwartek w godzinach 10.00- 13.00.

Nieokazanie kopii zeznania rocznego, spowoduje rozpatrzenie wniosku według najniższej skali dofinansowania.

Uwaga! Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci nastąpi na podstawie dostarczonych faktur za wykupione przez pracowników skierowania.

 

Łódź, dnia 30.04.2020 r.

Kanclerz
mgr Agnieszka Grochulska

 

DO POBRANIA
 • WNIOSEK
  o dofinansowanie "wczasów pod gruszą"
  pobierz
 • WNIOSEK
  o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży
  pobierz
 • OŚWIADCZENIE
  o przychodach pracownika AM i jego najbliższej rodziny uzyskanych w roku 2019
  pobierz
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
  o przetwarzaniu danych osobowych
  pobierz

 

 

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), którego nasza Uczelnia jest członkiem, przygotowało przewodnik z narzędziami i sugestiami odnośnie nauczania online w uczelniach muzycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi przez AEC rozwiązaniami i skorzystania z nich.

Przewodnik dostępny jest w języku angielskim.

 

Witam,
Nazywam się Wojciech Dura i jestem absolwentem dwuletniej szkoły masażu z tytułem – Technik Masażysta, a także Akademii Medycznej ukończonej z tytułem – Magister Fizjoterapii. Łącząc kompetencje zawodowe, a także zainteresowania muzyczne napisałem pracę magisterską, pt. „Dynamika gry na perkusji jako czynnik kontuzjogenny układu ruchu”. Stała się ona podstawą do dalszych rozważań na temat kondycji układu narządu ruchu muzyków instrumentalistów. W swojej pracy duży nacisk kładę na diagnostykę oraz dobór odpowiednich technik leczniczych ( m.in. terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich ).

W ramach swoich usług wykonuję:

 • masaż leczniczy
 • masaż klasyczny
 • masaż relaksacyjny
 • masaż sportowy

Wskazania do masażu:

 • bóle kręgosłupa różnego pochodzenia;
 • przykurcze, napięcia i bóle mięśniowe;
 • zmiany przeciążeniowe;
 • zmiany zwyrodnieniowe;
 • długotrwały wysiłek fizyczny/psychiczny;
 • stres;
 • przemęczenie organizmu.

Cennik:

 • 15 minut – 30 złotych
 • 30 minut – 50 złotych
 • 60 minut – 80 złotych
 • 90 minut – 100 złotych

Dostępne dni i godziny:

 • wtorek i czwartek w godz.15.00-20.00 lub 9.00–12.30 (w zależności od zmiany na etacie)
 
Numer kontaktowy: +48 502 481 494

Jeżeli nie będę mógł odebrać, proszę napisać SMS. Na pewno oddzwonię.

Grafik dni i godzin dostępnych w lutym i marcu

 • 20.02.20 (czwartek) – godz. 9.00–12.30
 • 25.02.20 (wtorek) – godz. 15.00-20.00
 • 03.03.20 (wtorek) – godz. 9.00–12.30
 • 05.03.20 (czwartek) – godz. 9.00–12.30
 • 10.03.20 (wtorek) – godz. 15.00-20.00
 • 17.03.20 (wtorek) – godz. 9.00–12.30
 • 19.03.20 (czwartek) – godz. 9.00–12.30
 • 24.03.20 (wtorek) – godz. 15.00-20.00
 • 31.03.20 (wtorek) – godz. 9.00–12.30

Oferta skierowana do studentów instrumentalistów, studentów pozostałych kierunków, a także pracowników Akademii.

Pozdrawiam
Wojciech Dura

 

XVII edycja ŁÓDZKIE EUREKA

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w dniu 10 stycznia br. rozpoczęła się XVII edycja wyróżnień Łódzkie Eureka, w których promowane są wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Wyróżnienia przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.
Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia). Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych. Wyróżnienia przyznawane będą w trzech kategoriach: nauka, technika, sztuka.

Na zgłoszenia do wyróżnień czekamy do 28 lutego 2020 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w kwietniu 2020 r.

   
 • Więcej informacji o konkursie zobacz

 

Szanowni Studenci,

w dniu 21 listopada, o godz. 12.00, w sali 11, odbędą się uzupełniające wybory do Senatu Akademii Muzycznej oraz do Samorządu Studenckiego.
W tym dniu, od godz. 11.30 do 15.00 obowiązują godziny rektorskie.

Udział w wyborach jest obowiązkowy.

 

Szanowni Państwo Pedagodzy,
bardzo proszę o złożenie w Dziale Kadr do dnia 29 listopada 2019 r. indywidualnego rozkładu zajęć.

Z poważaniem
 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Prorektor ds. nauki i dydaktyki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna polega na omówieniu doświadczanego problemu oraz oczekiwań osoby zgłaszającej się po wsparcie. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności, udzielenie informacji oraz zaproponowanie optymalnej formy pomocy. Konsultacja może być jednorazową poradą lub może zakończyć się dobraniem najodpowiedniejszej formy pomocy, np terapii indywidualnej, grupowej, skierowaniem na konsultację lekarską.

Konsultacje będą odbywać się w czwartki.
Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082

Zakres udzielanej pomocy obejmuje:
 • udzielanie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem,
 • budowaniu adekwatnej samooceny, motywacji do działania,
 • rozmowy wspierające i motywujące, ukierunkowane na rozwój,
 • pomoc psychologiczna w przygotowaniu do wystąpień publicznych (konkursy muzyczne, egzaminy etc.),
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości,
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.
 
mgr Marta Kozińska-Lipińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych oraz młodzieży. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Psychologię Kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, Kurs Doskonalący Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracuję na stanowisku psychologa oraz psychoterapeuty w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Spektrum oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Na Akademii Muzycznej w Łodzi prowadzę konsultacje psychologiczne dla studentów oraz pedagogów Uczelni.

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ustalił Uchwałą nr 2/2019 zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Poniżej wyciąg z treści uchwały zawierający sposób zgłaszania kandydatów.

   
  § 1
 1. W skład pierwszej rady uczelni wchodzi 6 osób powołanych przez Senat, oraz przewodniczący samorządu studenckiego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Senat powołuje do rady uczelni 3 osoby ze wspólnoty Akademii oraz 3 osoby spoza tej wspólnoty.
   
  § 2
 1. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.
   
  § 3
 1. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie była karana karą dyscyplinarną,
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r poz. 2186 z poźn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
  6. posiada wykształcenie wyższe; wymóg ten nie obowiązuje wchodzącego w skład rady uczelni przewodniczącego samorządu studenckiego,
  7. nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 2. Członkostwa w pierwszej radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu w Akademii lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni, ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
   
  § 4
 1. Kandydatów do pierwszej rady uczelni mogą zgłaszać:
  1. każdy z członków Senatu Akademii,
  2. grupa co najmniej 50 członków wspólnoty Akademii.
 2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie do Rektora.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. przedstawienie sylwetki kandydata,
  2. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do rady uczelni i na pełnienie funkcji w razie wyboru,
  3. w przypadku kandydatów spoza wspólnoty Akademii także zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni i na pełnienie tej funkcji w razie wyboru.
 4. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 31 marca 2019 r.

 

Szanowni Państwo Pedagodzy,

w związku z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wszystkie uczelnie w Polsce zobowiązane są do korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD).
Weryfikacji antyplagiatowej w Systemie podlegają wszystkie prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie, których obronę zaplanowano po 1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z zasadami określonymi w systemie, osobą upoważnioną do sprawdzenia tekstu pracy pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń i manipulacji w tekście, jest promotor.
W tym celu wszyscy pedagodzy, którzy prowadzą pisemne prace dyplomowe zobowiązani są do:

 • posługiwania się pocztą elektroniczną założoną na koncie amuz.lodz.pl
  Informacji dotyczących trybu założenia skrzynki e-mailowej udziela Pracownia IT naszej Uczelni pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • założenia konta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym obsługiwanym przez POL-on. Aby założyć konto należy skontaktować się z administratorem POL-onu w naszej Uczelni pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz

 

W sprawie służbowych adresów e-mailowych

 

Szanowni Państwo,
przypominam, że opis merytoryczny powinien zawierać, obok potwierdzenia zgodności operacji ze stanem faktycznym, wskazanie zewnętrznego źródła finansowania jeśli takie ma miejsce.
W szczególności chodzi o:

 • reklamacje,
 • rękojmie (gwarancje),
 • zgłoszone szkody w ramach polis ubezpieczeniowych,
 • środki wynikające z ofert/umów, w tym w ramach Projektów, jak np. delegacje, które zgodnie z zapisami ofert/ umów pokrywa oferent/wykonawca itp.

W przypadku delegacji pracowników, WNIOSEK na podstawie którego Dział Kadr wystawia delegację sporządza Dział Merytoryczny prowadzący całość spraw, którym dana delegacja ma służyć.

Małgorzata Myślińska
Kwestor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 27.12.2017
  JM Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
 • Druk oświadczenia o kosztach twórczych pobierz plik .doc

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie wykonywania nagłośnień i nagrań przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

 

 • Aktualny regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań przejdź
 • Aktualny druk zlecenia nagrań przejdź

 
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. studenckich i artystycznych