Szanowni Państwo PT Pedagodzy,
W związku z mijającym kolejnym okresem sprawozdawczym, proszeni jesteście Państwo o wprowadzenie lub uzupełnienie danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych z pierwszego półrocza 2018 roku do systemu sprawozdawczości elektronicznej „e-sprawozdanie”. Dane należy wprowadzić i zatwierdzić do dnia 30 czerwca 2018 r.
Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzali na bieżąco proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne zatwierdzenie, gdyby jeszcze były niezatwierdzone.

Serdecznie pozdrawiam, życząc owocnej rekrutacji podczas egzaminów wstępnych, a następnie udanego wypoczynku w zbliżającym się okresie urlopowym.

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju
prof. dr hab. szt. muz. Ziemowit Wojtczak

 

Szanowni Państwo,
przypominam, że opis merytoryczny powinien zawierać, obok potwierdzenia zgodności operacji ze stanem faktycznym, wskazanie zewnętrznego źródła finansowania jeśli takie ma miejsce.
W szczególności chodzi o:

  • reklamacje,
  • rękojmie (gwarancje),
  • zgłoszone szkody w ramach polis ubezpieczeniowych,
  • środki wynikające z ofert/umów, w tym w ramach Projektów, jak np. delegacje, które zgodnie z zapisami ofert/ umów pokrywa oferent/wykonawca itp.

W przypadku delegacji pracowników, WNIOSEK na podstawie którego Dział Kadr wystawia delegację sporządza Dział Merytoryczny prowadzący całość spraw, którym dana delegacja ma służyć.

Małgorzata Myślińska
Kwestor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

  • Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 27.12.2017
    JM Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
  • Druk oświadczenia o kosztach twórczych pobierz plik .doc

 

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2018 r. działa na Wydziale Instrumentalnym czasopismo internetowe „Symfonia”.
Można w nim zamieszczać artykuły naukowe oraz inne prace naukowo-artystyczne. Poniżej znajdą Państwo potrzebne informacje dotyczące procedury zgłaszania materiałów do wydawnictwa oraz regulamin wydawniczy.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Tomasz Król, prof. AM
Dziekan Wydziału Instrumentalnego

 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie wykonywania nagłośnień i nagrań przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

 

  • Aktualny regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań przejdź
  • Aktualny druk zlecenia nagrań przejdź

 
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. studenckich i artystycznych

 

Informujemy Państwa, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej. Wystawione przez lekarza e-zwolnienie będzie dostarczone do płatników składek przez skrzynkę podawczą ZUS na profilu informacyjnym płatnika.
Akademia Muzyczna w Łodzi uzyskała dostęp do odbioru zwolnień lekarskich (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Z chwilą wystawienia przez lekarza elektronicznego zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie pobierał druku zwolnienia i nie będzie zobowiązany do przekazania go Akademii.

Kanclerz AM
mgr Agnieszka Grochulska