Pedagodzy i Studenci są obowiązani do zgłaszania przypadków zachorowań na Covid-19 oraz do informowania o przebywaniu na kwarantannie, na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi

 

Szanowni Pedagodzy,

z upoważnienia JM Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM informuję, że na podstawie Zarządzenia Nr 32/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: Zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w grudniu 2021 r. zostanie przeprowadzona ocena okresowa nauczycieli akademickich za lata 2016-2020. Ocena ta dotyczy jedynie nauczycieli akademickich, którzy w tym okresie byli zatrudnieni na etacie w Akademii Muzycznej w Łodzi, z wyjątkiem osób zatrudnionych od dnia 1 października 2020 r. 

Ocena okresowa zostanie dokonana na podstawie wypełnionej przez każdego nauczyciela akademickiego Ankiety sprawozdawczo-kwalifikacyjnej nauczyciela akademickiego, stanowiącej załącznik nr 2 do Zasad oceny okresowej oraz wyniku Studenckiej ankiety oceny nauczyciela akademickiego, która została przeprowadzona w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich nauczycieli akademickich do wypełnienia Ankiety sprawozdawczo-kwalifikacyjnej nauczyciela akademickiego za lata 2016-2020 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

Podpisaną i wypełnioną ankietę należy złożyć osobiście w Dziale Kadr u Pani Małgorzaty Wiech lub przesłać w formacie pdf. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
Prof. dr hab. Agata Jarecka

 

 • Zarządzenie nr 32/2021 JM Rektor z dnia 28 października 2021
  w sprawie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich
  w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
 • Ankieta sprawozdawczo-kwalifikacyjna
  nauczyciela akademickiego za lata 2016-2020
  pobierz plik .doc

 

Decyzją Dziekana Wydziału Sztuk Scenicznych prof. dr hab. Beaty Zawadzkiej-Kłos w dniach:

 • 13 października 2021 (środa) w godzinach 9.00–20.00
 • 14 października 2021 (czwartek) w godzinach 9.00–18.00
 • 15 października 2021 (piątek) od godziny 18.00
 • z uwagi na warsztaty musicalowe ŁÓDZKI MUSICAL W AKCJI SCENICZNEJ zostają ogłoszone GODZINY DZIEKAŃSKIE dla studentów specjalności MUSICAL.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o składanie rozkładu zajęć na rok akademicki 2021/2022 w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021 r.
Plan należy doręczyć osobiście do Działu Kadr lub przesłać w formie elektronicznej z własnoręcznym podpisem w formacie PDF.

prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki

 

 

 • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji,
  molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf

 

Szanowni Państwo P.T. Pedagodzy,

w związku z przedłużającą się modernizacją strony e-sprawozdanie, informuję, że zostaje wydłużony termin wpisywania dokonań artystycznych i naukowych do końca października 2021 r.
Po uruchomieniu nowej wersji e-sprawozdanie.amuz.lodz.pl proszę o wprowadzenie danych o osiągnięciach artystycznych i naukowych za okres od 1 października 2020 r. do chwili obecnej.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Do konta należy zalogować się mailem służbowym.
 2. Dane archiwalne są dostępne pod old.e-sprawozdanie.amuz.lodz.pl.

Pytania dot. funkcjonowania systemu proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystkie zgłoszenia techniczne będą przetwarzane na bieżąco przez dział IT naszej Uczelni.

 

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

Szanowni Państwo P.T. Pedagodzy,

Uprzejmie proszę o wprowadzenie danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych za rok 2020 i 2021 w systemie „e-sprawozdanie” do dnia 15 września 2021 r.

Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzali na bieżąco proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne zatwierdzenie.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
Prof. dr hab. Agata Jarecka

 

Szanowni Państwo Pedagodzy,

uprzejmie proszę o składanie w terminie do 30 czerwca 2021 r. rozliczeń godzin ponadwymiarowych przepracowanych w roku akademickim 2020/2021 w dziale osobowym Akademii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie przypominam o obowiązku przedłożenia oświadczenia o zrealizowaniu zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym w roku akademickim 2020/2021oraz oświadczenia o wyborze trybu nauczania w II semestrze.

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe będzie uzależniona od złożenia oświadczeń i nastąpi w listopadzie 2021 r.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

 • Zarządzenie nr 18/2021 JM Rektor z dnia 24 czerwca 2021
  w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich pobierz

 

Uprzejmie informuję, że podania o dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego wypoczynku letniego pracowników i dzieci należy wypełnić i przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 maja 2021 r.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla siebie i dzieci według wyższej skali dofinansowania, zobowiązane są do okazania zeznania rocznego za rok 2020 (PIT-37 lub PIT-38) złożonego do Urzędu Skarbowego (wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie z pracownikiem).

Osoby ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku letniego według wyższej skali dofinansowania mogą okazać kopię PIT złożonego do Urzędu Skarbowego pracownikowi socjalnemu p. Sylwii Lewandowskiej (Kordegarda, pok. nr 69) w okresie 19.04-28.05.2021 r. w dniach: wtorek, czwartek w godzinach 10.00-13.00.

Nieokazanie kopii zeznania rocznego, spowoduje rozpatrzenie wniosku według najniższej skali dofinansowania.

Uwaga!
Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci, nastąpi na podstawie dostarczonych faktur za wykupione przez pracowników skierowania.

 
Łódź, dnia 15.04.2021 r.
 
Kanclerz
mgr Agnieszka Grochulska

 

 • WNIOSEK
  o dofinansowanie "wczasów pod gruszą" pobierz
 • WNIOSEK
  o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pobierz
 • OŚWIADCZENIE
  o przychodach pracownika AM i jego najbliższej rodziny
  uzyskanych w roku 2020 pobierz
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
  o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

 

dotyczący zasad kształcenia w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obowiązujących od dnia 12 kwietnia 2021 roku
   
 1. Zmianie ulega harmonogram zajęć w trybie hybrydowym.
  Od dnia 12 kwietnia br. obowiązują następujące terminy dla poszczególnych wydziałów:
  • 12-25 kwietnia 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I i III,
  • 26 kwietnia – 9 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału II i IV,
  • 10-23 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I i III,
  • 26-30 maja 2021 uczęszczają na zajęcia stacjonarne studenci Wydziału I, II, III i IV.
 2. W wyżej wymienionych tygodniach mogą być realizowane stacjonarnie przedmioty zamieszczone w tabeli (załącznik nr 1) dla poszczególnych wydziałów i specjalności.
 3. Przedmiot Kształcenie słuchu (niezależnie od zajęć umieszczonych w tabeli) może odbywać się stacjonarnie w terminach zajęć w trybie hybrydowym obowiązujących dla danego Wydziału (patrz pkt.1).
  Decyzję o formie realizacji przedmiotu podejmuje pedagog.
 4. Od dnia 12 kwietnia br. przedmiot Zespół kameralny oraz zajęcia indywidualne mogą być realizowane na terenie Uczelni przez wszystkich studentów i pedagogów, niezależnie od wydziału i podanych terminów zajęć w trybie hybrydowym, zamieszczonych w punkcie 1.
  Decyzję o formie realizacji przedmiotu podejmuje pedagog.
 5. Przedmioty grupowe realizowane przez studentów lat dyplomowych ( III rok studiów pierwszego stopnia oraz II rok studia drugiego stopnia), w szczególności przedmioty dyplomowe, mogą być realizowane, niezależnie od terminów podanych w punkcie 1, tylko za zgodą Rektora. Podania w tej sprawie należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Decyzję o formie realizacji zajęć na studiach niestacjonarnych podejmują kierownicy studiów.
 7. Harmonogram nagrań i streamingów nie ulega zmianie.
 8. Ćwiczeniówki dla studentów będą realizowane według indywidualnych potrzeb, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji sal.
 9. Na terenie Uczelni obowiązują zasady przestrzegania reżimu sanitarnego.
 10. Rektor rekomenduje prowadzenie zajęć w trybie zdalnym wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

 
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Załącznik nr 1 do Komunikatu Rektor z dnia 6 kwietnia 2021
  Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w trybie stacjonarnym
  od dnia 12 kwietnia 2021 pobierz plik .pdf

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki otworzyło dodatkowy termin dla zgłoszeń nauczycieli akademickich na szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką AstraZeneca. Możliwość zgłoszenia dotyczy nauczycieli w wieku do 69 lat oraz pozostałych, którzy jeszcze wyrażą chęć zaszczepienia się.
Prosimy o zgłaszanie się  do środy 3 marca 2021 r. do godziny 16.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uprzejmie prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu.

Z poważaniem
Dział Osobowy

 

Szanowni Państwo,

decyzją komisji przesłuchania w konkursie na wykonanie koncertu lub arii wygrała Adrianna Zając z klasy skrzypiec dr Ludwiki Mai Tomaszewskiej-Klimek.

Serdecznie gratulujemy

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem konkursu na na wykonanie koncertu lub arii z orkiestrą symfoniczną Akademii Muzycznej w Łodzi, informuje, iż przesłuchania są otwarte i odbywać się będą według następującego porządku:

   
 • 10.00 – Hubert Gruchała
 • 10.20 – Agata Niewiadoma
 • 10.50 – Gabriela Graboń
 • 11.20 – Jan Łomozik
 •  
  11.50-12.10 – przerwa
   
 • 12.10 – Mateusz Żak
 • 12.35 – Anna Kopytko
 • 12.45 – Szymon Raczkowski
 • 13.10 – Adrianna Zając
 •  
  13.45–14.00 – przerwa
   
 • 14.00 – Przemysław Szczygielski
 • 14.25 – Kalina Polańska

Jednocześnie informuję, iż podczas przesłuchań publiczność obowiązują zasady bezpieczeństwa tzn. zachowanie dystansu oraz maseczek zakrywających nos i usta.

 
Rafał Maciejewski
Sekretarz Konkursu

 

PITy-11 za rok 2020 zostały rozesłaną drogą mailową na służbowe skrzynki poczty elektronicznej w domenie akademickiej, zarówno do pracowników dydaktycznych, jak i administracji oraz osób na umowach cywilno-prawnych.

W przypadku nieotrzymania wiadomości z informacją o PIT-11 należy skontaktować się z działem Kwestury zajmującym się płacami:
nr tel. 42 662 16 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo P.T. Pedagodzy,

Uprzejmie proszę o wprowadzenie danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych z drugiego półrocza 2020 roku w systemie „e-sprawozdanie” do dnia 24 lutego 2021 r.
Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzali na bieżąco proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne zatwierdzenie.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
Prof. dr hab. Agata Jarecka

 

Łódzkie Eureka 2020

Rozpoczęła się XVIII edycja wyróżnień Łódzkie Eureka 2020, które promują wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne. Wyróżnienia przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia nagrodzone na arenie międzynarodowej i krajowej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub inne znaczące osiągnięcia).

 

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: Rektor uczelni, Dyrektor instytutu naukowego PAN, Prezes Oddziału Łódzkiego PAN, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, jeśli zgłoszenie dotyczy pracy nie afiliowanej na uczelni bądź w instytucji badawczej.

Na zgłoszenia do wyróżnień organizatorzy czekają do 19 marca 2021 r.

   
 • Więcej informacji oraz regulamin wyróżnień i wniosek zgłoszeniowy kliknij

 

Szanowni Państwo,

informuję, że decyzją Władz Uczelni zostają wprowadzone następujące zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2021:

 1. Zaliczenia i egzaminy z przedmiotów, które prowadzone były w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 w trybie online odbywają się zdalnie.
 2. Zaliczenia i egzaminy z przedmiotów, które prowadzone były w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 w trybie hybrydowym mogą odbywać się na terenie Uczelni.
 3. Egzaminy i zaliczenia na terenie Uczelni odbywają się z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.
 4. Egzaminy może przeprowadzić jeden egzaminator lub komisja egzaminacyjna. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan.
 5. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez właściwego Dziekana, zgodnie z §47 Regulaminu Studiów.
 6. Komisja egzaminacyjna może pracować podczas egzaminów rotacyjnie.
 7. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy na terenie Uczelni jest 2-3 osobowa.
 8. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  • przewodniczący, który uczestniczy w egzaminie wszystkich studentów z danego przedmiotu
  • pedagog prowadzący
  • lub
  • dwóch pedagogów prowadzących, ale tylko w przypadku, gdy student ma zajęcia dzielone z dwoma nauczycielami akademickimi.
 9. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może podjąć decyzję o zwiększeniu ilości członków komisji egzaminacyjnej, maksymalnie do 5 osób. Dotyczy to głównie egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez większą ilość pedagogów.
 10. Zaleca się ustalanie kolejności studentów przystępujących do egzaminu według klas prowadzonych przez poszczególnych pedagogów, a nie jak dotąd przyjęto – kolejnymi rocznikami studiów.

 
prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki

 

Szanowni Państwo,

W związku z ustawowym obowiązkiem przystąpienia Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) informujemy o zasadach uczestnictwa i rezygnacji z planu.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem:

   
 • Ogłoszenie o Pracowniczych Planach Kapitałowych zobacz

 

Szanowni Państwo,
informuję,że w związku z brakiem możliwości odbywania zajęć przez Studentów Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej w dniach 26-31.10 2020 r. oraz planowanym zamknięciem Uczelni w dniach 21-23 grudnia 2020 r., nastąpi zmiana harmonogramu zajęć odbywanych stacjonarnie w styczniu 2021 r.:

 • W dniach 4–17 stycznia 2021 r. w zajęciach na terenie Uczelni będą uczestniczyć studenci Wydziału II i IV.
 • Od 18 stycznia 2021 r. do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej w zajęcia na terenie Uczelni mogą uczestniczyć wszyscy Studenci Wydziałów I, II, III i IV.

Wg powyższego harmonogramu na terenie Uczelni w styczniu 2021 r. mogą odbywać się tylko zajęcia dydaktyczne, które zostały ujęte w wykazie zajęć dydaktycznych w trybie hybrydowych z dnia 23 listopada 2020 r. (wykaz w załączeniu). Pozostałe zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych w styczniu 2021 r. będą odbywać się bez zmian, zgodnie harmonogramem ustalonym na początku października 2020 r.

Prof.dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds.nauki i dydaktyki

   
 • Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym
  uaktualniono 7 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 grudnia, w Akademii, istnieje możliwość odbycia konsultacji z psychologiem. Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082

Konsultacja psychologiczna polega na omówieniu doświadczanego problemu oraz oczekiwań osoby zgłaszającej się po wsparcie. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności, udzielenie informacji oraz zaproponowanie optymalnej formy pomocy. Konsultacja może być jednorazową poradą lub może zakończyć się dobraniem najodpowiedniejszej formy pomocy, np terapii indywidualnej, grupowej, skierowaniem na konsultację lekarską.
Konsultacje psychologiczne skierowane są do studentów oraz pedagogów Uczelni. Adresowane są do osób będących aktualnie w trudnym momencie życiowym, szukających sposobu opanowania sytuacji związanej z kryzysem psychicznym oraz/lub wsparcia w rozwoju osobistym.
Konsultacje prowadzi mgr Marta Kozińska-Lipińska

Zakres udzielanej pomocy obejmuje:

 • udzielanie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem,
 • budowaniu adekwatnej samooceny, motywacji do działania,
 • rozmowy wspierające i motywujące, ukierunkowane na rozwój,
 • pomoc psychologiczna w przygotowaniu do wystąpień publicznych,
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości,
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.

 

mgr Marta Kozińska-Lipińska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży oraz psychoterapię par. Ukończyłam Psychologię Kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, podstawowe szkolenie z zakresu terapii EMDR, Kurs Doskonalący Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracuję na stanowisku psychologa oraz psychoterapeuty w Pracowni Psychoterapii Spektrum, Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. J. Babińskiego w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz na Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne dla studentów oraz pedagogów Uczelni. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam również w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia osobowości. Pracuję w języku polskim oraz angielskim.

 

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Akademia Muzyczna otrzymuje z ZUSu informację o przebywaniu naszych pracowników na kwarantannie lub izolacji domowej. Informacja ta stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby bądź zasiłku chorobowego w wysokości 80%.
W celu otrzymania pełnego wynagrodzenia za okres izolacji lub kwarantanny domowej pracownik powinien zgłosić telefonicznie lub mailowo do działu osobowego możliwość wykonywania pracy zdalnej (e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 42 662-16-07, 42 662-16-57, 42 662-16-67). Pracownik działu osobowego prześle Państwu odpowiedni druk do wypełnienia.

Dział Spraw Osobowych
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

Szanowni Państwo Pedagodzy i Studenci!

W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dnia 12 listopada 2020 r., informuję, że od dnia 23 listopada 2020 r. zostały wprowadzone niewielkie zmiany dotyczące wykazu zajęć przewidzianych do realizacji w trybie hybrydowym na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Zmiany te dotyczą głównie specjalności wokalno-aktorskiej, musicalu oraz wokalistyki estradowej. Proszę o zapoznanie się z uaktualnionym  wykazem zajęć.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

 • Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 23 listopada do 31 grudnia 2020 r.
  pobierz plik .pdf

 

Ogłoszenie uszczegóławiające zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym i hybrydowym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/21.

W nawiązaniu do wcześniejszych zarządzeń i komunikatów Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi poleca się, co następuje:

 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym lub hybrydowym, zgodnie z Zarządzeniem Rektora 15/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 2. W ramach komunikacji wewnętrznej, w tym realizacji zajęć dydaktycznych, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do korzystania z systemu wewnętrznej poczty elektronicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 3. W celu umożliwienia Akademii kontroli przebiegu i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do dokumentowania realizacji zajęć dydaktycznych i informowania przełożonych o ich realizacji, składając oświadczenie o zrealizowaniu zajęć sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 4. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków, o którym mowa wyżej.
 5. Pedagodzy zatrudnieni na umowy o pracę składają oświadczenie po zakończeniu okresu przeprowadzania zajęć w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej czyli po zakończeniu I semestru roku akademickiego 2020/21.
 6. Pedagodzy zatrudnieni na umowach zlecenia składają oświadczenie przeprowadzania zajęć w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej razem z rachunkiem za okres rozliczeniowy (miesięczny, semestralny), przy czym:
  • Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Akademii rachunku wystawionego do umowy zlecenia za czynności wykonane na podstawie tej umowy do 5 dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym;
  • Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia osobiście rachunku lub wysłania zeskanowanego rachunku z podpisem oryginalnym Zleceniobiorcy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w wyjątkowych sytuacjach, gdy Zleceniobiorca ma ograniczenia techniczne związane z brakiem możliwości wydrukowania rachunku w celu jego podpisu i przesłania, Akademia dopuszcza możliwość wypełniania rachunku i przesłanie go wraz z podpisem komputerowym na wskazany adres;
  • Akademia w wyjątkowych sytuacjach, związanych z brakiem możliwości zeskanowania dokumentu rachunku do umowy zlecenia, wynikających z ograniczeń technicznych Zleceniobiorcy, przyjmie od Zleceniobiorcy zdjęcie rachunku wystawionego do umowy zlecenia;
  • Dział Kadr po otrzymaniu rachunku, o którym mowa w ust. 5 potwierdzi istnienie umowy uprawniającej do wystawienia rachunku oraz przekaże lub prześle rachunek do właściwego dziekana Akademii w celu potwierdzenia dokonania czynności przez Zleceniobiorcę (w przypadku przejścia Uczelni w tryb pracy zdalnej);
  • Dziekani Akademii zobowiązani są do potwierdzenia dokonanych czynności przez Zleceniobiorcę w oparciu o zawartą umowę i przesłanie mailowo informacji w tym zakresie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku przejścia Uczelni w tryb pracy zdalnej);
  • Dział Kadr po uzyskaniu zwrotnej informacji przekaże wydrukowany rachunek wraz z mailem potwierdzającym dokonanie czynności objętych rachunkiem do Działu Płac w celu dokonania wypłaty wynagrodzenia.

 
Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof.dr hab. Agata Jarecka

 

 • Ogłoszenie uszczegóławiające zasady rozliczania pracy w trybie zdalnym i hybrydowym
  pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w I semestrze roku akademickiego 2020/21 pobierz plik .pdf
 • Oświadczenie
  o zrealizowaniu zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym pobierz plik .pdf  |  pobierz plik .doc

 

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o składanie rozkładu zajęć na rok akademicki 2020/2021 w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020 r.
Plan należy doręczyć osobiście do Działu Kadr lub przesłać w formie elektronicznej z własnoręcznym podpisem w formacie PDF.
Przypominam o konieczności składania dwóch oświadczeń (oświadczenie o trybie prowadzenia zajęć oraz oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka) stanowiących załączniki do Zarządzenia Rektora Nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki

 

 • Rozkład zajęć na rok akademicki 2020/2021 – wzór .pdf   |   .doc
 • Oświadczenie o wyborze trybu nauczania .pdf   |   .doc
 • Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka .pdf   |   .doc

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej. Konkurs organizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących muzyki polskiej, a także zachęta do podejmowania badań związanych z muzyką polską w środowiskach akademickich. Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia przyjmowania zgłoszeń (30 listopada 2020 roku), które spełniają następujące kryteria:

 • ich przedmiotem jest muzyka polska;
 • nie dotyczą problematyki wykonawczej dzieła muzycznego;
 • są zgodne z metodologią postępowania naukowego w humanistyce.
   
 • Regulamin konkursu znajduje się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca: zobacz

 

Szanowni Państwo Pedagodzy, Studenci i Doktoranci,

Informuję, że rok akademicki 2020/21 w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi rozpocznie się 1 października 2020 r.

   
 • W dniach 1-2 października 2020 r. zaplanowane są spotkania organizacyjne ze studentami I roku.
   
  HARMONOGRAM SPOTKAŃ STUDENTÓW I ROKU Z WŁADZAMI WYDZIAŁÓW
 •  
 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 5 października 2020 r. i w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie zdalnym i hybrydowym (mieszanym).
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/21 przewidziana jest w dniu 7 października 2020 r.

Pomimo trudnego czasu pandemii, życzę Państwu w nowym roku akademickim wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy!

prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki

 

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem JM Rektor Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/202, informuję, że preferowanymi programami do nauczania online w naszej Uczelni są: Zoom oraz Google Meet. Ponadto w pracy zdalnej możecie Państwo korzystać także bez ograniczeń z innych komunikatorów (np. Skype, Messenger).

Jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z programu Zoom, powinien wysłać w tej sprawie informację ze swojego służbowego e-maila do Działu Informatycznego (IT) naszej Uczelni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym wprowadzeniem zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 w trybie zdalnym i hybrydowym (mieszanym) uprzejmie proszę Państwa, aby komunikowanie się pedagogów, studentów i działów administracji odbywało się za pomocą oficjalnych adresów e-mailowych obowiązujących w Uczelni.

Wobec powyższego zobowiązuję tych wszystkich Państwa, którzy nie posiadają jeszcze służbowego adresu e‑mail do jego założenia, w terminie do 28 września 2020 roku, poprzez przesyłanie wiadomości mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informuję Państwa, że po upływie ostatecznego terminu założenia służbowego adresu e-mail, nie będzie możliwe prowadzenie korespondencji e-mailowej z użyciem prywatnych adresów e-mailowych.

Z poważaniem
Prorektor ds. nauki i dydaktyki
Prof. dr hab. Agata Jarecka

 

Pracownicy Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego, chcący w roku akademickim 2020/2021 dokonać zmiany dnia lub godzin pracy proszeni są o przesyłanie powyższych informacji w terminie do dnia 20 września 2020 r. do swoich kierowników katedr lub instytutów:

 • dr hab. Michał Drewnowski
  kierownik Instytutu Kameralistyki
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Dorota Stanisławska
  p.o Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
  Kierownik Katedry Instrumentów Dętych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
  Kierownik Katedry Akordeonu, Gitary i Harfy
  maciej.staszewski.amuz.lodz.pl
 • prof. dr hab. Mariusz Drzewicki
  kierownik Katedry Fortepianu
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM
  kierownik Katedry Organów, Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Instrumentów Dawnych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo P.T. Pedagodzy,

Pomimo faktu, że okres pandemiczny pokrzyżował wiele naszych planów koncertowych a być może także i innych planów mających wpływ na Państwa osiągnięcia sprawozdawane na potrzeby ewaluacji, uprzejmie przypominam, że termin wprowadzania i uzupełniania danych o swoich osiągnięciach artystycznych i naukowych z pierwszego półrocza 2020 roku w systemie „e-sprawozdanie” upływa dnia 30 czerwca br.
Ci z Państwa, którzy już stosowne informacje wprowadzali na bieżąco proszeni są jedynie o ich sprawdzenie i ewentualne zatwierdzenie, gdyby jeszcze były niezatwierdzone.

Serdecznie pozdrawiam, życząc dużo zdrowia, owocnej sesji rekrutacyjnej a także udanego wypoczynku w zbliżającym się okresie urlopowym,

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju
prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

 

 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  pobierz plik .pdf

 

Dział osobowy uprzejmie informuje Szanownych Państwa Pedagogów, iż można składać rozliczenia godzin ponadwymiarowych według przydziału z 1 października 2019 r. Rozliczenia można składać osobiście w godzinach 9.00-15.00 lub przesyłać mailowo podpisane skany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Jednoczesnie przypominamy o obowiązku składania przez Pedagogów oświadczeń o zrealizowaniu zajęć wg załączonego wzoru.

 

KOMUNIKAT REKTORA

dotyczący zasady konsultacji Studentów roku dyplomowego z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020 roku, ustala się następujące zasady konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Studentów roku dyplomowego:

 1. Planowanie konsultacji odbywa się w okresach tygodniowych
 2. Student roku dyplomowego, który chce skorzystać z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, składa w formie elektronicznej wniosek do Rektora, po uzyskaniu zgody pedagoga.
 3. Wnioski składa się do czwartku poprzedzającego planowany tydzień
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
 5. Zasady korzystania z konsultacji z Pedagogami Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 roku dla Studentów lat dyplomowych.

 

Uprzejmie informuję, że podania o dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego wypoczynku letniego pracowników i dzieci należy wypełnić i przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 maja 2020 r.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla siebie i dzieci według wyższej skali dofinansowania, zobowiązane są do okazania zeznania rocznego za rok 2019 (PIT-37 lub PIT-38) złożonego do Urzędu Skarbowego (wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie z pracownikiem).

Osoby ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku letniego według wyższej skali dofinansowania mogą okazać kopię PIT złożonego do Urzędu Skarbowego pracownikowi socjalnemu p. Sylwii Lewandowskiej (Mały Domek pok. nr 69) w okresie 5.05 - 28.05.2020 r. w dniach: wtorek, czwartek w godzinach 10.00- 13.00.

Nieokazanie kopii zeznania rocznego, spowoduje rozpatrzenie wniosku według najniższej skali dofinansowania.

Uwaga! Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci nastąpi na podstawie dostarczonych faktur za wykupione przez pracowników skierowania.

 

Łódź, dnia 30.04.2020 r.

Kanclerz
mgr Agnieszka Grochulska

 

DO POBRANIA
 • WNIOSEK
  o dofinansowanie "wczasów pod gruszą"
  pobierz
 • WNIOSEK
  o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży
  pobierz
 • OŚWIADCZENIE
  o przychodach pracownika AM i jego najbliższej rodziny uzyskanych w roku 2019
  pobierz
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
  o przetwarzaniu danych osobowych
  pobierz

 

 

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), którego nasza Uczelnia jest członkiem, przygotowało przewodnik z narzędziami i sugestiami odnośnie nauczania online w uczelniach muzycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi przez AEC rozwiązaniami i skorzystania z nich.

Przewodnik dostępny jest w języku angielskim.

 

Witam,
Nazywam się Wojciech Dura i jestem absolwentem dwuletniej szkoły masażu z tytułem – Technik Masażysta, a także Akademii Medycznej ukończonej z tytułem – Magister Fizjoterapii. Łącząc kompetencje zawodowe, a także zainteresowania muzyczne napisałem pracę magisterską, pt. „Dynamika gry na perkusji jako czynnik kontuzjogenny układu ruchu”. Stała się ona podstawą do dalszych rozważań na temat kondycji układu narządu ruchu muzyków instrumentalistów. W swojej pracy duży nacisk kładę na diagnostykę oraz dobór odpowiednich technik leczniczych ( m.in. terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich ).

W ramach swoich usług wykonuję:

 • masaż leczniczy
 • masaż klasyczny
 • masaż relaksacyjny
 • masaż sportowy

Wskazania do masażu:

 • bóle kręgosłupa różnego pochodzenia;
 • przykurcze, napięcia i bóle mięśniowe;
 • zmiany przeciążeniowe;
 • zmiany zwyrodnieniowe;
 • długotrwały wysiłek fizyczny/psychiczny;
 • stres;
 • przemęczenie organizmu.

Cennik:

 • 15 minut – 30 złotych
 • 30 minut – 50 złotych
 • 60 minut – 80 złotych
 • 90 minut – 100 złotych

Dostępne dni i godziny:

 • wtorek i czwartek w godz.15.00-20.00 lub 9.00–12.30 (w zależności od zmiany na etacie)
 
Numer kontaktowy: +48 502 481 494

Jeżeli nie będę mógł odebrać, proszę napisać SMS. Na pewno oddzwonię.

Grafik dni i godzin dostępnych w lutym i marcu

 • 20.02.20 (czwartek) – godz. 9.00–12.30
 • 25.02.20 (wtorek) – godz. 15.00-20.00
 • 03.03.20 (wtorek) – godz. 9.00–12.30
 • 05.03.20 (czwartek) – godz. 9.00–12.30
 • 10.03.20 (wtorek) – godz. 15.00-20.00
 • 17.03.20 (wtorek) – godz. 9.00–12.30
 • 19.03.20 (czwartek) – godz. 9.00–12.30
 • 24.03.20 (wtorek) – godz. 15.00-20.00
 • 31.03.20 (wtorek) – godz. 9.00–12.30

Oferta skierowana do studentów instrumentalistów, studentów pozostałych kierunków, a także pracowników Akademii.

Pozdrawiam
Wojciech Dura

 

XVII edycja ŁÓDZKIE EUREKA

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w dniu 10 stycznia br. rozpoczęła się XVII edycja wyróżnień Łódzkie Eureka, w których promowane są wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Wyróżnienia przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.
Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia). Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych. Wyróżnienia przyznawane będą w trzech kategoriach: nauka, technika, sztuka.

Na zgłoszenia do wyróżnień czekamy do 28 lutego 2020 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w kwietniu 2020 r.

   
 • Więcej informacji o konkursie zobacz

 

Szanowni Studenci,

w dniu 21 listopada, o godz. 12.00, w sali 11, odbędą się uzupełniające wybory do Senatu Akademii Muzycznej oraz do Samorządu Studenckiego.
W tym dniu, od godz. 11.30 do 15.00 obowiązują godziny rektorskie.

Udział w wyborach jest obowiązkowy.

 

Szanowni Państwo Pedagodzy,
bardzo proszę o złożenie w Dziale Kadr do dnia 29 listopada 2019 r. indywidualnego rozkładu zajęć.

Z poważaniem
 
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Prorektor ds. nauki i dydaktyki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna polega na omówieniu doświadczanego problemu oraz oczekiwań osoby zgłaszającej się po wsparcie. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności, udzielenie informacji oraz zaproponowanie optymalnej formy pomocy. Konsultacja może być jednorazową poradą lub może zakończyć się dobraniem najodpowiedniejszej formy pomocy, np terapii indywidualnej, grupowej, skierowaniem na konsultację lekarską.

Konsultacje będą odbywać się w czwartki.
Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082

Zakres udzielanej pomocy obejmuje:
 • udzielanie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem,
 • budowaniu adekwatnej samooceny, motywacji do działania,
 • rozmowy wspierające i motywujące, ukierunkowane na rozwój,
 • pomoc psychologiczna w przygotowaniu do wystąpień publicznych (konkursy muzyczne, egzaminy etc.),
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości,
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.
 
mgr Marta Kozińska-Lipińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych oraz młodzieży. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Psychologię Kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, Kurs Doskonalący Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracuję na stanowisku psychologa oraz psychoterapeuty w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Spektrum oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Na Akademii Muzycznej w Łodzi prowadzę konsultacje psychologiczne dla studentów oraz pedagogów Uczelni.

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ustalił Uchwałą nr 2/2019 zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Poniżej wyciąg z treści uchwały zawierający sposób zgłaszania kandydatów.

   
  § 1
 1. W skład pierwszej rady uczelni wchodzi 6 osób powołanych przez Senat, oraz przewodniczący samorządu studenckiego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Senat powołuje do rady uczelni 3 osoby ze wspólnoty Akademii oraz 3 osoby spoza tej wspólnoty.
   
  § 2
 1. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.
   
  § 3
 1. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie była karana karą dyscyplinarną,
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r poz. 2186 z poźn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
  6. posiada wykształcenie wyższe; wymóg ten nie obowiązuje wchodzącego w skład rady uczelni przewodniczącego samorządu studenckiego,
  7. nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 2. Członkostwa w pierwszej radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu w Akademii lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni, ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
   
  § 4
 1. Kandydatów do pierwszej rady uczelni mogą zgłaszać:
  1. każdy z członków Senatu Akademii,
  2. grupa co najmniej 50 członków wspólnoty Akademii.
 2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie do Rektora.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. przedstawienie sylwetki kandydata,
  2. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do rady uczelni i na pełnienie funkcji w razie wyboru,
  3. w przypadku kandydatów spoza wspólnoty Akademii także zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni i na pełnienie tej funkcji w razie wyboru.
 4. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 31 marca 2019 r.

 

Szanowni Państwo Pedagodzy,

w związku z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wszystkie uczelnie w Polsce zobowiązane są do korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD).
Weryfikacji antyplagiatowej w Systemie podlegają wszystkie prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie, których obronę zaplanowano po 1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z zasadami określonymi w systemie, osobą upoważnioną do sprawdzenia tekstu pracy pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń i manipulacji w tekście, jest promotor.
W tym celu wszyscy pedagodzy, którzy prowadzą pisemne prace dyplomowe zobowiązani są do:

 • posługiwania się pocztą elektroniczną założoną na koncie amuz.lodz.pl
  Informacji dotyczących trybu założenia skrzynki e-mailowej udziela Pracownia IT naszej Uczelni pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • założenia konta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym obsługiwanym przez POL-on. Aby założyć konto należy skontaktować się z administratorem POL-onu w naszej Uczelni pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

 • Szczegóły dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zobacz

 

W sprawie służbowych adresów e-mailowych

 

Szanowni Państwo,
przypominam, że opis merytoryczny powinien zawierać, obok potwierdzenia zgodności operacji ze stanem faktycznym, wskazanie zewnętrznego źródła finansowania jeśli takie ma miejsce.
W szczególności chodzi o:

 • reklamacje,
 • rękojmie (gwarancje),
 • zgłoszone szkody w ramach polis ubezpieczeniowych,
 • środki wynikające z ofert/umów, w tym w ramach Projektów, jak np. delegacje, które zgodnie z zapisami ofert/ umów pokrywa oferent/wykonawca itp.

W przypadku delegacji pracowników, WNIOSEK na podstawie którego Dział Kadr wystawia delegację sporządza Dział Merytoryczny prowadzący całość spraw, którym dana delegacja ma służyć.

Małgorzata Myślińska
Kwestor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

 • Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 27.12.2017
  JM Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz plik .pdf
 • Druk oświadczenia o kosztach twórczych pobierz plik .doc

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie wykonywania nagłośnień i nagrań przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

 

 • Aktualny regulamin wykonywania nagłośnień i nagrań przejdź
 • Aktualny druk zlecenia nagrań przejdź

 
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. studenckich i artystycznych