DOKUMENTY DO POBRANIA
 • Oświadczenie o niekaralności pobierz
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz

 

KONKURSY
 
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w specjalności taniec
  18 października 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w Katedrze Edukacji Muzycznej
  11 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Kameralistyki
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w Katedrze Fortepianu
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Kameralistyki
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w Katedrze Kameralistyki
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w specjalności wiolonczela barokowa
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w specjalności perkusja jazzowa w Katedrze Jazzu
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w specjalności viola da gamba
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w specjalności fortepian jazzowy
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta
  w specjalności kontrabas jazzowy
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta
  w specjalności perkusja jazzowa
  6 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego
  w specjalności gra na perkusji
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  w specjalności gra na skrzypcach
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  w specjalności gra na wiolonczeli
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego
  w specjalności gra na trąbce
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego
  w specjalności gra na saksofonie
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w specjalności gra na skrzypcach
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w specjalności gra na wiolonczeli
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w specjalności gra na kontrabasie
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w specjalności gra na skrzypcach
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w specjalności gra na kontrabasie
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w specjalności gra na tubie
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w specjalności pianista – akompaniator
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w specjalności gra na harfie
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w specjalności gra na waltorni
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta
  w specjalności gra na skrzypcach
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Instrumentalny
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta
  w specjalności gra na perkusji
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego
  w specjalności śpiew solowy
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w specjalności wokalistyka
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w specjalności prowadzenia zajęć muzycznych z zakresu musicalu
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w specjalności taniec
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w specjalności gra na fortepianie
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w specjalności gra aktorska
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w specjalności taniec
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w specjalności gra na fortepianie
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w specjalności realizacja dźwięku
  5 lipca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego
  w dyscyplinie dyrygentura w Katedrze Dyrygentury
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego
  w Katedrze Teorii Muzyki
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego
  w dyscyplinie naukowej – psychologia
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w Katedrze Dyrygentury
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w Katedrze Dyrygentury
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w Katedrze Teorii Muzyki
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w Katedrze Teorii Muzyki
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
  w dyscyplinie pedagogika
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  w Katedrze Teorii Muzyki
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
  lektora języka niemieckiego
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
  w zakresie prowadzenia przedmiotu kształcenie słuchu
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta
  w specjalności kompozycja muzyki filmowej
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta
  w Katedrze Teorii Muzyki
  19 czerwca 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w specjalności fortepian jazzowy
  18 maja 2018 pobierz
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
  Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w specjalności gitara jazzowa
  18 maja 2018 pobierz