Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych poszerzeniem spektrum pracy z ciałem i ruchem. Program ujmuje wielopłaszczyznowe spojrzenie na ciało, jego anatomię w ruchu, cechy motoryczne oraz rozwój wzorców ruchowych, odruchów, rytmów rozwojowych, systemów progresji i analizy ruchu.
W oparciu o wypływające z nurtu tanecznego metody takie, jak: Analiza Ruchu Labana, 12 zasad ruchu Bartenieff, Metoda Kestenberg, Body Mind Centering, ruch autentyczny, zdobywamy narzędzia do somatyzacji i ucieleśnienia, ekonomii, organiki ruchu oraz zdolności obserwacji i korygowania.
Anatomię realizujemy przez pryzmat pracy układu ruchu, silnego centrum, stosując między innymi Pilates. Uwzględniamy anatomię w doświadczeniu do metody BMC, gdzie wszystkie warstwy ciała (np. organy, płyny, powięź…) stają się aktywnym komponentem wsparcia ruchu. Zmysły poszerzają czucie, a proces uczenia się obejmuje sprzężenie zwrotne pracy ciała i umysłu.
Pracujemy z ciałem z perspektywy postawy, ruchu, fizyczności, cielesności, percepcji i wrażliwości w odniesieniu do praw fizyki, przestrzeni czasu i jakości. Zwracamy uwagę na zagadnienia oddechu, pracy mięśni głębokich, podstawowych akcji ruchowych, metod rozciągania oraz podstawy relaksacji.
W celu pogłębienia świadomości ciała stwarzamy przestrzeń do doświadczania ruchu również poprzez improwizację, kontakt improwizację, GAGA, 5 Rytmów, pracę z oddechem, Metodę Feldenkraisa, Gyrokinesis oraz elementy rytmikoterapii. Materiał studiów obejmuje też metody wspomagające proces korygowania ruchu i połączeń w ciele: Ilan Lev Method, BMC. W programie uwzględniony jest poszerzony aspekt dotyku jako narzędzia rozpoznania, korekty i informacji zwrotnej.
Program studiów zawiera również podstawy psychologiczne pracy z grupą, podstawy choreoterapii oraz metodologię pracy z dziećmi i niepełnosprawnymi, częściowo realizowane w ośrodkach współpracujących z uczelnią.

Zapraszam do studiowania

dr hab. Jacek Owczarek
Kierownik Instytutu Choreografii i Technik Tańca

 

 
Wybrane projekty, w których udział wzięli studenci Instytutu Choreografii i Technik Tańca
   
 • Wieczór muzyczny „Z kolędą przez wieki”
  16 grudnia 2019 zobacz
 • Koncert „Znaki czasu” w Filharmonii Łódzkiej
  15 grudnia 2019 zobacz
 • Wieczór Tańca
  26 kwietnia 2019 zobacz
 • Kierunek -> Choreografia
  2 marca 2018 zobacz