kubit 1
  dr Enea
sz Kubit
Urodził się 9 marca 1983 r. Naukę gry na akordeonie rozpoczął w wieku 6 lat w Państwowym Ognisku Muzycznym w Przemyślu. Edukację kontynuował w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu, którą ukończył z wyróżnieniem w 2002 roku, w klasie akordeonu mgr Stanisława Kucaba i w klasie trąbki mgr Franciszka Lotycza.

W 2007 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie akordeonu prof. Bogdana Dowlasza.
Od pierwszego roku nauki Eneasz Kubit bierze udział w różnorodnych koncertach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Niejednokrotnie uczestniczył w koncertach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Krajowe Biuro Koncertowe, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Filharmonię Rzeszowską, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Dokonał także wielu nagrań dla TVP, Programu II Polskiego Radia oraz rozgłośni lokalnych.

Na dotychczasowe wyniki wpływ miały kursy muzyczne prowadzone przez znanych profesorów z całej Europy (J. Jurek, W. Siemionow, Mie Miki Schenck, A. Repnikow, J. Ganzer, M. Väyrynen).

W okresie studiów był Przewodniczącym Samorządu Studenckiego, Członkiem Senatu oraz prezesem Koła Naukowego Akordeonistów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Od października 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Bogdana Dowlasza.
W październiku 2007 r. podczas Schiermonnikoog Music Festival (Holandia) prawykonał wraz z Janem Skopowskim utwór Hanny Kulenty - Preludium, Postludium i Psalm, który został nominowany do dziesiątki najlepszych kompozycji holenderskich 2007.
Eneasz Kubit koncertuje na włoskim instrumencie firmy Bugari Armando - model Bayan Selecta.
Wielokrotnie zdobywał czołowe nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych:
 • Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal – Niemcy (I nagdoda – 1994)

 • Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo – Włochy (I nagdoda – 1994, 1997)

 • Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku (I nagroda – 1994)

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (I nagroda – 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004)

 • Laureat Konkursu Renault Młodych Talentów w Warszawie (1997)

 • Konkurs Muzyki Rozrywkowej "Konfrontacje – Częstochowa 2000" (I nagroda)

 • Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Pianello Val Tidone – Włochy (III nagroda – 1997, 1999)

 • Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowej im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach – Dziedzicach (I nagroda – 2004)

 • IX Międzynarodowy Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (III nagroda – 2005 – w duecie z Janem Skopowskim)

 • Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Popradzie – Słowacja (I nagroda – 2005)

 • Międzynarodowy Konkursie Akordeonowej im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach – Dziedzicach (I nagroda – 2006)

 • XI Międzynarodowy Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (wyróżnienie – 2007)

 • Międzynarodowy Konkursie Akordeonowy w Sarajewie (III nagroda 2006)

 • III Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Kijowie (wyróżnienie)

Do osiągnięć należy również dodać:
 • Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (1994–1998 r.)

 • Stypendysta Prezydenta Miasta Przemyśla (1997 r. i 1999r.)

 • Stypendysta Fundacji Kultury Polskiej (1997 r.)

 • Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1997, 1998, 1999, 2005, 2006 r.)

 • Stypendysta Renault Polska oraz wydanie płyty CD (1998 r.)

 • Udział w "Spotkaniu z Twórcami Kultury" organizowanym przez Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego (1999 r.)

 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów (2001r)

 • Laureat Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska

 • nagroda III stopnia Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi
Udział w licznych festiwalach i koncertach:
 • Udział w koncercie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.
 • Udział w pierwszej edycji Toonzetters w Muziekgebouw aan ’t IJ w Amsterdamie (Holandia).
 • Udział w Schiermonnikoog Music Festival (Holandia).
 • Recital podczas Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie.
 • Koncert podczas Jesiennego Festiwalu Muzycznego Alkagran w Czechowicach - Dziedzicach
 • Udział w koncercie – Najmłodsze talenty w ramach Łazienki Królestwem Dzieci – Dziecięcy Festiwal Artystyczny.
 • Udział w koncercie Młodzi Muzycy w Zamku Królewskim w Warszawie.
 • Udział w koncercie Muzyczne Talenty w Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie.
 • Koncercie na XV Ogólnopolskim Festiwalu Tydzień Talentów w Tarnowie.