18 stycznia 2018, czwartek, godz. 15.00
Sala 31, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

program:

 • Johann Sebastian Bach – III Sonata C-dur na skrzypce solo
       Largo | Allegro assai
 • Henryk Wieniawski – Kaprys nr 5 op. 18
 • Nicolo Paganini – Kaprys nr 21 op. 1
  Dominika Szeniawska – skrzypce | klasa prof. dra hab. Michała Grabarczyka
 • Johann Sebastian Bach – II Sonata a-moll na skrzypce solo
       Andante | Allegro
 • Nicolo Paganini – Kaprysy nr 19 i 23 op. 1
  Sylwia Marut – skrzypce | klasa prof. AM dra hab. Łukasza Błaszczyka
 • Eugene Ysaye – Sonata na skrzypce nr 3 „Ballada”
 • Nicolo Paganini – Kaprys nr 4 op. 1
  Zuzanna Jeżyńska – skrzypce | klasa prof. dr hab. Izabeli Ceglińskiej
 • Ludwig van Beethoven – Sonata D-dur nr 2 op. 102 na wiolonczelę i fortepian
       Andante – Allegro vivace | Adagio – Allegro vivace
  Anna Cierpisz – wiolonczela | klasa prof. dra hab. Stanisława Firleja
  Wojciech Kubica – fortepian
 • Sergiusz Prokofiew – Sonata na skrzypce solo op. 115
       cz. I Moderato | cz. II Andante dolce. Tema con variazioni
  Paulina Kołodziejczyk – skrzypce | klasa dra hab. Macieja Łabeckiego
 • George Enescu – Konzertstück
  Jorge Franco – altówka | klasa prof. dr hab. Jolanty Kukuły-Kopczyńskiej
  Tomasz Kaszuba – fortepian
 • Cecil Forsyht – Koncert na altówkę
       cz. I Appassionato (Cadenza) – Moderato – Con moto, agitato
  Magdalena Gonos – altówka | klasa prof. dr hab. Jolanty Kukuły-Kopczyńskiej
  Tomasz Kaszuba – fortepian
 • Johann Sebastian Bach – I Sonata g-moll na skrzypce solo
       Adagio | Fuga
  Letycja Marasińska – skrzypce | klasa prof. dra hab. Michała Grabarczyka
 • Francis Poulenc – Sonata na wiolonczelę i fortepian
       cz. I Allegro – Tempo di Marcia
  Marta Czarnecka – wiolonczela | klasa prof. AM dra hab. Tomasza Starka
  Aleksandra Łysiak-Łabecka – fortepian
 • Felix Mendelssohn – II Sonata D-dur na wiolonczelę i fortepian op. 58
       cz. I Allegro assai vivace
  Pamela Gotszald – wiolonczela | klasa prof. AM dra hab. Tomasza Starka
  Aleksandra Łysiak-Łabecka – fortepian