prof. DEJAN GAVRIC

Hochschule fuer Musik Mainz

21 marca 2018, środa

HARMONOGRAM KURSU
 • 20 marca, wtorek | Sala nr 41, Pałac AM
  10.00-13.00 – lekcje mistrzowskie
  14.00-18.00 – lekcje mistrzowskie
 •  
 • 21 marca | środa | Sala nr 31, Pałac AM
   
  10.00-14.00 – lekcje mistrzowskie
  • godz. 10.00 – Kwartet fletowy (Friedrich Kuhlau – Quartett e-moll op. 103 / Florent Schmitt – Quatuor de Flûtes)
  • godz. 11.00 – Kamila Borzemska (Georges Enescu – Cantabile et Presto)
  • godz. 12.00 – Izabella Kudroń (Johann Stamitz – Koncert C-dur cz. I, II)
  • godz. 13.00 – Przemysław Szczygielski (Charles Maria Widor – Suita)
  18.00 – Koncert 9. Sztafeta fletowaprogram koncertu
   
 • 22 marca | czwartek | Sala nr 12, Pałac AM
  10.00-13.00 – lekcje mistrzowskie
  14.00-18.00 – lekcje mistrzowskie

Kurs odbywa się w ramach międzyuczelnianej wymiany pedagogów Programu Erasmus+

 

DEJAN GAVRIC

Dejan Gavric Urodził się w 1966 roku w Belgradzie gdzie studiował w latach 1984-1988. Następnie otrzymał stypendium, które pozwoliło mu studiować przez cztery lata w Folkwang Hochschule Essen u prof. Rutters Matthias. Studia ukończył w lutym 1991 roku z wyróżnieniem. W 1993 roku ukończył podyplomowe studia na tejże uczelni, również z wyróżnieniem. Dejan Gavric był w latach 1996 i 2001 laureatem międzynarodowych konkursów, takich jak: "Maria Canals" w Barcelonie / Hiszpania i "Leonardo De Lorenzo" w Viggiano / Włochy. Jako solista i kameralista występował często w Anglii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Włoszech, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Od 1996 do 1998 roku był pierwszym flecistą Filharmonii w Essen, a następnie pierwszym flecistą w Nowej Filharmonii Westfalii. Od sezonu 1999/2000 był pierwszym flecistą w Graz Philharmonic Orchestra. Z początkiem sezonu artystycznego 2002/2003 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w klasie fletu i muzyki kameralnej w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Od lipca 2013 roku jest prorektorem Akademii Muzycznej w Mainz.