13 – 14 marca 2015 roku


Kierownik naukowy konferencji
dr hab. Jerzy Rachubiński

Komitet naukowo-organizacyjny
prof. dr hab. Anna Domańska            
prof. dr Jerzy Swoboda
dr Ewa Kumik
dr Roman I. Drozd
dr Marcin Wolniewski

PROGRAM

piątek, 13 marca 2015 roku,  Al. 1 Maja 4, sala kameralna

godz. 9.30
Rejestracja uczestników

godz. 10.00
Otwarcie konferencji
JM Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów  w Łodzi prof. dr hab. Cezary Sanecki,
Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej dr hab. Jerzy Rachubiński

SESJA I
prowadzenie – prof. dr hab. Mariusz Kończal

godz. 10.15 dr hab. Anna Tarnowska, prof. (AS, Szczecin)
Przygotowanie do zawodu dyrygenta w świetle uczelni wyższej na przykładzie Akademii Sztuki w Szczecinie
 
godz. 10.30 dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. (AM, Bydgoszcz)
Rola i zadania dyrygenta-pedagoga w procesie nauczania dyrygowania i jego wpływ na kształtowanie osobowości studenta

godz. 10.45 dr hab. Elżbieta Krzemińska, prof. (UMCS, Lublin)
Psychologiczne uwarunkowania w pracy pedagogicznej dyrygenta chóru

godz. 11.00 dr Marcin Wolniewski  (AM, Łódź)
Wybrane problemy dydaktyczne we wczesnej fazie nauki dyrygowania

godz. 11.15 przerwa na kawę

SESJA II
prowadzenie – prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

godz. 12.00 dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska (AM, Gdańsk)
prof. Henryk Gostomski – ojciec gdańskiej chóralistyki

godz. 12.15 dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch (AS, Szczecin)
Aspekt psychologiczny w pracy dyrygenta z zespołem chóralnym

godz. 12.30 dr hab. Małgorzata Kaniowska (UŚ, Katowice)
Rola dyrygenta-pedagoga w rozwoju gry zespołowej i pracy w orkiestrze uczniów szkół muzycznych I stopnia

godz. 12.45 dr Mateusz MJ Sibilski (AM, Poznań)
Andrzej Koszewski -  twórca awangardowy czy tradycyjny. Problemy koncepcji wykonawczych na przykładach wykonywanych utworów

godz. 13.00 mgr Jakub Neske
Wirtualny chór – refleksje po przeprowadzeniu pierwszego etapu projektu

godz. 13.15   
przerwa obiadowa

SESJA III
prowadzenie - dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

godz. 15.15 prof. dr hab. Katarzyna  Sokołowska (UKW, Bydgoszcz)
Wartości dydaktyczne wybranych kompozycji chóralnych Mariana Sawy i ich przydatność  w nauczaniu dyrygowania

godz. 15.30 prof. dr hab. Mariusz Kończal (AM, Bydgoszcz)
Profesor Mieczysław Rymarczyk - dyrygent, pedagog, wychowawca

godz. 15.45 dr Joanna Piech-Sławecka (UAM, Poznań)
Korzyści pracy nad improwizacją w chórze dla rozwoju kompetencji scenicznych

godz. 16.00 prof. dr hab. Anna Janosz (UKW, Bydgoszcz)
Dyrygent - pedagog w świetle badań studentów Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

godz. 16.15 dr Przemysław Neumann (AM, Poznań)
Aspekt pedagogiczny roli dyrygenta w teatrze operowym i muzycznym. Pomiędzy nauczaniem a kreowaniem

godz. 16.30 przerwa na kawę

godz. 17.00 SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM
JM Rektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie prof. dr hab. Ryszard Zimak
prowadzenie – dr hab. Jerzy Rachubiński

sobota, 14 marca 2015 roku,  godz. 10.00, Al. 1 Maja 4, sala kameralna

SESJA IV
Prowadzenie – prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska

godz. 10.00 dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. (UZ, Zielona Góra)
Podmiotowo–wychowawczy charakter pracy dyrygenta z zespołem. Czy śpiewanie w chórze jest trendy?

godz. 10.15 dr Anna Pawelec (APS, Warszawa)
Repertuar dla orkiestry szkoły muzycznej I stopnia – problem (nie tylko) dyrygentów

godz. 10.30 mgr Krzysztof Kozłowski (CZP nr 1, Łódź)
Dyrygent i pedagog - czy to wystarczy do stworzenia i prowadzenia chóru w szkołach ogólnokształcących? Miejsce i znaczenie chóralistyki w szkołach ogólnokształcących - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

godz. 10.45 mgr Wiktoria Batarowska (AM, Gdańsk)
W poszukiwaniu harmonii i równowagi. Ethos połączenia i współpracy dyrygenta z zespołem

godz. 11.00 - przerwa na kawę

SESJA V
prowadzenie – dr hab. Jerzy Rachubiński

godz. 11.45 dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny (AM, Wrocław)
Nietypowe metody pracy z chórem amatorskim

godz. 12.00 dr hab. Bożena Wagner (AM, Łódź)
Zawód – dyrygent. Czy dyrygentem trzeba się urodzić? Próba ukazania cech charakterologicznych w kontekście wybitnych postaci

godz. 12.15 mgr Krzysztof Dudzik (AM, Katowice)
Inhibicja – zasada „stop”, by nie wyjść z siebie osiągając więcej

godz. 12.30 dr hab. Grażyna Poraj, prof. (AM, Łódź), dr Stella Kaczmarek (AM, Łódź), dr Marcin Wolniewski, (AM, Łódź), mgr Katarzyna Kędzierawska
Profile psychologiczne profesjonalnych muzyków i dyrygentów – wybrane wyniki badań pilotażowych

godz. 13.00 Podsumowanie i dyskusja końcowa
Prowadzenie – dr hab. Jerzy Rachubiński

KONCERT
sobota, 14 marca 2015 r., godz. 18.00
Sala koncertowa Akademii Muzycznej im G. i K. Bacewiczów w Łodzi
ul. Żubardzka 2a
Szczegóły - kliknij