dr hab. Olga Hans, prof. AM
Kompozytorka, urodzona 30 maja 1971 r. w Pabianicach. Absolwentka pabianickiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w klasie skrzypiec. W Akademii Muzycznej w Łodzi studiowała teorię muzyki (dyplom z wyróżnieniem w 1995 r.) oraz kompozycję w klasie prof. Jerzego Bauera (dyplom z wyróżnieniem w 1997 r.). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w kursach kompozytorskich w Łodzi (kurs prowadzony przez Alexandra Müllenbacha), Krakowie (II Letnie Kursy Muzyki Współczesnej), Radziejowicach (XIX Międzynarodowe Kursy dla Młodych Kompozytorów) i Enschede (Holandia).

Laureatka konkursów: III Ogólnopolski Konkurs Kompozycji na Gitarę Klasyczną w Tychach (1997); I Międzynarodowy Konkurs Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” w Częstochowie (2004), The Fifth Ladislav Kubik International Prize in Composition (2004).
Jest również laureatką nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni Miasta Łodzi za rok 2007.

Jej utwory są wykonywane na koncertach w kraju (m.in.: „Poznańska Wiosna Muzyczna”, „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, Festiwal Prawykonań „Polska Muzyka Najnowsza”) oraz za granicą (Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). Często też usłyszeć je można podczas sesji „Musica Moderna” w łódzkiej Akademii Muzycznej.

W 2001 r. uzyskała kwalifikacje I stopnia, a w 2010 stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki muzycznej, w specjalności kompozycja i teoria muzyki. Od 1997 r. pracuje w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, obecnie na stanowisku profesora w Katedrze Kompozycji, współuczestniczy w organizacji sesji „Musica Moderna” – cyklu koncertów i wykładów poświęconych nowej muzyce, odbywających się w łódzkiej uczelni. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

Ważniejsze kompozycje:

Elegia na wiolonczelę i fortepian (1993)
Improwizacja na flet solo (1994)
Fantazja na gitarę solo (1994)
Close to the Scent of Jazz na 4 trąbki, 4 puzony i kontrabas (1995)
Wersy na kwartet smyczkowy (1996) – utwór dedykowany Carlowi Dedeciusowi, Honorowemu Obywatelowi m. Łodzi
Cantus. Fantazja chorałowa na orkiestrę (1997)
Koncert skrzypcowy (1997)
Capriccio na skrzypce i fortepian (1998)
II kwartet smyczkowy (1998)
Pieśni słoneczne na 7 wiolonczel (1999)
Sonata in modo antico na kwintet dęty blaszany (1999)
Psalm na chór mieszany i organy – również wersja na chór a capella (2000)
Elegia na skrzypce solo i orkiestrę (2000-2001)
Da suonare a tre na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2001)
III kwartet smyczkowy (2000-2004)
Litania na chór mieszany (2002)
Sequentia dla Prof. F. Wesołowskiego w dniu 90. rocznicy urodzin - na smyczki i organy (2004)
Sonata na wiolonczelę solo – utwór dedykowany Dominikowi Połońskiemu (2004)
Locus solus na oktet wiolonczelowy (2004)
Thyrsos na instrumenty dęte blaszane i perkusję (2004)
IV kwartet smyczkowy – utwór dedykowany Kwartetowi Śląskiemu (2004)
Trzy psalmy staropolskie na chór mieszany – zamówienie ZKP (2005)
Miniatura na wiolonczelę i fortepian - utwór dedykowany prof. J. Bauerowi w dniu 70-tych urodzin (2006)
Arabeska na kwartet smyczkowy (2007)
Kreuzeriana – kartka ze szkolnego albumu na orkiestrę smyczkową (2007)
Nokturny na skrzypce, wiolonczelę i fortepian – utwór dedykowany Vivo trio (2006-2007)
Preludia elegijne na flet i kwartet smyczkowy (2007)
Koncert wiolonczelowy na prawą rękę – utwór dedykowany Dominikowi Połońskiemu (2007-2008)
V kwartet smyczkowy ‘Winter lay’(2008)
Muzyka na trąbkę i perkusję (2010)
Pianocello. Sonata na wiolonczelę i fortepian - utwór dedukowany Dominikowi Połońskiemu (2010-2011)
Entélecheia. Symfonia koncertująca na perkusję, wiolonczelę i orkiestrę – zamówienie MKiDN w ramach programu „Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie”(2012)
Utwory dla dzieci i młodzieży.