Listopad

Prezydent Miasta Łodzi przyznał grant na projekt badawczy dla prof. dr Krystyny Juszyńskiej na realizację projektu nt. Łódzki ślad w sztuce Europy i świata, stan obecny, tradycja i perspektywy

***

V Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy student Artur Zagajewski z klasy prof. zw. Bronisława Kazimierza Przybylskiego otrzymał wyróżnienie za utwór Secession Club

***

VIII Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu studentka Agnieszka Kołodziej z klasy prof. zw. Stanisława Firleja zdobyła IV nagrodę, mgr Wojciech Kubica - dyplom za szczególny wkład w artystyczną wartość wykonań konkursowych

***

II Ogólnopolski Konkurs Gitarowy w Lublinie studentka Izabela Rybak z klasy prof. zw. Stanisława Firleja - I nagroda w kategorii zespołów.

***

VIII Konkurs Moniuszkowski Pieśń Wieczorna w Białymstoku studentka Katarzyna Wawrzyniuk z klasy prof. zw. Włodzimierza Zalewskiego otrzymała wyróżnienie

***

Marcin Stańczyk z klasy kompozycji prof. zw. Zygmunta Krauze uzyskał półroczne (I - VI 2008) stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

***

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej we Wrocławiu
w kategorii solistów:
Wojciech Węgliński z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza - II nagroda
Iwona Rzeszut z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza - III nagroda (ex aequo) oraz wyróżnienie
Paweł Nowak z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza - III nagroda (ex aequo) oraz wyróżnienie
Konrad Salwiński z klasy prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego - wyróżnienie

 

w kategorii zespołów kameralnych
Michał Kłysz (klarnet) Wojciech Węgliński (akordeon) z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza - III nagroda (ex aeqo)
Aleksandra Szurgot z klasy prof. AM Łukasza Błaszczyka, Konrad Salwiński z klasy prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego - III nagroda (ex aequo)

***

V Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Popradzie (Słowacja)
kategoria solistów: Wojciech Węgliński z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza - III nagroda

 

kategoria zespołów kameralnych: Aleksandra Szurgot z klasy prof. AM Łukasza Błaszczyka, Konrad Salwiński z klasy prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego - I nagroda
Michał Kłysz (klarnet) Wojciech Węgliński (akordeon) z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza - II nagroda

Grudzień

Konkurs Chopinowski im. Miłosza Magina w Łodzi as. Kamil Klimek (fortepian) zdobył III nagroda i wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu Miłosza Magina

***

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu student Wojciech Węgliński z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza otrzymał wyróżnienie.

Luty

X Międzyuczelniany Konkurs Wokalny W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej (27-29 lutego 2008 r., Katowice) student Szymon Komasa z klasy prof. zw. Włodzimierza Zalewskiego zdobył II nagrodę.

***

XIV Mławski Festiwal Akordeonowy (21-23 lutego 2008 r.) - studenci naszej Uczelni zdobyli nagrody:
w kategorii zespołów kameralnych akademii muzycznych duet w składzie: Aleksandra Szurgot - z klasy skrzypiec prof. AM Łukasza Błaszczyka Konrad Salwiński - z klasy akordeonu prof. AM Zbiniewa Ignaczewskiego zdobył I nagrodę

w kategorii solistów: Konrad Salwiński przygotowany przez prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego i as. Leszka Kołodziejskiego zdobył II nagrodę
Przemysław Skórka przygotowany przez prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego i as. Leszka Kołodziejskiego zdobył III nagrodę

***

Konkurs akordeonowy Akordeon-Wettbewerb 2008 (24 lutego 2008) w Wiedniu (Austria) Konrad Salwiński przygotowany przez prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego i as. Leszka Kołodziejskiego zdobył I nagrodę
Przemysław Skórka przygotowany przez prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego / as. Leszka Kołodziejskiego zdobył II nagrodę
Wojciech Węgliński z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza zdobył III nagrodę

***

II Konkurs Kompozytorski Crash!2007 Szymanowski MMVII student Artur Zagajewski z klasy prof. zw. Bronisława Kazimierza Przybylskiego otrzymał nagrodę główną za utwór Re-cykl (...a jej duszę poszarpaną...) na alt i taśmę stereo.

***

4 lutego 2008 r . z rak ambasadora Republiki Francuskiej w Warszawie Profesor Zygmunt Krauze otrzymał najwyższe francuskie odznaczenie - order Legii Honorowej

***

Laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska został student Rafał Łuc z klasy akordeonu prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego.

Marzec

VIII Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Giżycku, student Przemysław Skórka przygotowany przez prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego i as. Leszka Kołodziejskiego zdobył III nagrodę.

***

I Konkurs Kompozytorskim im. Jana Pawła II w Warszawie, student Tomasz Szczepanik z klasy prof. zw. Sławomira Kaczorowskiego zdobył II nagrodę w kategorii utworów a cappella za utwór Bardziej być.

Kwiecień

VIII Międzynarodowy Festiwalu Akordeonowym Sanok 2008 następujące zespoły zdobyły nagrody:
I nagrodę ex aequo zdobył duet w składzie: Aleksandra Szurgot (skrzypce), Konrad Salwiński (akordeon) przygotowany przez prof. AM Łukasza Błaszczyka i prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego

duety przygotowane przez prof. Bogdana Dowlasza i as. Eneasza Kubita w składzie:
Emanuela Kubit (wiolonczela), Wojciech Węgliński (akordeon) - III nagrodę ex aequo
Michał Kłysz (klarnet), Wojciech Węgliński (akordeon) - III nagrodę ex aequo
Bogumiła Kwiatkowska (akordeon), Paweł Nowak (akordeon) - III nagrodę

***

III Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy w Szczecinie Kwartet Klarnetowy przygotowany przez as. Roberta Stefańskiego w składzie: Sylwia Karpińska
Katarzyna Jurczyk
Patrycjusz Parnowski
Konrad Wiech
otrzymał wyróżnienie

Maj

Na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Pietro Argento, który odbył się w dniach 28 maja - 1 czerwca 2008 r. w Gioia del Colle (we Włoszech), studenci klas fortepianu naszej Uczelni zdobyli nagrody:
W kategorii fortepian solowy:
Piotr Cłapiński z klasy ad. Tomasza Bartoszka zdobył II nagrodę Radosław Stefański z klasy prof. AM Beaty Cywińskiej zdobył III nagrodę

W kategorii muzyki kameralnej:
Radosław Stefański i Piotr Cłapiński - zdobył III nagrodę - zespół przygotowany przez prof. AM Beatę Cywińską.

***

Na konkursie wiolonczelowym Prix de Violoncelle 2008, który odbył się w maju br. w Wolowe-Saint-Pierre (Belgia) studentka Agnieszka Kołodziej z klasy prof. zw. Stanisława Firleja zdobyła I nagrodę.

***

Na IX Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Haliny Słoniowskiej, który odbył się 21-26 maja 2008 r. we Dusznikach Zdroju studenci z klasy prof. zw. Włodzimierza Zalewskiego zdobyli następujące nagrody:
Szymon Komasa - I nagroda oraz nagroda specjalna
Piotr Płuska - III nagroda oraz nagroda specjalna

***

Laureatem III nagrody na International Composition Contest From Romanticism to Contemporary został Marcin Stańczyk, absolwent klasy kompozycji prof. zw. Zygmunta Krauze. Marcin Stańczyk zastał nagrodzony za cykl pieśni na głos z fortepianem Dialogues de Douve do słów Yvesa Bonnefoy'a.

***

Na Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzycznej Moje miejsce w muzyce Krasiczyn 2008, który odbył się 25-27 maja 2008 r. student Wojciech Węgliński z klasy prof. zw. Bogdana Dowlasza zdobył III nagrodę.

***

IV Konkurs Pieśni i Arii, który odbył się 16-17 maja 2008 r. we Włoszakowicach, studenci z klasy prof. zw. Włodzimierza Zalewskiego zdobyli nagrody:
Piotr Płuska - II nagroda
Katarzyna Wawrzyniuk - III nagroda

***

Na Ogólnopolskim Konkursie na pieśń chóralną a cappella, który się odbył 12 maja 2008 r.w Legnicy, student Tomasz Szczepanik z klasy prof. zw. Sławomira Kaczorowskiego zdobył wyróżnienie.

***

45. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy, który odbył się w dniach 3-8 maja 2008 r w Klingenthal (Niemcy), duet w składzie: Aleksandra Szurgot, Konrad Salwiński zajął IV miejsce w kategorii zespołów kameralnych. Zespół został przygotowany przez prof. AM Zbigniewa Ignaczewskiego i prof. AM Łukasza Błaszczyka

***

Odznaka Za zasługi dla miasta Łodzi dla prof. AM dr Krystyny Juszyńskiej
Prof. AM dr Krystyna Juszyńska otrzymała odznakę Za zasługi dla miasta Łodzi. Wyróżnienie to jest wymiernym dowodem uznania dla Jej pracy na rzecz naszego miasta

Czerwiec

Międzynarodowy Konkurs Torneo Internazionale di Musica w Weronie Duo Subito w składzie: as. Ludwika Maja Tomaszewska-Klimek (skrzypce) i as. Łukasz Kwiatkowski (fortepian) zdobył II nagrodę.

Wrzesień

V Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. E. Ysaye'a w Zell an der Pram (Austria) studentka Karolina Bieńkowska (skrzypce) z klasy prof. Michała Grabarczyka otrzymała wyróżnienie

***

49. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda, student Tomasz Szczepanik z klasy kompozycji prof. zw. Sławomira Kaczorowskiego otrzymał wyróżnienie za utwór Frazy na obój solo