WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA, STUDENTÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH MUZYKĄ I RUCHEM

27 września 2019, piątek, godz. 11.00-19.00
Budynek Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a

 
PLAN DNIA

10.00-10.45    |    rejestracja uczestników (Foyer budynku Sali Koncertowej)
11.00-13.15    |    warsztaty blok I
13.30-15.45    |    warsztaty blok II
15.45-16.45    |    przerwa
16.45-19.00    |    warsztaty blok III

 
PROWADZĄCY

 
AGNIESZKA JANICKA

TANIEC WSPÓŁCZESNY Z ELEMENTAMI TAŃCA FIZYCZNEGO (3 godz. lekcyjne)
Lekcja tańca współczesnego obejmować będzie: techniki bezpiecznego poruszania się w tańcu, ćwiczenia koordynacyjne, floorwork, grupowe zabawy ruchowe, elementy tańca fizycznego, budowanie uważności na miejsca inicjacji ruchu i jego kontynuacji, świadomość posługiwania się wzrokiem podczas tańca, wspólne wykonywanie krótkich fraz ruchowych i dłuższej choreografii (z uważnością na miejsca wyprowadzania ruchu, kontynuacji i zasad bezpiecznego poruszania się).

 
ALICJA HABISIAK-MATCZAK

KOMPOZYCJA RYTMICZNA W SZTUKACH PLASTYCZNYCH (3 godz. lekcyjne)
W sztukach plastycznych rytm oznacza regularne powtarzanie elementów, w jednakowych odległościach na płaszczyźnie lub w przestrzeni trójwymiarowej. Pojęcie rytmu wiąże się z pojęciem symetrii i jej różnymi odmianami. Uczestnicy poznają zasady tworzenia otwartych utworów rytmicznych, takich jak szlaki i desenie. Poznają symetrie zwierciadlane, obrotowe i symetrie przesunięć (translacje), co pozwoli im na stworzenie ciekawych ornamentów. Poznają także podstawowe cechy barwy i będą mogli sprawdzić się w technikach malarskich. Celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników warsztatów, zaznajomienie ich z cechami kompozycji rytmicznych na płaszczyźnie i zachęcenie do twórczych eksperymentów. Technika: farby plakatowe lub gwasz na papierze.

 
ANETA SKRZYPCZAK

PULS, MOTYW, FRAZA W KREATYWNYCH ZADANIACH MUZYCZNO-RUCHOWYCH (1 godz. zegarowa)
Wychodząc od realizacji pulsu, motywu i frazy wykonamy ćwiczenia improwizacji ruchowej i głosowo-ruchowej do muzyki w różnych charakterach. Celem będzie rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ruchowych i głosowych w oparciu o elementy budowy okresowej.

 
JOANNA WOLAŃSKA

RYTM W CIELE – CIAŁO W RYTMIE (1 godz. zegarowa)
W trakcie warsztatów głównym narzędziem pracy będzie rytm. Stanie się on źródłem inspiracji i energii poruszającej ciało. Działania nawiązujące do metody rytmiki Emila Jacques-Dalcroze’a zawierać będą elementy rozmaitych technik tanecznych i body percussion. Praca będzie się opierać zarówno na ustalonych strukturach taneczno-ruchowych, jak i na formach improwizowanych. Materiał wyjściowy dla poszukiwań rytmicznych i ruchowych stanowić będą między innymi ludowe przyśpiewki i wyliczanki.

 

  • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zobacz
 
INFORMACJE O PEDAGOGACH PROWADZĄCYCH WARSZTATY

 
dr hab. ALICJA HABISIAK-MATCZAK

dr hab. ALICJA HABISIAK-MATCZAK Dr hab. Alicja Habisiak-Matczak od 2002 roku jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Technik Wklęsłodrukowych na Wydziale Grafiki i Malarstwa oraz koordynuje organizację Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA. Zajmuje się rysunkiem i grafiką artystyczną. Od 2013 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi prowadzi zajęcia plastyczne dla studentów- Laboratorium Formy Plastycznej, Struktury Wizualne oraz Forms of Visual Art. Jest autorką 21 wystaw indywidualnych w Łodzi, Warszawie, Łomży, Urbino, Rzymie, Fano, Vercelli, Wageningen i Buenos Aires. Uczestniczyła w ponad 160 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki warsztatowej i rysunku w takich miastach, jak. Acqui-Terme, Bangkok, Cluj, Douro, Kair, Katowice, Kochi, Kyoto, Łódź, Nowy Jork, Olsztyn, Rzym, Sarcelles, Tokio, Trois-Rivieres czy Varna. Zdobyła 14 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych oraz za granicą (w Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech i w Kanadzie). Brała udział w międzynarodowych konferencjach grafiki. „Rape of Europe” (Lizbona, 2013) „Rhinos Are Coming”(Porto Allegre, 2014), „Pure Print” (Porto, 2015), „Carmo, Chiado and The Respublica Litteraria” (Paryż i Lizbona, 2017) oraz Impact’10 (Santander, 2018). Od 2010 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików – AMIGRAV z siedzibą w Montrealu. Jest także członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Jest organizatorką międzynarodowych sympozjów graficznych w Urbino oraz kuratorką ponad 60 wystaw grafiki artystycznej.

 
mgr AGNIESZKA JANICKA

mgr AGNIESZKA JANICKA Tancerka, choreograf, pedagog tańca współczesnego, tańca modern, hip-hop. Absolwentka studiów II stopnia na Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku „Choreografia”. Absolwentka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku artystycznym „Taniec”. Obecnie pracuje jako pedagog tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi, Akademii Humanistyczno‑Ekonomicznej oraz Niepublicznej Szkole Baletowej w Łodzi. Szkoliła się pod okiem m.in. Witolda Jurewicza, Ewy Wycichowskiej, Pauliny Wycichowskiej, Jacka Owczarka, Iwony Olszowskiej, Ewy Sobiak, Urszuli Bernat-Jałochy, Agaty Ambrozińskiej-Rachuty, Pawła Malickiego, Agnieszki Doberskiej. Autorka choreografii „Inside her” w ramach projektu „Open Door” w Operze Wrocławskiej. Uczestniczka rezydencji artystycznych w Polsce i za granicą. Współpracowała z Tomaszem Ciesielskim, włoskim artystą Carlo Massari, teatrem V6 w Łodzi, Teatrem Nowym w Poznaniu. Laureatka konkursów choreograficznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 
mgr ANETA SKRZYPCZAK

mgr ANETA SKRZYPCZAK Absolwentka specjalności rytmika Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Od 1997 roku zatrudniona w macierzystej uczelni. Równolegle pracowała również jako nauczyciel rytmiki i kształcenia słuchu w szkole muzycznej I st. oraz jako nauczyciel rytmiki w placówkach przedszkolnych. Zainteresowania artystyczne Anety Skrzypczak koncentrują się wokół tworzenia ruchowych interpretacji utworów muzycznych, improwizacji fortepianowej oraz komponowania muzyki. Jako autor, opiekun artystyczny i wykonawca Aneta Skrzypczak brała udział w wielu koncertach improwizacji oraz koncertach ruchowych interpretacji utworów muzycznych. Od 1993 roku współpracuje z łódzkim Studiem Teatralnym Słup, dla którego komponowała muzykę do spektakli Flint, Sobowtór, Słup Unplugged. Za muzykę do przedstawienia Sobowtór kompozytorka otrzymała I Nagrodę Festiwalu Teatralnego Łópta’ 94. W 2005 roku stworzyła muzykę oraz ruch sceniczny do piosenek w spektaklu Król Władysław Jagiełło w mieście Łodzi dla teatru osiedlowego Na Wspólnej. Zainteresowanie metodą rytmiki i praca dydaktyczna w jej zakresie zaowocowały referatami wygłaszanymi podczas ogólnopolskich i międzynarodowych sesji naukowych rytmiki. Doświadczenia zawodowe przekazuje prowadząc warsztaty i seminaria organizowane dla nauczycieli i uczniów szkolnictwa muzycznego. Rozwija zainteresowania biorąc udział w warsztatach, sesjach naukowych i seminariach organizowanych przez Akademie Muzyczne w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu oraz przez Instytut J.Dalcroze’a w Genewie i Hellerau, Uniwersytet Muzyczny w Dreźnie, Uniwersytet w Coventry. Uczestniczyła w kursach logorytmiki oraz tańca współczesnego.

 
mgr JOANNA WOLAŃSKA

Tancerka, choreograf, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunkach. Kompozycja i Teoria Muzyki w specjalności Rytmika oraz Wokalistyka specjalność Choreografia i Techniki Tańca. Obecnie wykładowca na specjalności Rytmika. Doświadczenie zdobywała na licznych warsztatach i kursach u pedagogów z Polski i zza granicy. Przez wiele lat była tancerką, a następnie pedagogiem i kierownikiem artystycznym Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” im. Jadwigi Hryniewieckiej. W 2008 roku założyła grupę taneczno-teatralną „Grupa OFF Harnam”, z którą prezentowała się na festiwalach w całej Polsce. Działa wszechstronnie jako choreograf współpracując z reżyserami, aktorami, tancerzami i wokalistami na gruncie teatru, a także filmu. Obecnie jako aktorka, choreograf i instruktor tańca współtworzy stowarzyszenie TEAM Teatr Malutki i Przyjaciele.

 

III OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA RUCHU, MUZYKI I IMPROWIZACJI