I Międzyuczelniana Konferencja Naukowo-Artystyczna

DZIEŃ II

22 października 2021, piątek
Platforma Zoom

contraddizioni

organizator:

  • Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi

współorganizatorzy:

  • Koło Artystyczno-Naukowe Nowych Mediów Akademii Muzycznej we Wrocławiu
  • Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu

 
HARMONOGRAM KONFERENCJI – DZIEŃ II

 
godz. 10.00 | PANEL STUDENCKI I DOKTORANCKI