I Międzyuczelniana Konferencja Naukowo-Artystyczna

DZIEŃ I

21 października 2021, czwartek
Platforma Zoom

contraddizioni

organizator:

 • Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi

współorganizatorzy:

 • Koło Artystyczno-Naukowe Nowych Mediów Akademii Muzycznej we Wrocławiu
 • Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu

 
HARMONOGRAM KONFERENCJI – DZIEŃ I

 
godz. 9.00 | UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
godz. 9.30 - 11.00 | PANEL ŁÓDZKI
 • godz.   9.30 | WYKŁAD – dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM
 • godz. 10.00 | WYKŁAD – dr Marta Śniady
 • godz. 10.30 | WYKŁAD – mgr Anna Wójcikowska
godz. 11.30 - 14.30 | PANEL GOŚCINNY
 • godz. 11.30 | WYKŁAD I DYSKUSJA – dr Andrzej Mądro (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 • godz. 13.00 | WARSZTATY KOMPOZYTORSKIE – mgr Jacek Sotomski
godz. 15.00 - 16.30 | PANEL WROCŁAWSKI
 • godz. 15.00 | WYKŁAD – dr hab. Cezary Duchnowski, prof. AM
 • godz. 15.30 | WYKŁAD – dr Katarzyna Dziewiątkowska
 • godz. 16.00 | WYKŁAD – dr Adam Porębski
godz. 18.00 | KONCERT

wykonawcy:
tria rockowe studentów Akademii Muzycznej w Łodzi i Akademii Muzycznej we Wrocławiu
w programie:
prawykonania kompozycji studentek i studentów Akademii Muzycznej w Łodzi i Akademii Muzycznej we Wrocławiu poświęconych triu rockowemu