28 marca 2019, czwartek, godz. 9.00
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32

WYKŁADY
  • mgr Maciej Ćwikliński (PSM I i II st. w Pabianicach)
  • prof. dr hab. Bogdan Dowlasz (AM w Łodzi)
  • prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski (AM w Łodzi)
  • Marie-Andrée Joerger (Haute École des Arts du Rhin, Académie Supérieure de musique, Francja)
  • dr Leszek Kołodziejski (AM w Łodzi)
  • prof. Boris Lenko (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Słowacja)
  • doc. Andreas Nebl (Hochschule Osnabrück, University of Applied Sciences, Niemcy)
  • doc. Raimondas Sviackievičius (Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Litwa)