studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

26 marca 2019, wtorek, godz. 18.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
wejściówki: 5 zł