II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Fortepian, Organy, Klawesyn, Kameralistyka, Muzyka Dawna i Jazz

28 marca 2019, czwartek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

Katedra Jazzu
Jazz współczesny – wolność i konwencja