II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Fortepian, Organy, Klawesyn, Kameralistyka, Muzyka Dawna i Jazz

26 marca 2019, wtorek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

Katedra Fortepianu
Między tradycją a współczesnością – fortepian w literaturze muzycznej II połowy XX wieku