II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Fortepian, Organy, Klawesyn, Kameralistyka, Muzyka Dawna i Jazz

25 marca 2019, poniedziałek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

Instytut Muzyki Kameralnej
Polska muzyka kameralna XXI wieku jako egzemplifikacja nowych tendencji w kulturze i sztuce