II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Fortepian, Organy, Klawesyn, Kameralistyka, Muzyka Dawna i Jazz

24 marca 2019, niedziela
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

Katedra Organów i Muzyki Kościelnej
Idiom organowy w muzyce XX i XXI wieku