Koncert zespołów chóralnych i instrumentalnych prowadzonych przez absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

3 marca 2019, niedziela, godz. 18.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
bilety: 25 zł, 15 zł

dyrygenci:
m.in. Magdalena Szymańska, Tomasz Kozubowicz, Mariusz Lewy