organizowany przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
w ramach Akademii Latynoamerykańskiej

27 lutego 2019, środa, godz. 18.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
bilety: 25 zł, 15 zł

wykonawcy:
Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa (MUob)