3 kwietnia 2020, piątek
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32