IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty Sztuki Dyrygenckiej

13 kwietnia 2019, sobota
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4