IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty Sztuki Dyrygenckiej

12 kwietnia 2019, piątek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4