15 grudnia 2019, niedziela, godz. 17.00
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 22 zł

Koncert organizowany przez Akademię Muzyczną w Łodzi
we współpracy z Filharmonią Łódzką oraz Musikhochschule Lübeck

 
wykonawcy:

 • Franz Danksagmüller – kierownictwo muzyczne / live electronics
 • Krzysztof Urbaniak – organy
 • studenci Instytutu Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej w Łodzi – organy
 • Elżbieta Aleksandrowicz – choreografia
 • studenci Instytutu Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi – taniec

w programie:

 • utwory Franza Danksagmüllera oraz improwizacje organowe
 • utwory m.in. Maxa Drischnera, Feliksa Nowowiejskiego, Krzysztofa Pendereckiego

Interdyscyplinarny projekt artystyczny Znaki czasu to pierwsze w historii Łodzi połączenie muzyki organowej, choreografii, live-electronics, tekstu literackiego oraz instalacji świetlnej. Wydarzenie realizowane będzie siłami pedagogów i studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Musikhochschule Lübeck, których współpraca zainicjowana została w 2018 roku dzięki podobnemu projektowi zrealizowanemu w kościele św. Jakuba w Lubece dzięki mecenatowi Stiftung zum 7. Dezember 1970.
Koncepcja wydarzenia zaplanowanego na 15 grudnia 2019 przygotowana została przez profesorów Elżbietę Aleksandrowicz, Franza Danksagmüllera oraz Krzysztofa Urbaniaka i odnosi się wprost do historii 4 kultur funkcjonujących w dawnej Łodzi. Przestrzeń sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej podzielona zostanie na 4 sfery wyznaczone przez 4 instrumenty organowe: organy symfoniczne, organy barokowe, pozytyw organowy oraz niewielki model organów.
Literatura organowa, która zaprezentowana zostanie podczas wieczoru, stworzy nawiązania do 4 społeczności tworzących historyczną aglomerację łódzką i – szerzej – region łódzki. W grupie utworów polskich zabrzmi Toccata z IX symfonii organowej Feliksa Nowowiejskiego, który w 1934 roku osobiście inaugurował zbudowane przez renomowaną firmę Wacława Biernackiego organy zgierskiej fary. Toccata Maxa Drischnera, kompozytora i organisty słynnych organów Englera w historycznie dolnośląskim Brzegu, nawiązuje do zabytkowych łódzkich organów, budowanych między innymi przez renomowane śląskie warsztaty organowe takie jak Schlag und Söhne, Gebrüder Walther czy Rieger z Jägerndorfu w dawnym Śląsku Opawskim. Funkcję swobodnego nawiązania do rosyjskiej przeszłości Łodzi pełnić będzie dzieło Hell und Dunkel autorstwa Sofii Gubaiduliny. Z kolei dramatyczny los społeczności żydowskiej miasta Łodzi skomentuje niejako organowa transkrypcja Agnus Dei z Polskiego Requiem Krzysztofa Pendereckiego.
Element słowa, który obecny będzie na przestrzeni całego wieczoru reprezentowany będzie poprzez 4 wiersze lub fragmenty wypowiedzi urodzonego w Łodzi Juliana Tuwima, Miriam Ulinower – poetki działającej w okresie międzywojennym w łódzkiej grupie artystycznej Jung Idysz, Karla Dedeciusa –łodzianina i jednego z najwybitniejszych tłumaczy poezji polskiej na język niemiecki, jak również fragment wiersza wybitnego rosyjskiego Nikołaja Gumiłowa – dzieła napisanego w 1914 r., bezpośrednio po doświadczeniach Gumiłowa związanych z udziałem w historycznej bitwie o Łódź.
Abstrakcyjny, współczesny komentarz stanowić będzie wyprodukowana przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi animacja Kigo, odnosząca się do 4 pór roku. Kigo skomentowane zostanie na żywo poprzez improwizacje organowe, które wykorzystają instrumentarium organowe w sposób analogiczny względem funkcji organów kinowych.
Elementy muzyczne, literackie i filmowe powiązane będą poprzez szereg specjalnie skomponowanych na ten wieczór dzieł Franza Danksagmüllera oraz improwizacji organowych na kilkoro instrumenów organowych. Specjalnie stworzony układ choreograficzny stanowić natomiast będzie element w szczególny sposób interpretujący stronę brzmieniową wieczoru, wchodząc jednocześnie – niejako – w żywą interakcję z publicznością. Działania ruchowe w bezpośredni sposób odnoszą się do interpretacji dzieł muzycznych lub swobodnie nawiązują do treści zawartych w muzyce, słowie i filmie. Ruch przestrzennie ilustruje 4 sfery kulturowe, 4 przestrzenie świetlne.
Unikatowa infrastruktura organowa Filharmonii Łódzkiej wraz z kolejnymi instrumentami organowymi udostępnionymi przez łódzką Akademię Muzyczną stworzą niezwykłą brzmieniową i infrastrukturalną oprawę wieczoru.
10 minut przed rozpoczęciem koncertu foyer Filharmonii Łódzkiej będzie przestrzenią instalacji choreograficznej osnutej wokół piątego instrumentu organowego – drugiego niewielkiego modelu organów.

PEDAGODZY
 • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM – choreografia, interpretacja ruchowa
 • prof. Franz Danksagmüller – organy, live electronics
 • dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM – organy
 • mgr Anna Wytych-Wierzgacz – choreografia
 • mgr Radosław Kuliberda – organy
 • mgr Łukasz Mosur – organy
 •  
 • gościnnie – prof. dr hab. Julitta Sękiewicz-Kisiel
  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
STUDENCI – Musikhochschule Lübeck
 • Karin Lorenz
 • Giulia Corvaglia
 • Fabio Paiano
STUDENCI – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • Wojciech Buczyński – organy
 • Grupa choreograficzna:
  Liliana Kowalska
  Paulina Nowicka
  Alicja Minc
  Vita Vaskiv
  Dawid Marzec
  Martyna Musiolik
  Dominika Chróścielska
  Katarzyna Regulska
 • Agnieszka Grabowska – sopran
KOSTIUMY
 • Kokoshe – Bogna Rząd