3 grudnia 2018 roku, poniedziałek
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a

HARMONOGRAM
  Przegląd zespołów rytmicznych
 • 10.00-13.00 – przesłuchania
 • 13.00-14.00 – przerwa obiadowa
 • 14.00-14.30 – podsumowanie przeglądu
  Jury przeglądu
 • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM (AM w Łodzi)
 • mgr Anna Miazga (OSM I i II st. w Bytomiu)
 • mgr Joanna Polachowska (ZPSM w Bielsku-Białej)
  Seminarium metodyczne dla nauczycieli rytmiki
  Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu rytmiki w klasach I – III
 • 14.30-15.15 – wystąpienie pedagogów Akademii Muzycznej w Łodzi:
  dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz, prof. AM i dr Barbary Dominiak
 • 15.15-15.30 – przerwa kawowa
 • 15.30-16.30 – Anna Miazga (OSM I i II st. w Bytomiu)
 • 16.30-16.45 – przerwa kawowa
 • 16.45-18.15 – Joanna Polachowska (ZPSM w Bielsku-Białej)

W Przeglądzie biorą udział obligatoryjnie wszystkie szkoły I stopnia regionu łódzkiego. Poprzez zespół rozumiana jest klasa lub grupa, która posiada obowiązkowe zajęcia edukacyjne – rytmikę. Uczniowie prezentują interpretację ruchową utworu muzycznego zawierająca określony problem metodyczny. Występy odbędą się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, a czas trwania prezentacji wynosi do 5 minut. Podczas prezentacji jury powołane przez Wizytatora Regionu Łódzkiego dokona merytorycznej oceny występów w formie opisowej. Zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz kartę z oceną, nauczyciele biorący udział w seminarium otrzymają zaświadczenie.

  Cele wydarzenia:
 • zaktywizowanie nauczycieli rytmiki
 • możliwość prezentacji na profesjonalnej scenie
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć rytmicznych oraz tworzenia i zastosowania interpretacji ruchowych utworów muzycznych podczas lekcji rytmiki
 • prezentacja umiejętności uczniów na początkowym etapie nauki
 • kreatywność w realizowaniu zadań
 • popularyzacja piosenek dziecięcych
 • prezentacja wybranych zagadnień metodycznych w formie prezentacji ruchowych
 • rozwijanie ekspresji i wyobraźni muzycznej oraz koordynacji ruchowej uczniów
 • nabywanie umiejętności społeczno-komunikacyjnych
 • kreowanie postaw niezbędnych podczas występów przed publicznością
 • wymiana doświadczeń wśród nauczycieli rytmiki
 • doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w seminarium metodycznym dla nauczycieli

Organizatorzy:

 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brzezinach

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brzezinach