Styczeń 2016
Styczeń 2016
Luty 2016
Luty 2016
Marzec 2016
Marzec 2016
Kwiecień 2016
Kwiecień 2016
Maj 2016
Maj 2016
Czerwiec 2016
Czerwiec 2016
Lipiec 2016
Lipiec 2016
Sierpień 2016
Sierpień 2016
Wrzesień 2016
Wrzesień 2016
Październik 2016
Październik 2016
Listopad 2016
Listopad 2016
Grudzień 2016
Grudzień 2016
Styczeń 2017
Styczeń 2017
Luty 2017
Luty 2017
Marzec 2017
Marzec 2017
Kwiecień 2017
Kwiecień 2017
Maj 2017
Maj 2017
Czerwiec 2017
Czerwiec 2017
Lipiec 2017
Lipiec 2017
Sierpień 2017
Sierpień 2017
Wrzesień 2017
Wrzesień 2017
Padziernik 2017
Październik 2017
Listopad 2017
Listopad 2017
Grudzień 2017
Grudzień 2017
Styczeń 2018
Styczeń 2018
Luty 2018
Luty 2018
Marzec 2018
Marzec 2018
Kwiecień 2018
Kwiecień 2018
Maj 2018
Maj 2018
Czerwiec 2018
Czerwiec 2018
Lipiec 2018
Lipiec 2018
Sierpień 2018
Sierpień 2018
Wrzesień 2018
Wrzesień 2018
Październik 2018
Październik 2018
Listopad 2018
Listopad 2018
Grudzień
Grudzień 2018
Styczeń 2019
Styczeń 2019
Luty 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Kwiecień 2019
Maj 2019
Maj 2019
Czerwiec 2019
Czerwiec 2019
Lipiec 2019
Lipiec 2019
Sierpień 2019
Sierpień 2019
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Październik 2019
Październik 2019
Listopad 2019
Listopad 2019
Grudzień 2019
Grudzień 2019
Styczeń 2020
Styczeń 2020
Luty 2020
Luty 2020
Marzec 2020
Marzec 2020
Kwiecień 2020
Kwiecień 2020
Maj 2020
Maj 2020


Podkategorie

Komunikat Rektora w sprawie odwołania zajęć i wydarzeń

dot. wszystkich obiektów Akademii (Pałac AM i Budynek Kordegardy przy ul. Gdańskiej 32, ROKEiDM przy al. 1 Maja 4, Sala Koncertowa przy ul. Żubardzkiej 2a)


W związku z wydaniem w dniu 11 marca 2020 roku zarządzenia Rektora dot. odwołania zajęć w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi od dnia 12 marca do dnia 29 marca 2020 roku w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, wyjaśnia się co następuje:

  1. Odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne (grupowe i indywidualne) na okres wskazany w Zarządzeniu.
  2. Odwołuje się wszystkie imprezy organizowane na terenie Akademii (dot. także planowanych sesji nagraniowych na terenie całej Akademii) na okres wskazany w Zarządzeniu.

[...]

Ponadto do 14 kwietnia 2020 odwołuje się wszystkie imprezy artystyczne i naukowe, organizowane na terenie Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 
Zaplanowane w tym okresie wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane.

Kasa biletowa w dniach 12-29 marca 2020 będzie nieczynna.

 

KOMUNIKAT REKTORA
dot. zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku (ze zmianami) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 3 maja 2020 roku włącznie.

prof. dr hab. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

  • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE zobacz

 
Zaplanowane w tym okresie wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane.

Kasa biletowa w dniach 12 marca – 30 kwietnia 2020 będzie nieczynna.