18 listopada, wtorek, 18.00
Sala koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Żubardzka 2a
bilety: 20 zł i 10 zł

wykonawcy:

MIĘDZYUCZELNIANA ORKIESTRA BAROKOWA
Międzyuczelniany projekt połączonych orkiestr barokowych
Akademii Muzycznych w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu
kierownictwo artystyczne – Zbigniew Pilch

w programie:
Jean Baptiste Lully (1632–1687): Suita z Le Bourgeois Gentilhomme LWV 43
Jean-Philippe Rameau (1683–1764): Suita z opery Les Indes Galantes
Johann Sebastian Bach (1685–1750): III Suita orkiestrowa D-dur BWV 1068
Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784): Sinfonia d-moll FK 65
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Sinfonia E-dur Wq 182/6

"Od bardzo wielu lat marzeniem wielu z nas było zrealizowanie idei Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej, platformy, na której to płaszczyźnie młodzież akademicka wraz z wykładowcami mogłaby wykonywać wspaniałe dzieła muzyczne epoki baroku i klasycyzmu z wykorzystaniem historycznego instrumentarium i historycznej praktyki wykonawczej. Niezmiernie się cieszę, że dzięki twórczej inicjatywie i ciężkiej pracy mojego zacnego Kolegi Jakuba Kościukiewicza przy nieocenionej pomocy Kolegów Bartosza Kokoszy i Jarosława Thiela marzenie to się w niniejszym projekcie ziszcza.
Zaplanowaliśmy program urozmaicony i niezwykle ciekawy, wykorzystujący dwa główne style narodowe muzyki baroku – styl francuski i niemiecki, program który jest także stylistycznym przekrojem tendencji kompozytorskich i ewolucji idiomu orkiestrowego na przestrzeni stu lat, od Lully'ego do C. Ph. E. Bacha. Mamy więc dwie suity wyabstrahowane z dzieł scenicznych mistrzów  francuskiej opery, a więc Le Bourgeois Gentilhomme J. B. Lully'ego z 1670 roku oraz Les Indes Galantes J. Ph. Rameau z roku 1735. W drugiej części koncertu przedstawimy III Suitę orkiestrową D-dur BWV 1068 J. S. Bacha z roku 1731 w jej pierwszej postaci wykorzystującej tylko instrumenty smyczkowe z nieodłącznym towarzyszeniem basso continuo – suitę, która zdradza niezaprzeczalną francuską proweniencję stylistyczną. W programie nie zabraknie też wycieczki w kierunku klasycyzmu, wykonamy bowiem cudownie piękną Sinfonię d-moll FK 65 W. F. Bacha napisaną w latach czterdziestych XVIII wieku oraz przedziwną i kapryśną Sinfonię E-dur Wq 182/6 C. Ph. E. Bacha skomponowaną dla barona van Swietena w roku 1773, a więc w okresie dojrzałego już stylu klasycznego. Wykorzystujemy stosunkowo duży aparat wykonawczy nieodbiegający jednak liczebnością i proporcjami głosów od orkiestr, dla których muzyka dzisiejszego koncertu była komponowana. Mam najszczerszą nadzieję, że projekt ten jest pierwszym z bardzo wielu pięknych produkcji Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej". Zbigniew Pilch

ZBIGNIEW PILCH
Jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków barokowych, artysta, którego zainteresowania obejmują całość muzyki instrumentalnej od XVI do XXI wieku. Ukończył krakowską Akademię Muzyczną w klasie prof. Zbigniewa Szlezera. Gra na skrzypcach barokowych i współczesnych, altówce i violi d’amore, koncertuje jako solista, kameralista i dyrygent. Jako pierwszy w Polsce wykonał na skrzypcach barokowych wirtuozowskie koncerty Antonio Vivaldiego, Pietro Locatellego, Josepha Haydna i Feliksa Janiewicza. Współpracuje z tak znakomitymi zespołami, jak: Battalia, Concerto Copenhagen, Al Ayre Español, czeska Musica Florea, Collegium Vocale Gent (Belgia). Koncertuje z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej, Warszawską Operą Kameralną, Nową Orkiestrą Kameralną, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej i Gdyńską Orkiestrą Kameralną „Sinfonia Nordica”. Pełni funkcję koncertmistrza Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. W roku 2007 ukazała się jego płyta zawierająca wirtuozowskie Koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza, nagrane wraz z Zespołem Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense” pod dyrekcją Kaia Bumanna. W 2009 roku wydano płytę,  na której znalazły się Symfonie nr 103 i 104 Josepha Haydna w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii  Wrocławskiej pod dyrekcją Zbigniewa Pilcha. Wraz z Wrocławską Orkiestrą Barokową nagrał płytę Symfonie Jana Antonína Koželuha, Antonína Rejchy i Jana Václava Voříška (nagroda Fryderyk 2011), a także Symfonie nr 6, 7, 8  Josepha Haydna. Zbigniew Pilch jest doktorem sztuki i wykłada skrzypce i altówkę barokową na akademiach muzycznych we Wrocławiu i Krakowie, a także podczas Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim.