9 listopada, niedziela, 18.00
Sala koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Żubardzka 2a
bilety: 10 zł i 5 zł

wykonawcy:
Izabela Ceglińska – I skrzypce (Akademia Muzyczna w Łodzi)
Andrzej Gębski – II skrzypce (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Stanisław Firlej – wiolonczela (Akademia Muzyczna w Łodzi i we Wrocławiu)
Jan Kotula – kontrabas (Akademia Muzyczna w Katowicach)

w programie:
Gioacchino Rossini – 6 Sonate a Quattro
       Sonata nr 1 G-dur
       Sonata nr 2 A-dur
       Sonata nr 3 C-dur
       Sonata nr 4 B-dur
       Sonata nr 5 Es-dur
       Sonata nr 6 D-dur

Kwartet tworzą wykładowcy Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. prof. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, które właśnie w roku 2014 obchodzą swoje czterdziestolecie: Izabela Ceglińska, Andrzej Gębski, Stanisław Firlej i Jan  Kotula.

IZABELA CEGLIŃSKA
Urodzona w Łodzi, gdzie z wyróżnieniem ukończyła studia w klasie prof. Iwony Wojciechowskiej (1988). Od roku 2011 jest profesorem sztuk muzycznych. Swe umiejętności doskonaliła na mistrzowskich kursach w Łańcucie, Bayreuth  (Das Internationale Jugendfestspieltreffen) i Baden-Baden (Niemcy). Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz światowej sławy amerykańskiego skrzypka Ruggiero Ricci. W latach 1983-1985 była koncertmistrzem Łódzkiej  Orkiestry Kameralnej „Pro Musica”, a w sezonie 1988-1989 koncertmistrzem Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego. Od roku 1989 współpracowała z orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz Polską Orkiestrą Kameralną. Była członkiem Łódzkiego Sekstetu Smyczkowego „Studio”. Koncertowała w wielu krajach Europy i Azji. Dokonała wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji, a także dla radia w Austrii i telewizji japońskiej. Konkursy,  których Izabela Ceglińska jest laureatką, to: IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków w Lublinie (1978, IV miejsce), Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki w Elblągu (1983, I nagroda) i Ogólnopolski  Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu (1984, wyróżnienie). W roku 1986 wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W 1987 roku była półfinalistką  Międzynarodowego Konkursu im. Leopolda Mozarta w Augsburgu. Finalistka i laureatka nagrody Komitetu ds. Radia i Telewizji na Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie (1979). Od roku 1988 Izabela Ceglińska pracuje w Akademii Muzycznej w Łodzi i w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego. W latach 1996-2001 była prodziekanem Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego,  następnie do roku 2008 dziekanem Wydziału Instrumentalnego, a w latach 2009-2011 kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych. Od 2001 roku prowadzi klasę skrzypiec na Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie. W 2010 roku prowadziła zajęcia w ramach wymiany Erasmus w Hochschule der Künste Bern (Szwajcaria), a rok później w Bremen (Niemcy). Jest jurorem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych  konkursów; współpracuje z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. Za swą działalność odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

ANDRZEJ GĘBSKI
Skrzypek i pedagog, urodzony w Warszawie w roku 1972. Studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza, ukończył z wyróżnieniem (1997). Dalej kształcił się pod kierunkiem Wolfganga Marschnera oraz Krystyny Makowskiej i Andrzeja Wróbla (kameralistyka). Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym rodzimej uczelni. Jako solista i kameralista uczestniczył w licznych wydarzeniach muzycznych Polski,  Niemiec, Francji, Turkmenistanu, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Wenezueli, Chin i Tajwanu.Andrzej Gębski jest propagatorem muzyki polskiej – dla Polskiego Radia i Telewizji dokonał 54 prawykonań i nagrań archiwalnych utworów skrzypcowych współczesnych kompozytorów polskich. Nagrał 16 płyt CD z muzyką polską, będących fonograficznymi premierami. Jest autorem 20 publikacji opracowań wykonawczych utworów na skrzypce i jurorem międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych. Laureat wielu konkursów: IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (1997), II Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki  Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (1998) oraz XI Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej im. Pierre’a Lantiera w Paryżu. Od roku 1997 jest członkiem założonego i prowadzonego przez wiolonczelistę Andrzeja Wróbla zespołu kameralnego Camerata Vistula. Wraz z Andrzejem Wróblem i Konstantym Andrzejem Kulką wykonują w tercecie dzieła skrzypcowe i kameralne Karola Franciszka Lipińskiego. Trio zagrało prawie 100 koncertów monograficznych z utworami tego XIX-wiecznego kompozytora, a ukoronowaniem pracy stało się wydanie albumu z 23 dziełami Lipińskiego (6 płyt CD, 2012). Od roku 2000 Andrzej Gębski jest pedagogiem w ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, gdzie prowadzi klasę skrzypiec i Warszawską Orkiestrę Smyczkową. Z zespołem tym artysta zarejestrował wszystkie utwory Romualda Twardowskiego na orkiestrę smyczkową. Muzyk prowadzi ponadto klasę skrzypiec podczas Międzynarodowych Kursów w Łańcucie, a także warsztaty muzyczne Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne Andrzej Gębski otrzymał Nagrodę Specjalną oraz Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzykrotnie Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz medale: „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, UMFC i Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego. Gra na instrumencie współczesnego polskiego lutnika – Wojciecha Topy.

STANISŁAW FIRLEJ
Wiolonczelista, pedagog, urodzony w Zagórowie w 1944 roku. Absolwent Liceum Muzycznego w Poznaniu. Studia odbył w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof. Galiny Kozołupowej i prof. Natalii Gutman. Ukończył też włoską Letnią Akademię Muzyczną „Accademia Chigiana” (Siena) w klasie André-Nicolasa Navarry. Zadebiutował w Sankt Petersburgu, wykonując z orkiestrą Konserwatorium Koncert wiolonczelowy B-dur Luigi Boccheriniego, po uzyskaniu I nagrody za najlepsze wykonanie tego utworu na konkursie ogłoszonym przez uczelnię. Wraz z pianistką Anną Wesołowską-Firlej są laureatami V nagrody na Międzynarodowym Konkursie Gaudeamus w  Rotterdamie w kategorii duety. Wspólnie koncertowali we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, biorąc także udział w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą (m.in. na Festiwalu im. George Sand w Nohant). W latach 1976-1984 Stanisław Firlej był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Karola Teutscha. Wykonując koncerty Josepha Haydna i Luigi Boccheriniego, z zespołem tym koncertował w wielu krajach świata – w Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i Południowej. Jest założycielem Orkiestry Kameralnej Polish Camerata, z którą odbył wiele tournées po Europie. Wśród jego nagrań płytowych jest Sonata Arpeggione Franciszka Schuberta z pianistą Paulem Badurą-Skodą (Austria), Utwory kameralne na wiolonczelę i fortepian Fryderyka Chopina oraz Miniatury wiolonczelowe z pianistką Anną Wesołowską-Firlej, a także wszystkie tria fortepianowe Franciszka Schuberta z Rubinstein Trio. Nagrywał również muzykę kameralną, współpracując m.in. z Januszem Olejniczakiem, Vadimem Brodskim i Bartoszem Bryłą. Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Austrii i  Chorwacji. W sezonie artystycznym 2004-2005 prowadził klasę wiolonczeli w Keimyung University w Daegu (Korea Południowa). Stanisław Firlej jest profesorem zwyczajnym i prowadzi klasy wiolonczeli w akademiach muzycznych w Łodzi i we Wrocławiu. Do jego wychowanków należą: prof. dr hab. Agata Jarecka – obecna prorektor łódzkiej uczelni, prof. Marek Szpakiewicz (University of Southern California, USA), dr Dominik Połoński (AM w Łodzi i Krakowie), dr  Robert Fender (AM w Łodzi) i wielu innych. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

JAN KOTULA
Ukończył z wyróżnieniem katowicką Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w klasie kontrabasu prof. Waldemara Tamowskiego. Laureat II nagrody na IV Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Adama Bronisława Ciechańskiego w Poznaniu (1997) i III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym w Markneukirchen (1999). Pierwszy kontrabasista i solista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako kameralista, solista i członek orkiestry występuje w kraju i za granicą. W roli solisty występował z Orkiestrą Kameralną AUKSO, Akademicką Orkiestrą Symfoniczną, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Orkiestrą Kameralną Capella Bydgostiensis. Pracował z dyrygentami: Janem Wincentym Hawlem, Zdzisławem Szostakiem, José Marią Florêncio i Markiem Mosiem. Współpracuje z Kwartetem Śląskim. Ma na swym koncie nagrania radiowe i  płytowe. W roku 2012, w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”, wraz ze światowej sławy gitarzystą Kazuhito Yamashitą, uczestniczył w europejskim prawykonaniu koncertu na kontrabas, gitarę i orkiestrę japońskiej kompozytorki Keiko Fujiie. W roku 2013 pracował w zespole eksperckim Departamentu Szkolnictwa Artystycznego nad stworzeniem nowej podstawy programowej dla szkół muzycznych I i II stopnia. Jan Kotula jest adiunktem w rodzimej uczelni, a jego studenci odnoszą sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach kontrabasowych.