prof. DANIELE BOGNI
Conservatorio di Como

25-11-2014 (wtorek) 10:00-13:00 oraz 15:00-17:00 [sala kameralna, 1 Maja 4]
26-11-2014 (środa) 10:00-13:00 [sala nr 36a, ul. Gdanska 32]  
26-11-2014 (środa) 14:00-17:00 [sala kameralna, 1 Maja 4]
27-11-2014 (czwartek) 10:00-13:00 oraz 14:00-16:00 [sala kameralna, 1 Maja 4]

Kurs odbywa się w ramach międzyuczelnianej wymiany pedagogów Programu Erasmus+.