Czas trwania wystawy: 10 czerwca 2019 – 30 maja 2020
Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, al. 1 Maja 4, piętra I-III

Wystawa pt. Struktury wizualne jest dorocznym przeglądem prac studentów Akademii Muzycznej ze wszystkich wydziałów i specjalności, ze studiów I, II i III stopnia, zrealizowanych w roku akademickim 2018/2019 pod kierunkiem dr hab. Alicji Habisiak-Matczak. Oprócz studentów polskich w wystawie biorą udział studenci zagraniczni, między innymi z Chin.

Prezentowane są wybrane prace plastyczne ilustrujące część programu trzech przedmiotów fakultatywnych: Laboratorium formy plastycznej, prowadzonego od 2013 roku dla studentów studiów I stopnia, Struktury wizualne – przedmiotu prowadzonego od października 2014 roku, przeznaczonego dla studentów studiów II i III stopnia oraz Forms of Visual Art, prowadzonego w języku angielskim.

Celem fakultetów jest rozwijanie twórczych zdolności studentów poprzez działania w dziedzinie szeroko pojętych sztuk wizualnych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej w oparciu o praktyczne doświadczenia i wiedzę teoretyczną. Podczas zajęć studenci mają okazję zmierzyć się z klasycznymi tematami malarskimi i rysunkowymi, takimi jak martwa natura, pejzaż, czy postać ludzka, a także zapoznać się z podstawami różnorodnych technik rysunkowych (ołówek, węgiel, patyk, piórko, rysunek lawowany) oraz malarskich (akwarela, gwasz, tempera). Celem zajęć jest też przekazanie podstawowej wiedzy o prawach budowy dzieł sztuki, o psychofizjologii procesu postrzegania oraz zaznajomienie z podstawami nauki o barwie. Nadrzędnym celem zajęć jest pobudzanie kreatywnego myślenia i zachęcenie do indywidualnego poszukiwania powiązań między różnymi dziedzinami sztuki oraz wszechstronne rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych studentów.

Na wystawie można zobaczyć przykłady kompozycji rytmicznych, takich jak szlaki i desenie, szkice przedmiotów w różnych technikach rysunkowych, barwne martwe natury, rysunki z wyobraźni, czy impresje architektoniczne. Nowym zadaniem w mijającym roku akademickim był autoportret rysowany z natury – na podstawie własnego odbicia w lustrze oraz autoportret z wyobraźni. Studenci chętnie też rysowali i malowali instrumenty muzyczne, stworzyli ciekawe kompozycje inspirowane kwiatami, a także zrealizowali grafiki świąteczne podczas specjalnych warsztatów w Akademii Sztuk Pięknych.

Doktor habilitowana Alicja Habisiak-Matczak od 2002 roku jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Technik Wklęsłodrukowych na Wydziale Grafiki i Malarstwa oraz koordynuje organizację Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA. Zajmuje się rysunkiem i grafiką artystyczną.

 

Struktury wizualne