DO POBRANIA

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

   
 1. Organizatorem VIII Letnich Kursów Mistrzowskich zwanych dalej LKM jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zwana dalej Akademią.
 2. VIII LKM są organizowane w następujących specjalnościach:
  • fortepian;
  • skrzypce;
  • altówka;
  • wiolonczela;
  • akordeon;
  • gitara;
  • perkusja;
  • śpiew klasyczny;
  • śpiew musicalowy;
  • wokalistyka estradowa.
 3. Do zajęć w specjalnościach: śpiew klasyczny, śpiew musicalowy i wokalistyka estradowa mogą zostać zakwalifikowani także uczestnicy, którzy kształcili się wokalnie poza systemem szkolnictwa muzycznego.
 4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w LKM pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 5. Zajęcia LKM odbywają się w okresie od 4 do 8 lipca 2018 r.
 6. Każdy uczestnik ma zagwarantowane trzy 45-minutowe lekcje z wybranym pedagogiem. Lista pedagogów ogłaszana jest na stronie Akademii. Wybór pedagoga następuje poprzez wypełnienie właściwej rubryki na karcie zgłoszenia. W przypadku braku wyboru pedagoga organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania pedagoga prowadzącego zajęcia.
 7. Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy dla pianistów-akompaniatorów.
  Uczestnicy specjalności wokalistyka estradowa są zobowiązani do zapewnienia nagrań podkładów do utworów, nad którymi będą pracować podczas kursu.
 8. Każdy uczestnik może, po wcześniejszej kwalifikacji, uczestniczyć w koncercie finałowym 8 lipca 2018 r. Udział w koncercie jest bezpłatny. Uczestnikowi zakwalifikowanemu do koncertu finałowego przysługuje próba na sali koncertowej w dniu 7 lipca 2018 r. według harmonogramu podanego do wiadomości w dniu 7 lipca w godzinach przedpołudniowych.
 9. Uczestnicy mają prawo korzystać w miarę dostępności z sal do ćwiczeń znajdujących się na terenie Akademii.
 10. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania LKM dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii.
 11. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w LKM.
 12. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data wpłynięcia do Akademii) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości nazwę wybranej specjalności lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź – koniecznie z dopiskiem „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”. Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.
 13. Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych wynosi:
  • dla specjalności fortepian, akordeon, gitara, perkusja – 300 PLN;
  • dla specjalności skrzypce, altówka, wiolonczela – 400 PLN;
  • dla specjalności śpiew solowy, śpiew musicalowy, wokalistyka estradowa – 500 PLN.
 14. Wysokość wpisowego dla uczestników biernych wynosi 100 PLN, dla wszystkich specjalności.
 15. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii:
  Bank PEKAO SA II O/Łódź – 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  W tytule wpłaty należy wpisać: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności
  • Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
  • Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
  • Akademia nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
  • Akademia nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.
  • Akademia może udostępnić odpłatnie dla uczestników kursów pewną liczbę miejsc w Domu Studenta Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Rezerwacja miejsc w Domu Studenta oraz informacja o cenie za nocleg jest dostępna począwszy od miesiąca czerwca pod numerem telefonu: 42 662-17-01.
 16. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 17. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 18. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 19. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych w danej specjalności, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tej specjalności. O odwołaniu zajęć w danej specjalności uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Akademii. W przypadku odwołania zajęć w danej specjalności uczestnik otrzymuje zwrot wpisowego.
 20. Dodatkowe informacje dotyczące LKM można uzyskać pisząc na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości: „Letnie Kursy Mistrzowskie – nazwa specjalności”.

PEDAGODZY

 
fortepian
 • prof. dr hab. Beata Cywińska
 • prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
 • prof. dr hab. Cezary Sanecki
 • dr Łukasz Kwiatkowski
 • dr Wojciech Kubica
 • dr Kinga Firlej-Kubica
 • dr Michał Drewnowski
skrzypce
 • dr Anna Ceglińska
 • dr Magdalena Kling-Fender
 • dr Ludwika Maja Tomaszewska
 • as. Dominika Przech
altówka
 • dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
wiolonczela
 • dr Robert Fender
perkusja
 • prof. dr hab. Piotr Sutt
akordeon
 • prof. dr hab. Bogdan Dowlasz
gitara
 • dr hab. Jacek Dulikowski
 • dr hab. Maciej Staszewski
śpiew klasyczny
 • prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 • prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski
 • prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 • dr hab. Aleksandra Bubicz-Mojsa
 • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
 • dr Danuta Dudzińska
 • dr Przemysław Rezner
 • dr Anna Werecka
śpiew musicalowy
 • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
 • dr Przemysław Rezner
 • mgr Marta Wilk
wokalistyka estradowa
 • prof. dr hab. Renata Danel
 • dr Anna Kamalska