prof. dr hab. Izabela Ceglińska
prof. dr hab. Bogdan Dowlasz
prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
prof. dr hab. Agata Jarecka
prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
prof. dr hab. Janusz Kopczyński
prof. dr hab. Jolanta Kukuła-Kopczyńska
prof. dr hab. Jerzy Nalepka
prof. dr hab. Iwona Wojciechowska
prof. dr hab. Anna Wódka-Janikowska
dr hab. Tomasz Bartosiak, prof. AM
dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
dr hab. Jacek Dulikowski, prof. AM
dr hab. Tomasz Guz, prof. AM
dr hab. Tomasz Król, prof. AM
dr hab. Katarzyna Przybylska, prof. AM
dr hab. Tomasz Starek, prof. AM
dr hab. Grzegorz Wieczorek, prof. AM
dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
dr hab. Sławomir Cichor
dr hab. Maciej Łabecki
dr hab. Dariusz Mikulski
dr hab. Dominiak Połoński
dr hab. Maciej Staszewski
dr Leszek Kołodziejski
dr Eneasz Kubit
dr Dorota Stanisławska
dr Agata Piotrowska-Bartoszek
dr Ewelina Zawiślak
mgr Wojciech Sokołowski
stud. Kinga Czech
stud. Magdalena Folwarska
stud. Kamil Leszczyński
stud. Bartosz Nijakowski
stud. Marta Podwysocka
stud. Magdalena Sobczyk
stud. Aleksander Stachowiak
stud. Natalia Utkhe
stud. Paulina Żurawik