Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Lista członków Rady Wydziału

 1. prof. dr hab. Anna Domańska
 2. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 3. prof. dr hab. Barbara Ostrowska
 4. prof. dr hab. Marta Szoka
 5. prof. Zygmunt Krauze
 6. prof. dr Jerzy Swoboda
 7. prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
 8. dr hab. Olga Hans, prof. AM
 9. dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM
 10. dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM
 11. dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
 12. dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. AM
 13. dr hab. Jerzy Rachubiński, prof. AM
 14. dr hab. Marcin Stańczyk, prof. AM
 15. dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM
 16. dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 17. dr hab. Dawid Ber, prof. AM
 18. dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM
 19. dr hab. Jacek Rogala
 20. dr hab. Kinga Litowska
 21. dr Barbara Dominiak
 22. dr Ewa Kumik, prof. AM
 23. mgr Aleksandra Bęben
 24. mgr Izabela Nahajowska
 25. dr Magdalena Grajter
 26. dr Andrzej Witusik
 27. mgr Marta Szeliga-Frynia
 28. stud. Jakub Jung
 29. stud. Weronika Cieślik

 
Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

Lista członków Rady Wydziału

 1. dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
 2. prof. dr hab. Igor Cecocho
 3. prof. dr hab. Izabela Ceglińska
 4. prof. dr hab. Beata Cywińska
 5. prof. dr hab. Piotr Grajter
 6. prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 7. prof. dr hab. Agata Jarecka
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
 9. prof. dr hab. Janusz Kopczyński
 10. prof. dr hab. Jolanta Kukuła-Kopczyńska
 11. prof. dr hab. Robert Marat
 12. prof. dr hab. Ewa Piasecka
 13. prof. dr hab. Elżbieta Różycka-Przybylak
 14. prof. dr hab. Cezary Sanecki
 15. prof. dr hab. Piotr Sutt
 16. prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
 17. prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar
 18. dr hab. Tomasz Bartoszek, prof. AM
 19. dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
 20. dr hab. Sławomir Cichor, prof. AM
 21. dr hab. Mariusz Drzewicki, prof. AM
 22. dr hab. Karina Gidaszewska, prof. AM
 23. dr hab. Paweł Gusnar, prof. AM
 24. dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM
 25. dr hab. Witold Holtz, prof. AM
 26. dr hab. Katarzyna Kling. Prof. AM
 27. dr hab. Tomasz Król, prof. AM
 28. dr hab. Maciej Łabecki, prof. AM
 29. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. AM
 30. dr hab. Ewa Mrowca-Kościukiewicz, prof. AM
 31. dr hab. Aleksandra Nawe, prof. AM
 32. dr hab. Magdalena Pilch, prof. AM
 33. dr hab. Katarzyna Przybylska, prof. AM
 34. dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 35. dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM
 36. dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, prof. AM
 37. dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
 38. dr hab. Mariusz Barszcz
 39. dr hab. Tomasz Bartosiak
 40. dr hab. Jacek Dulikowski
 41. dr hab. Kinga Firlej-Kubica
 42. dr hab. Leszek Kołodziejski
 43. dr hab. Wojciech Kubica
 44. dr hab. Łukasz Kwiatkowski
 45. dr hab. Agata Lichoś
 46. dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomska
 47. dr hab. Robert Stefański
 48. dr hab. Jakub Urbańczyk
 49. dr hab. Grzegorz Wieczorek
 50. mgr Magdalena Chmielewska-Tomczyk
 51. dr Julia Laskowska
 52. dr Mateusz Piechnat
 53. dr Wojciech Wołoszyn
 54. mgr Joanna Cyrulik
 55. mgr Joanna Kowalewska
 56. mgr Alicja Młynek
 57. mgr Aleksander Stachowski
 58. mgr Małgorzata Zajączkowska-Warsza
 59. stud. Fil Paulina
 60. stud. Karwacki Sławomir
 61. stud. Lenartowicz Rafał
 62. stud. Piecha Kamila
 63. stud. Siedlecki Rafał
 64. stud. Szwarc Bartosz
 65. stud. Wróblewski Piotr

 
Wydział Sztuk Scenicznych

Lista członków Rady Wydziału

 1. prof. dr hab. Urszula Kryger
 2. prof. dr Krzysztof Bednarek
 3. prof. dr hab. Jolanta Gzella
 4. prof. dr hab. Piotr Miciński
 5. prof. dr hab. Janusz Ratajczak
 6. prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 7. prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski
 8. prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
 9. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 10. dr hab. Aleksandra Bubicz-Mojsa, prof. AM
 11. dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
 12. dr hab. Bożena Wagner, prof. AM
 13. dr hab. Brian Fentress
 14. dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
 15. dr hab. Stanisław Kierner
 16. dr hab. Patrycja Krzeszowska-Kubit (urlop macierzyński)
 17. dr hab. Jacek Owczarek
 18. dr hab. Marek Rachoń
 19. dr hab. Przemysław Rezner
 20. dr Danuta Dudzińska-Wieczorek
 21. dr Anna Werecka-Gryć
 22. stud. Anna Durniat
 23. stud. Zenon Klaus

 
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Lista członków Rady Wydziału

 1. dr hab. Adam Manijak, prof. AM
 2. prof. dr hab. Renata Danel
 3. dr hab. Piotr Biskupski
 4. dr hab. Anna Kamalska
 5. dr Marek Kądziela
 6. dr Rafał Sarnecki
 7. stud. Damian Skoczyk

Rada do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

 
Przewodnicząca Rady

prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. Studenckich i Działalności Artystycznej

Członkowie Rady
 • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
  Prorektor ds. Nauki i Dydaktyki
 • prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
  Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju
 • dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
  Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
 • dr hab. Anna Liszewska, prof. AM
  Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
  Dziekan wydziału Sztuk Scenicznych
 • dr hab. Adam Manijak, prof. AM
  Dziekan wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej
 • dr hab. Olga Hans, prof. AM
  Kierownik Instytutu Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury
 • dr Barbara Dominiak
  Kierownik Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej
 • mgr Aleksandra Bęben
  Kierownik Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej
 • dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
  Kierownik Instytutu Instrumentalistyki
 • dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM
  Kierownik Instytutu Muzyki Kameralnej
 • dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM
  Kierownik Instytutu Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych
 • dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
  Kierownik Instytutu Wokalno-Aktorskiego
 • dr Jacek Owczarek
  Kierownik Instytutu Choreografii i Technik Tańca
 • dr Marek Kądziela
  Kierownik Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej
 • prof. dr hab. Renata Danel
  Kierownik Instytutu Wokalistyki Estradowej
 • prof. dr Jerzy Swoboda
  Kierownik Katedry Dyrygentury
 • dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM
  Kierownik Katedry Teorii Muzyki
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
  Kierownik Katedry Kompozycji
 • dr hab. Dawid Ber, prof. AM
  Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej
 • dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM
  Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych
 • dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
  Kierownik Katedry Instrumentów Dętych
 • dr hab. Mariusz Drzewicki, prof. AM
  Kierownik Katedry Fortepianu
 • prof. dr hab. Piotr Miciński
  Kierownik Katedry Wokalistyki
 • dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
  Kierownik Katedry Musicalu
 • mgr Izabela Nahajowska
  Kierownik Zakładu Badań nad Percepcją Słuchową Muzyki
 • prof. dr hab. Piotr Sutt
  Kierownik Zakładu Instrumentów Perkusyjnych
 • dr Stella Kaczmarek
  Kierownik Pracowni Muzykoterapii
 • dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM
  Kierownik Pracowni Muzyki w Mediach i Pracowni Produkcji Muzycznej
 • mgr Marta Szeliga-Frynia
  Kierownik Pracowni Realizacji Dźwięku
 • mgr Elżbieta Fesnak-Przybylska
  Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • dr Ewa Kumik, prof. AM
  Kierownik Studium Pedagogicznego
 • mgr Grzegorz Tarnowski
  Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM
  Kierownik Studia Muzyki Elektronicznej

 

   
 • Zarządzenie nr 27/2019 JM Rektora
  w sprawie powołania członków Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Zarządzenie nr 28/2019 JM Rektora
  w sprawie Regulaminu Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz
 • Regulamin
  Rady do spraw naukowo-artystycznych i kształcenia

  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pobierz

Uczelniana Komisja Wydawnicza

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Marta Szoka

Członkowie
 1. prof. dr hab. Piotr Grajter
 2. prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski
 3. prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 4. dr hab. Olga Hans, prof. AM
 5. dr Ewa Kumik, prof. AM
 6. mgr Aleksandra Bęben

Rada Biblioteczna

 
Przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Miciński

Członkowie
 1. dr hab. Beata Stróżyńska, prof. AM
 2. dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM
 3. dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM
 4. dr hab. Tomasz Bartosiak
 5. dr hab. Dorota Cegielska
 6. dr hab. Łukasz Kwiatkowski
 7. mgr Maciej Dynkowski – dyrektor Biblioteki

Komisja Oceniająca Uczelni

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Jolanta Gzella

Członkowie Komisji
 1. prof. dr hab. Anna Domańska
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kamiński
 3. dr hab. Tomasz Bartoszek, prof. AM
 4. dr hab. Tomasz Bartosiak
 5. dr hab. Jacek Szerszenowicz

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 
Przewodnicząca Komisji

dr hab. Ewa Kowalska-Zając, prof. AM

Członkowie
 1. prof. dr hab. Piotr Grajter – zastępca przewodniczącego
 2. prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
 3. prof. dr hab. Krystyna Rorbach
 4. dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. AM
 5. dr hab. Tomasz Bartosiak
 6. dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomska
 7. dr hab. Leszek Kołodziejski
 8. dr hab. Patrycja Krzeszowska-Kubit
 9. mgr Eugenia Daroch
 10. mgr Mateusz Wojtkiw
Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich
 1. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 2. prof. dr hab. Izabela Ceglińska

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Janusz Ratajczak

Członkowie
 1. dr hab. Jacek Dulikowski
 2. dr hab. Agata Lichoś
 3. mgr Kamil Szulc
Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów

prof. dr hab. Elżbieta Różycka-Przybylak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 
Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Ewa Piasecka

Członkowie
 1. dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
 2. mgr Michał Walczak

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 
Przewodniczący Komisji

dr hab. Adam Manijak, prof. AM

Członkowie
 1. prof. dr hab. Marta Szoka
 2. dr hab. Maciej Staszewski, prof. AM
 3. dr hab. Michał Drewnowski
 4. dr hab. Przemysław Rezner
Rzecznik dyscyplinarny dla studentów

dr hab. Ewa Mrowca-Kościukiewicz, prof. AM

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 
Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

Członkowie
 1. dr hab. Bożena Wagner, prof. AM
 2. dr hab. Agata Piotrowska-Bartoszek
 3. dr hab. Agnieszka Przybylska
 4. dr Magdalena Grajter

 

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Instytut Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury

Instytut Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej

Instytut Mediów i Produkcji Muzycznej

 
RADA INSTYTUTU
 
PRACOWNIE

  • dr Roman Drozd
  • mgr Aleksandra Bęben
  • mgr Robert Kamyk

  WSPÓŁPRACA

  • prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
  • dr Marcin Głuszak
  • dr Ewa Staszewska
  • mgr Małgorzata Anna Gutman-Fonferko
  • mgr Magdalena Kulczyńska
  • mgr Hubert Malinowski
  • mgr Paweł Marzec
  • mgr Przemysław Psikuta
  • mgr Łukasz Słociński
  • mgr Piotr Sylwestrzak
  • mgr Ewa Truszkowska
  • mgr Maciej Żebrowski
  • dr hab. Marian Szukalski
  • mgr inż. Krzysztof Sztekmiler

  WSPÓŁPRACA

  • dr inż. Piotr Górski
  • mgr Tomasz Kąkolewski
  • mgr Adam Lewandowski
  • mgr Vadim Radishevskiy
  • mgr Damian Wyrzykowski
  • dr Piotr Deptuch
  • dr Arleta Nawrocka-Wysocka
  • dr Małgorzata Sułek
  • dr Krzysztof Grzegorzewski

  WSPÓŁPRACA

  • mgr Aleksandra Bęben
  • mgr Leszek Bonar
  • mgr Magdalena Miśka
  • mgr Adam Suprynowicz

 

 • OFERTA DYDAKTYCZNA INSTYTUTU MEDIÓW I PRODUKCJI MUZYCZNEJ zobacz

 

znajdz nas na facebooku

 

 

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

Instytut Instrumentalistyki

Instytut Muzyki Kameralnej

Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych

 

Wydział Sztuk Scenicznych

Instytut Wokalno-Aktorski

Instytut Choreografii i Technik Tańca

 

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

 

Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

Katedra Dyrygentury

Katedra Teorii Muzyki

Katedra Kompozycji

Katedra Edukacji Muzycznej

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

 

Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego

Katedra Instrumentów Smyczkowych

Katedra Instrumentów Dętych

Katedra Akordeonu, Gitary i Harfy

Katedra Fortepianu

 

Wydział Sztuk Scenicznych